Magdalena Mouralová: Dárek na rozloučenou pro učitelku jsme připravovali stovky hodin. Vznikl videoklip

Dodnes si kladu otázku, jak se přihodí to, že se z rodičů a dětí v jedné obyčejné základkové třídě stane takto funkční a semknutý, tvůrčí a produkční tým.

Moje dcera skončila vloni v červnu pátou třídu. Jako dárek na rozloučenou paní učitelce Simoně rodiče a děti společně vyrobili videoklip – v mých měřítkách to výrazně převyšuje vše, co jsem kdy viděla jako dárek pro učitele. Jsem stále trochu paf, jak z výsledku, tak především z procesu tvorby, který zahrnoval několik stovek osobohodin radostné neplacené práce, do níž se zapojily v zásadě všechny děti ze třídy, velká část jejich rodičů a nezanedbatelný počet jejich sourozenců.