EDUzín je online magazín o všem podstatném ve vzdělávání. Publikujeme texty pro rodiče i pro všechny ostatní, kdo se zajímají o výchovu, o změny ve školství a o vzdělávání od školky, přes základní a střední školy až po univerzity či celoživotní učení.

EDUzín vychází od roku 2017 (dříve pod názvem Rodiče vítáni) a vydavatelem je Informační centrum o vzdělávání EDUin.

Partneři EDUzínu