Pedagogika je umění, ne soubor pravidel a metod, říká Johan Ahlbom

"Nezodpovědní dospělí mohou zničit proces učení, zatímco citliví, moudří dospělí mohou v pozitivním směru vést hrající si děti v jakémkoli věku," říká Johan Ahlbom

Hnutí intuitivní pedagogiky vzniklo už před čtyřmi desítkami let ve Švédsku. Učitelé v jedné waldorfské škole ve Švédsku začali usilovat o to, aby se jejich žáci stali vnitřně svobodnými – k čemuž potřebovali mít i takové učitele. Z této komunity pochází i Johan Ahlbom, který se po pětatřiceti letech učitelské praxe stal lektorem a přednáší tzv. intuitivní pedagogiku. Učí je zejména umění hrát si.