Poradna: Pokud můj syn neodevzdá domácí úkol, může být hodnocen známkou 5?Dotaz: Dobrý den, pokud můj syn neodevzdá domácí úkol, může být hodnocen známkou 5? Pokud tuto úlohu neodevzdal, může mu ji učitel zadat a oznámkovat opakovaně (při opakovaném neplnění téhož úkolu by tedy z jedné úlohy dostal třeba čtyři nedostatečné, dokud by ji neodevzdal)? Děkuji za odpověď.

Odpověď: V zásadě ano – záleží na tom, jak má škola postavený klasifikační řád. Ten je veřejným dokumentem, měli byste se k němu ve škole snadno dostat. Pokud v něm informace o tom, jak se ve škole nakládá s domácími úkoly a jejich hodnocením, není, vyžádejte si informaci u učitele – chtějte vědět, jaký má systém hodnocení, ptejte se případně i ředitele na totéž.

Pokud se však ptáte na názor, zda to je vhodný postup, je těžké jednoznačně odpovědět, protože nepíšete bližší okolnosti situace. Podstatné je, proč dítě úkol neudělalo, případně nechce udělat ani po upozornění učitelem. Rozumný učitel by se na toto měl ptát a s dítětem to probrat. Na druhou stranu učitel může stanovit pravidla, která platí pro všechny – měl by je ale sdělit jak dětem, tak rodičům (to je onen systém hodnocení, rozumné školy jej rodičům sdělují na třídních schůzkách apod.).

A mezi ně může platit postup, který zmiňujete – i když zapomenout může každý, jistá tolerance by měla existovat. Když ale někdo odmítá zpracovávat úkoly chronicky, je na učiteli, aby to zohlednil. Osobně bych volila takový způsob hodnocení, který je běžný na řadě škol – domácí úkoly tvoří část známky, např. vyjádřenou procenty, a podle toho, jak k nim žák přistupuje, „dotváří“ se jeho výsledná známka z předmětu. Tento způsob se osvědčuje a je i tolerantní k občasnému zapomenutí.

Lucie Slejšková, Rodiče vítáni

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
25 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Michaela Veselá
Michaela Veselá
5. 5. 2012 13:29

Dobrý den,
s odpovědí nemohu souhlasit. Domácí příprava a tedy i tvorba domácích úkolů, je vzdělávací nabídkou, kterou rodina využije, anebo nevyužije. A to zejména v prostředí povinné školní docházky. Jestliže bude učitel/ka hodnotit domácí úkol známkou, neví, CO přesně hodnotí, neboť procesu nebyla přítomna. Logicky pak mají výhodu děti, jejichž rodiče s nimi doma nějakou přípravu na školu dělají, před těmi, kteří to nedělají. V každém případě to rodiče dělat nemusí, neboť jim to zákon neukládá. Jejich povinností je pouze zajistit, aby děti do školy chodily. Škola může hodnotit pouze to, na co měla nějaký vliv, který je následně měřitelný. Školní řád, jehož jsou pravidla pro hodnocení povinnou součástí, není nositelem práva, nemůže tedy vytvářet povinnosti, které neuložil zákon. Jinými slovy, hodnocení domácího úkolu známkou 5 je nesmyslné a je docela jedno, jestli je tím sledován jakýkoliv bohulibý cíl.
Michaela Veselá, Společně k bezpečí o.s.

Domácí úkol či "seminární práce"
Domácí úkol či "seminární práce"
24. 5. 2012 22:21

Zatím ještě naše děti nechodí do školy, ale nechápu, proč by i domácí úkoly nemohly být součást hodnocení?! Přeci to může být nějaká samostatná práce, kterou si má žáček připravit doma, něco, co si má procvičit, nebo nějak aplikovat učivo. Proč by musel být učitel přítomen procesu?! Na druhou stranu by mělo potom hodnocení domácího úkolu být pouze hodnoceno jako splněné, nebo nesplněné, nebo nedostatečně splněné a měla by být dána možnost pro opravení či dopracování. Nevidím např. smysl v pravidelných úkolech do příští hodiny, ale třeba v nějakém úkolu, který je do určité doby třeba splnit. Vycházím ze způsobu výuky na SŠ nebo VŠ a zpracovávání seminárních prací. Nevidím důvod, proč v určité přiměřené podobě by nemohly být podobně zadávané úkoly i na ZŠ. Naopak si myslím, že by to bylo vhodné

dan
dan
25. 5. 2012 06:40

Dobrý den, jen drobná poznámka. Z hlediska fungování paměti, je vhodné si věci opakovat do určitého času od probrání. A doporučení je, že to má být vždy ten den. I tento význam mají domácí úkoly dělané z hodiny na hodinu, že podporují proces zapamatování.

Zdeněk Slejška, EDUin

???
???
3. 7. 2012 15:22

S názorem p. Veselé nesouhlasím. Hodnotit lze v podstatě i pouze to, zda se žák doma úkolu věnoval či nikoliv. Přeloženo do řeči „zákona“, tedy zda se vůbec obtěžoval na zadaný úkol podívat.
Osobně se domnívám, že funkcí domácích úkolů je děti naučit zodpovědnosti za své vzdělávání, což se jim bude v budoucnu jistě hodit. Spíše než hodnocení, zda je něco správně či špatně, by učitelé měli hodnotit, jak žák k výuce přistupuje. A součástí výuky a procesu učení je často i práce doma.
To, že rodiče nemusí dělat domácí přípravu, neboť jim to zákon neukládá a že jejich povinností je pouze zajistit, aby děti do školy chodily, je spíše smutné, než aby se tím měl rodič ohánět.
Domnívám se, že domácí úkoly mají svůj smysl. Mohou např. děti učit pracovat s informacemi i mimo školu, jejich vyhledáváním v novinách, v časopisech i prostřednictvím dospělých.
Domnívám se také, že skutečnost, že se někteří rodiče školní přípravě doma věnují a někteří ne, není skutečností, kterou by měla řešit škola. Jestliže jedním z požadavků, které škola do hodnocení žáka zahrnuje, je plnění domácích úkolů, pak by to měli respektovat jak žáci, tak rodiče. Pokud mají výhrady, dnešní zákon jim umožňuje školu změnit a díky reformě lze nalézt pro své dítě takovou školu, kde se domácí úkoly nezadávají.

Michaela Veselá
Michaela Veselá
10. 12. 2012 22:29
Reply to  ???

Otázka nebyla zaměřena na smysl domácích úkolů, ale na to, jestli je možné hodnotit to, že žák úkol nemá, klasifikací. Konkrétně známkou nedostatečnou. Na jiný způsobe hodnocení se tazatelka neptala a já jsem se také k jinému nevyjadřovala. Známka, když je už používána, nemá žádnou výchovnou funkci a už vůbec ne ve vztahu k rodičům.

Petr Kaššák
Petr Kaššák
1. 2. 2016 21:26

Chce se mi zvracet! Podle vaší logiky (dá-li se vůbec o logice hovořit) bychom nemohli hodnotit známkou jakoukoli práci, která nebyla učiněna ve škole tj.
referáty, domácí četba, čtenářský deník, slovíčka co se měli naučit, pokus, který si měl připravit, věci co si měl z domova donést a nemá je, aktualitu na OV atd… Už jen stačí, aby mi dítě řeklo, že to co mám v písemce, že učilo doma a snad mu ji ani nemohu oznámkovat, že?!

Jaroslav Trojan
Jaroslav Trojan
13. 3. 2017 19:06
Reply to  Petr Kaššák

Dle toho co zde od Vas ctu pane Kasaku, by jste ucit vůbec nemel.

A.S.
A.S.
22. 2. 2015 18:34
Reply to  ???

Ja zase nesouhlasim s vami, ze ucitel by mel hodnotit domaci ukoly, neb opravdu nepozna, jestli ukol delal zak nebo maminka misto nej. Je to proste nesmysl, hodnotit neco, o cem nevim, JAKYM zpusobem to bylo vypracovano.

Ukoly maji smysl ten, ze zak si latku procvici, takze zalezi na kazdem, jak s tim nalozi, ale neni jeho povinnosti ani rodicu ty ukoly vypracovavat.

Žák ZŠ
Žák ZŠ
6. 3. 2019 15:58
Reply to  A.S.

A.S. ??? COŽE?? Jako my osobně MUSÍME donésti úkol rodičem podepsán, též má naše předchozí písemky kde VIDÍ jaký máme rukopis… Takže argument to že učitel/ka NEVÍ jakým způsobem byl úkol vypracován NENÍ pravdivý. Prosím, zeptejte se vyučujícího zda-li ví, a dbá jestli je stejný, jaký má vaše dítě rukopis…

Úkoly ano, ale s rozumem
Úkoly ano, ale s rozumem
7. 11. 2012 13:33

Ale básničku se musí dítě také nučit doma a přesto je z ní klasifikováno. Role rodiny tu hraje úplně stejnou roli. Rodina samozřejmě není povinna se s dětmi doma učit a psát úkoly, potom se ale musí smířit i s prospěchem svého dítěte.

Host
Host
1. 3. 2018 14:22

souhlasím, zvlášť kdy mám zkušenost, že ve třetí třídě začaly být úkoly z matematiky tak rozsáhlé, že jsme je my, rodiče, vypracovávali déle než hodinu. Aby je po příchodu domů zvládlo dítě, bylo nemyslitelné. A co taková známka hodnotí? A co hůř: co se tím dítě naučí?

Marek Inderka
Marek Inderka
10. 5. 2012 11:56

Nebyl bych tak jednoznačně proti první odpovědi. To co popisuje M. Veselá je opravdu až extrémní názor – ne vše, co činíme v lidském životě, nám nařizuje zákon! Domnívám se, že předpokladem možnosti hodnocení domácího úkolu, a vůbec smyslem zadání domácího úkolu, je jeho funkce. Domácí úkol by měl sloužit k upevnění znalostí a vědomostí získávaných ve škole, k procvičení probrané látky a k tomu, aby si dítě zvykalo na nutnost opakování a procvičování nově nabytých znalostí. Takovým způsobem zadaný úkol může určitě být ohodnocen učitelem. Učitel ověřuje, jestli jím vysvětlená látka byla pochopena a žák ji umí samostatně užít. Ovšem to samotné hodnocení nemůže mít nějaký rozhodující vliv na celkovou klasifikaci. Je to jen dílčí poznatek, který by měl vést k tomu, aby se i učitel zamyslel nad tím, jakým způsobem vysvětlil danou látku a jak ji pochopili žáci.

Známkovat domácí úkol je špatná praktika
Známkovat domácí úkol je špatná praktika
1. 11. 2012 14:55

Známkovat domácí úkol je hloupost. Kupř. rodič vypracuje domácí úkol za žáka, aby mu vylepšil vysvědčení. Zatímco jiný žák z přirozených, ba dokonce dobrých důvodů domácí úkol nevypracuje a zhorší si tím celkové vysvědčení. V některých zemích je požadovat vypracování domácího úkolu dokonce nezákonné. Zdá se mi správné, že škola nemá mít právo zasahovat do rodinného života mimo rámec povinné školní docházky. Kupříkladu tím, že žák musí věnovat hodinu domácímu úkolu ze svého volného času namísto třeba sportovní činnosti. Tyto manýry jsou pozůstatkem mentality komunistického autoritářství státních institucí.

Guest
Guest
11. 5. 2015 15:45

Teda, rád bych podotknul, že pár známek z domácích úkolů vám rozhodně známku nevylepší, na to jsou různá průřezová prozkoušení před tabulí a třídou, nebo v kabinetě. Když se na úkol zato vykašlete, tak vám to známku docela zhoršit může. Já úkoly dělal vždycky nerad a nevím o nikom, kdo by si to užíval, ale považuji to za naprostý standard – konec konců prvňáčci musí za domácí úkol doma psát psací písmena za sebe do řádku a pak jednoduchá slova – kdyby se tohle mělo dělat všechno ve škole, tak tam prvňáčky nemáte 4 hodiny ale 8 hodin denně. To samé již zmíněné básničky, procvičování z matematiky, to prostě procvičuje paměť a učí danou látku. Ve škole nám mají probíranou látku vysvětlit, případně poradit, jak se ji naučit a na závěr nás jakožto nezávislá autorita (narozdíl od rodičů) přezkoušet ze splnění. Samozřejmě je nesmysl dávat úkoly v každé hodině každého dne, to je trochu neúnosné, ale za normální považuju mít dva až tři úkoly na deset minut až půl hodiny (každý) z každho dne.

Doplním taky, že úkol tak trochu nahrazuje domácí „bichlování“, které jsem já třeba na základce nepraktikoval ani jednou a přesto jsem nejhorší známku na vysvědčení dostal jednu trojku (z výtvarky) v deváté třídě – prostě vypracováním daného úkolu si procvičíte a osvěžíte látku probíranou v daný den. Je třeba si uvědomit, že poslouchat 6-9 hodin monotónní hlas učitele nemá úplně naučný účinek. To samé platí o referátech a seminárních pracích.

Nevím, jakou úlohu měla škola za minulého režimu, z kterého mnoho rodičů v dnešní době čerpá při svých žabomyších válkách s učiteli, ale jako student můžu prohlásit, že ÚLOHOU ŠKOLY NENÍ STUDENTY VŠECHNO NAUČIT – to už by měl být boj samotného studenta, popř. za pomoci jejich rodičů.

A co mám dělat já?
A co mám dělat já?
3. 5. 2013 15:13

Zrovna to řeším na škole jako ředitelka.Učitelka známkovala úkoly, dala pětky, rodiče to nahlásili na ČŠI a ta chce nyní po mě vyjádření, jaké jsme k tomu zaujali stanovisko aby se to již neopakovalo.Svolat předmětovou komisi – sjednotit známkování atd.Je to problém, protože jim opravdu úkol může někdo vypracovat, ale kam bychom se zase dopracovali, když například referáty dělají doma a většinou opisují z netu, nebo se učí vyjmenovaná slova zpaměti a další a další a známkuje se to.Záleží asi na vztahu žáka k učení a na jeho aktivitě, ale může dát ČŠI příkazem?
Například nám dala příkazem předělat rozvrh, kdy 3.4.a 5.ročník měl dvojhodinovky AJ, což nám i rodičům již několik let vyhovuje,ale jedna třídní učitelka podala stížnost na ČŠI a my dostali příkaz to odstranit.Díky ředitelka

DÚ
4. 10. 2013 13:49

Dobrý den, jako rodič 9letého dítěte ve 4. třídě se zajímám o nejdůležitější otázku.
Jaký smysl mají domácí úkoly?
Po třech letech, neustálého dohlížení jestli má moje dítě nebo nemá úkoly a věčného honění, aby si je udělalo. Mne přešla chuť. Řekla jsem, že to nejsou moje povinnosti, ani moje známky ve škole a je na dítěti jak se k tomu postaví. Jsem tady pro radu, pomoc, vysvětlení daného tématu, ale ne abych se musela učit vše co dnes děti ve škole, abych je to mohla naučit. To by nemuseli chodit do školy.:-)
Tak, že pokud učitel zadává úkol, měl by ho i vyžadovat! Což se občas nestane.
Pokud je úkol informativního charakteru (jak dítě pochopilo zadanou látku) nemělo by se tedy hodnotit známkou, ale informací žákovi a rodině v čem by měl žák „přidat“.
Pokud si jej nevypracuje, měl by se rodič i učitel smířit s volbou žáka, nebo ho nějak motivovat a ne trestat.
Moje dítě nechápe, proč má trávit čas po škole dalšími úkoly, když mu učení zatím jde a nemá větší problém.
A když mi bylo ředitelkou oznámeno: „To už by doma nedělaly vůbec nic!“
nevěděla jsem, jestli se smát nebo brečet. Snažíme se, aby se děti rozvíjely i v jiných oblastech (hudba, sport, tvorba) a aby trávily čas i s námi jako rodina (zábavou), když už se celý den nevidíme.
Máme 3 děti a věřte nebo ne, ale když se k večeru sejdeme u stolu, určitě nemáme chuť dělat kupu DÚ na další den. To bychom jako rodiče nedělali nic jiného. 🙁
Tak nevím, dělat nebo nedělat úkoly.

Petra
Petra
12. 4. 2017 18:55
Reply to 

Absolutne souhlasim!!! Napsano velmi dobre. Dekuji za to.

Žák ZŠ
Žák ZŠ
6. 3. 2019 16:06
Reply to 

Úkoly dělat. Pomáhají dítěti si svoji pamět procvičit. A tedy myslíte že je to fér když dítě co látku umí nebude dostávat žádný úkol? Moje třída měla systém že za 5 jedniček v řadě ten daný člověk nepsal úkol na týden z toho předmětu, pouze pokud nedostal dvojku. Tak nevím jestli se mám tohoto příspěvku zhroziti či ne.

domaci ukoly a my
domaci ukoly a my
23. 10. 2013 19:19

Dve starsi dcery chodi na Zs, jedna do sedme tridy. Skola ma az maniakalni pristup k domacim ukolum. Pokud neni udelan, dostane dcera petku a zaroven poznamku do zakovske. Na konci seste tridy mela znamku z CJ mezi 2-3. Zaverecnou pisemku napsala na jednicku, ale pani ucitelka nam sdelila, ze nemela pet ukolu podepsanych, je to tedy pet petek, vysledna znamka byla za tri. Mam toho plne zuby.

Tomas
Tomas
16. 10. 2017 15:59

Dobry den,chtela bych se zeptat,syn prestoupil z vesnice,kde ukoncil 5.tridu nyni do nedaleke mestske skoly,nyni cca po mesici ma 6 poznamek.Bylo mu spatne,volali mi,at si pro nej prijedu,behem vyuc.hodiny,nez jsem dorazila,se napil caje,okamzite poznamka,dalsi byla,zazvonilo konec hodiny,tak si sbalil veci a vychazeli s detmi na obed,p.ucitelka zacla kricet,ze je nepustila,poznamka;Neustale vybiha v hodine na chodbu,nyni v patek nebyl ve skole,dostal dnes 5 a poznamku za Du.Odevzdal sesit bez du a omluvy,pritom omluvenku za patek jsem do Zk knizky napsala,v polovine zari byl 3 dny nemocny,dostal po navratu hned tri 5 za Du,ve skole,ve ktere byl do 5.tridy prisel po nemoci,deti mu ukazaly,co delali a meli jsme cca 3 dny na dopsani ukolu a uciva.Nikdy poznamky nenosil a 5 z Du take ne.Poradite mi prosim,jak vysvetlit p.ucitelce,ze kdyz v Pa chybi na M,tak v Po mu davat hned 5 s poznamkou se mi moc nelibi?Dekuji.

Naučte syna zlomky
Naučte syna zlomky
24. 1. 2014 23:14

Zdravím, děkuji Vám za diskuzi na téma úkoly. Mám doma pátou a sedmou třídu. Po příchodu z práce začínám shodou podmětu s přísudkem, potom dělení dvojciferným číslem, následuje angličtina pro 5 i 7 třídu a němčina pro 7 třídu. Hodiny telefonujeme s ostatními rodiči jak se co řekne anglicky a skenujeme si sešity s výpisky z přírodovědy a zeměpisu (ano i výpisky si u nás děti dělají doma samy). Už jsme dávno s ostatními rodiči přišli na to, že z úkolú se dají nahonit jedničky, takže paradoxně méně chytré děti s pilnými rodiči mají lepší prospěch než chytré děti, jejichž rodiče třeba pracují déle a nemají už po odpolednách tolik času. Nejrychlejší tedy je ty úkoly za děti udělat a potom můžeme jít třeba na procházku nebo stihnou i nějaký ten krouřek. Jednička je zajištěna, dítě nepropadne … Vím, že to není pedagogicky správné, ale po tom, co jsme obdrželi v žákovské vzkaz cituji: Naučte Vašeho syna dělit zlomky! už toho mám DOST! Nadiktuji češtinu, vypočítám matiku, děti si to přepíší. Zabere nám to 15-20 minut a je pokoj. Samozřejmě pokud látce nerozumí – vysvětlím jim to – na uřivo základní školy ještě stačím.
PS: Sama jsem se učila ve škole rusky a na střední německy, takže jsem si zaplatila lekce angličtiny, abych mohla dětem pomáhat i s ní.
Držím všem palce a věřím, že učitelům jednou dojde, že to je prostě jejich práce učit děti. Za mne mou taky nikdo neudělá!

Dana
Dana
20. 2. 2016 19:54

Souhlasím.

Kdo jich už konečně zakáže
Kdo jich už konečně zakáže
13. 3. 2014 09:14

Zdravím,
moje dítko chodí do první třídy a páni učitelka nám dává denně 2-3 domácé úkoly a podle ní 15 příkladů z matematiky každý den pro prvňáčka není vela. Jo ani pro mně né, ale ten chudáček musí dělat příklady doma , v družině v žádném případe. Takže čeká kdy rodiče skončí v práci, pak se musí najíst a pak chudák unavený, utahaný dělá úkoly. Co tím učitelé sledují? Zodpovědnost? Už jenom to, že jich přetežují je od učitelů nezodpovědné!! Co jejich zdraví? Byla jsem se synem u doktora – sono břicha, pravdaže po oběde a přišli jsme domů pozdě. Unavené, hladové a co myslíte , na druhý den poznámka od paní učitelky – nemá vypracovaný domácí úkol. Upozorňuji učitelka věděla, že de k doktorovi a krom toho ho nepustila ze školy načas, tak jsme zmeškali vlak – paráda. Co na to ředitel – maminko naplánujte si čas tak, aby stě to stihla , vaše dítko je pomalé. Ju a to ještě připomínám , že domácí úkoly máme i přes víkendy, prázdniny, ředitelské volná a máme si jich rozvrhnout tak , aby byli na každý den- upozornění paní učitelky. Když budete brouzdat ve vašem volné čase po internetu tak se možná dočtete , že rómske děti si úkoly nedělají, tak paní učitelky musí všechno stihnout ve škole.

Rodič
Rodič
2. 11. 2014 06:46

Můj syn (inteligentní, ale asperger) se urputně brání domácím úkolům. Vzhledem k tomu, že jich občas na víkend přinese až 7, trávíme občas úkoly celý víkend. 🙁 Myslím že on i my bychom si potřebovali od nich odpočinout, jinak to dopadne nějakou katastrofou.

Schuldes Roman
Schuldes Roman
8. 2. 2017 20:50

potřeboval bych poradit s postupem řešení 1 1 1
—— +—-+—=
7 3 14Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.