Veronika Malá: Povinný druhý jazyk není problém. Je to spíš neschopnost ho učit

"Cizí jazyky v životě potřebujeme bez ohledu na to, jestli jsme studovali humanitní nebo přírodovědný obor."

Když se loni na jaře začalo mluvit o redukci školních osnov, protože dlouhodobá distanční výuka ukázala, že se toho děti učí zbytečně moc, obětním beránkem této diskuse se tehdy staly Newtonovy zákony. I když se týkala různých předmětů. Jedna skupina tvrdila, že je možné je z výuky vypustit, druhá, zastoupena zejména učiteli fyziky, naopak horovala pro to, aby teorie o vztahu mezi pohybem tělesa a silami, které na něj působí, v osnovách zůstala. Pro pochopení světa kolem nás jsou podle nich důležité a bez této znalosti by výuka předmětu nedávala smysl.