Nabídka seminářů a besedy značky Rodiče vítáni
Na základě zjištěného zájmu nabízíme nově semináře a besedy, která se týkají spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči. V případě zájmu o některý ze seminářů vyplňte objednávku dole.

Konfliktní komunikace a jak na ni

Seminář je určený jak učitelům, tak i rodičům. Smyslem je pochopit základní zákonitosti mezilidské komunikace a možnosti prevence řešení konfliktů a krizových situací. Účastníci si osvojí principy efektivní komunikace v konfliktních situacích a vyzkouší si schopnosti formulovat své požadavky. Seminář bude probíhat jako trénink konkrétních situací se zpětnou vazbou.

Na semináři se seznámíte s:

  • osobní mapou komunikačních situací
  • konstruktivními a destruktivními prvky komunikace
  • tím, jak vést rozhovor od NE k ANO
  • nástroji komunikace (aktivní naslouchání, umění sdělit druhému, co mi vadí)
  • strategií a kroky k řešení konfliktu
  • analýzou konfliktu, identifikací vlastní strategie řešení konfliktu
  • prací s emocemi
  • tím, jak sdělit to, co se mi nelíbí, aby to druhý mohl přijmout
  • tím, jak zvládat agresi a manipulaci

Seminář je realizován ve spolupráci se vzdělávací společností Konsens.

Lektor/ka: Mgr. Jana Bilíková, Helena Stohrová, Mgr. Olga Medlíková, PaedDr. Jitka Jilemická (na semináři je přítomen jeden z lektorů, dle časových možností)

Délka: 1 den

Cena: 7 000 Kč (cena zahrnuje lektorné, drobný materiál a režii organizátora) + doprava dle zakázky

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Seminář je určen učitelům, kteří mají zájem se blíže podívat na možnosti otevřené komunikace a spolupráce s rodiči. Seminář je postaven na zkušenostech se značkou Rodiče vítáni a kritérii certifikace této značky. Seminář probíhá jako autoevaluace školy, při níž mají učitelé možnost posoudit, v čem jsou ve spolupráci s rodiči úspěšní a proč, a kde leží hlavní překážky v komunikaci a jak je odstranit. Seminář je možné na vyžádání organizovat i pro skupinu složenou z učitelů i rodičů, kdy je práce postavena především na tréninku vzájemné komunikace.

Lektor/ka: Tomáš Feřtek, Mgr. Kateřina Kubešová, Mgr. Zdeněk Slejška (na semináři je přítomen jeden z lektorů, dle časových možností)

Délka: 3 hodiny

Cena: 2 700 Kč (cena zahrnuje lektorné, drobný materiál a režii organizátora)  + doprava dle zakázky

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Beseda pro rodiče je postavena především na tréninku nekonfliktní komunikace se zástupci školy a příkladových řešeních situací, kdy dochází mezi školou a rodiči k neporozumění a konfliktu. Rodiče se zároveň seznámí se značkou Rodiče vítáni a kritérii, podle nichž lze rozlišit školu, která se staví vstřícně ke komunikaci s rodiči svých žáků. Při práci v semináři mohou posoudit míru otevřenosti „jejich“ školy.

Lektor/ka: Tomáš Feřtek, Mgr. Zdeněk Slejška (na semináři je přítomen jeden z lektorů, dle časových možností)

Délka: 2 hodiny

Cena: 2 000 Kč (cena zahrnuje lektorné, drobný materiál a režii organizátora) + doprava dle zakázky

Škola a komunita

Seminář je určený učitelům, tak i rodičům a představitelům veřejné správy v obci. Záměrem je přiblížit možnosti aktivní participace rodičů na životě školy a samotné zapojení školy do života místní komunity. Součástí je seznámení se s možnostmi metody komunitního plánování na konkrétním případu dané školy. Seminář kombinuje příklady dobré praxe a konkrétní informace o možnosti propojování aktivit obcí a škol. V rámci semináře proběhne úvodní analýza možností spolupráce školy a komunity s cílem definovat plán dalších kroků, které je možné realizovat na podporu tvorby komunity.

Seminář je realizován ve spolupráci s organizacemi Centrum pro komunitní práci.

Lektor: Mgr. Ondřej Marek

Délka: 1 den

Cena: 7 000 Kč (cena zahrnuje lektorné, drobný materiál a režii organizátora) + doprava dle zakázky

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vladimíra Molčáková
Vladimíra Molčáková
4. 11. 2014 18:02

Dobrý den,
Ráda bych se zeptala, zda je nějakým způsobem kontrolováno nebo ověřováno dodržování pravidel souvisejících s certifikátem „Rodiče vítáni“.

Na naší škole ZŠ Čerčany došlo (zřejmě v souvislosti s nedávnou tragickou událostí na Vysočině) k tomu, že je rodičům zamezen přístup do školy. Chápu všeobecné obavy i strach pramenící z hysterie, nicméně v tomto případě si myslím, že to již nekoresponduje se záměry a cíli akce „Rodiče vítání“. V tomto konkrétním případě jde zejména o několik málo rodičů prvňáčků a druháků, kteří jsou vyzvedávání ze školy po obědě (nemají družinu), případně by rádi strávili krátkou dobu ve škole (např. v školní knihovně) se svým dítětem (v případech, kdy má dítě velkou časovou mezeru mezi koncem vyučování a začátkem kroužku – ty začínají až po třinácté hodině).
Je možné zveřejnit z vaší strany kritéria, na základě kterých kontrolujete dodržování pravidel? Nebo je to opravdu jen o tom, že vedení školy vyplní dotazník na webu, odešle jej a zaplatí požadovaný příspěvek? Pokud je tomu tak, jakým způsobem můžeme my, rodiče, reagovat na vzniklou situaci, pokud si myslíme, že není férová a vstřícná?

Děkuji za Váš čas i doporučení.

Mgr. Vladimíra Molčáková
třídní důvěrník 2.B, ZŠ Čerčany

Dana Musilová
Dana Musilová
11. 11. 2014 00:47

Cílem programu Rodiče vítáni je podporovat vzájemnou spolupráci a konstruktivní komunikaci mezi školou a rodiči.
Školy, které se ke značce Rodiče vítáni dobrovolně hlásí, tím deklarují, že o dobrou spolupráci s rodiči mají zájem a jsou na ni připraveny.
O této skutečnosti jsou rodiče informování přímo (pakliže jsou účastníkem procesu certifikace, jsou s tímto záměrem předem seznámeni a mají možnost se k němu vyjádřit – vhodnější způsob) či tuto informaci získají nepřímo (na škole se objeví značka, certifikát a škola zveřejní ceduli s výčtem naplňovaných kritérií – méně vhodný, ale přijatelný způsob).
Každopádně škola, hlásící se ke značce Rodiče vítáni, se jedním ze základních („povinných“) kritérií zavazuje (citace):
„S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.
Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu, sjednáme schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlíme. S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká.“
(tolik citace)
Účelem komunikace je vždy snaha na něčem se dohodnout, vyřešit nastalou konkrétní situaci, dospět ke kompromisu, se kterým budou spokojeny obě strany. V komunikaci jde vždy o dialog.
Pakliže se škola chová výše uvedeným způsobem, je na rodičích jako druhém účastníku dialogu, aby ke komunikaci přistupovali se stejnou zodpovědností a vstřícností jako škola.
Pakliže se škola podle výše uvedeného kritéria nechová, dříve či později přichází konflikt. Konflikt však může nastat i v případě opačném, kdy ke komunikaci s patřičnou zodpovědností a vstřícností nepřistupuje druhá strana, rodič.
Z Vašeho příspěvku není zřejmé, zda kolem uvedené události již k potřebnému dialogu mezi školou a rodiči došlo či nikoli.
Zároveň je to odpověď na Vaši první otázku:
„Jakým způsobem můžeme my, rodiče, reagovat na vzniklou situaci, pokud si myslíme, že není férová a vstřícná?“
Je třeba o tom se školou jednat.
Dovedu pochopit motivaci a postoj školy při snaze zajistit bezpečí dětí, a zároveň mi jsou jasné výhrady ze strany rodičů k systémovému opatření, při kterém není možno zohlednit veškeré jejich individuální potřeby a požadavky.
Ale jistě je možné společnou vstřícnou komunikací dospět ke vzájemně přijatelnému kompromisu.

K Vaší druhé otázce:
„Je možné zveřejnit z vaší strany kritéria, na základě kterých kontrolujete dodržování pravidel? Nebo je to opravdu jen o tom, že vedení školy vyplní dotazník na webu, odešle jej a zaplatí požadovaný příspěvek?“
Ano, je to o tom, že vedení školy vyplní dotazník na webu, odešle jej, zaplatí požadovaný příspěvek, obdrží certifikát, značku a ceduli s kritérii, ke kterým se hlásí.
Díky tomu mají rodiče žáků školy jasný obrázek o tom, jaká jejich škola je nebo alespoň o tom, jak chce, aby byla vnímána.
A rodiče jsou ti nejpovolanější, kteří mohou případně chytit školu za slovo a volat ji k zodpovědnosti. Nikdo jiný není kompetentnější a nikdo jiný to za ně neudělá.
Nutno říci, že škola, která není zapojena v programu Rodiče vítáni, nemá zpracována kritéria značky a tím pádem nedeklaruje, jaká se ve vztahu k rodičům svých žáků cítí být, nemusí jim v zásadě nabízet nic.
Představte si, že by škola v Čerčanech značku neměla.

Vladimíra Molčáková
Vladimíra Molčáková
13. 12. 2014 21:52
Reply to  Dana Musilová

Děkuji za zevrubnou odpověď.

Mgr. Vladimíra Molčáková
třídní důvěrník 2.B, ZŠ ČerčanyPro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.