Děti a volný čas – jaké kroužky děti navštěvují?Školy nabízejí čím dál více zájmových aktivit. Využíváte je, nebo raději vodíte děti do jiných organizací, které jsou na koníčky dětí zaměřené? Podle čeho se řídíte při výběru zájmových aktivit pro své dítě? Přečtěte si výsledky výzkumu projektu Klíče pro život a pojďte si povídat v našem diskuzním fóru.

Volný čas je přirozená a nedílná součást lidského života. Jde o čas, který nám zbývá po splnění všech našich povinností spojených se zaměstnáním či školní docházkou a dalších úkolů, které musíme v souvislosti s naším životem nezbytně vykonávat.

Především je ale významným pro děti a dospívající mládež, protože jim poskytuje prostor
k poznávání sebe samého i ostatního světa, umožňuje jim seberealizaci v nejrůznějších činnostech na základě svých potřeb a zájmů. Aktivní trávení volného času tak plní celou řadu užitečných funkcí, tedy je nám prostředkem k zábavě, relaxaci, učení se novým věcem a v případě dětí a dospívajících působí často také jako vhodná prevence proti sklonům k rizikovým projevům chování. Společným jmenovatelem činností, které vykonáváme v období „volného“ času, je skutečnost, že tyto činnosti vykonáváme na základě našeho dobrovolného rozhodnutí a vlastního zájmu.

Volný čas můžeme samozřejmě trávit mnoha způsoby. V případě dětí jde o čas trávený samostatně či s kamarády nebo rodiči na straně jedné anebo v nějaké instituci, která nabízí volnočasové aktivity organizovaně na straně druhé.

Pro nás je určitě potěšujícím zjištěním, že v České republice přibližně tři čtvrtiny dětí ve věku 6 až 15 let alespoň jednou týdně tráví volný čas v nějaké organizaci nabízející volnočasové aktivity. Ať už v kroužku (technickém, hudebně dramatickém, přírodovědném, uměleckém, pohybovém, vzdělávacím atd.), například v SVČ, turistickém či sportovním oddíle nebo v dalších aktivitách organizovaných NNO a soukromými subjekty.

Kdo do kroužků chodí?

Nejsilnější věkovou skupinu dětí, která nějaké kroužky a oddíly navštěvuje, jsou děti ve věku přibližně 9–12 let. Mladších dětí chodí do kroužků méně, protože k určitým aktivitám ještě zkrátka nedospěly, „nevyprofilovaly se“, nebo se samy (či jejich rodiče) pro nějaký kroužek ještě nerozhodly, naopak starší děti od 13–14 let kroužky začínají z nejrůznějších důvodů opouštět. Nejčastěji je to způsobeno obdobím jejich osobnostního vývoje, nástupem puberty, tedy etapou, kdy hledají vlastní identitu. V tomto období se také zvyšuje míra jejich samostatnosti a nezávislosti a ony samy daleko více chtějí rozhodovat o tom, co budou dělat ve volném čase. Nejdůležitějším aktérem v jejich životě se totiž postupně stává kamarád nebo rovnou celá parta, se kterou se můžou bavit „nezávisle“, nikoliv dětský kolektiv v kroužku se svým vedoucím.

Návštěvnost kroužků ale nezávisí pouze na rozhodnutí samotných dětí. Z našeho výzkumu víme (výzkum Hodnotové orientace dětí ve věku 6 – 15 let, NIDM, 2011), že čím vyšší mají rodiče vzdělání a čím lépe je rodina socioekonomicky situovaná, tím spíše mají rodiče přehled o činnosti svých dětí ve volném čase a můžeme oprávněně předpokládat, že tím spíše je k činnosti v nějakém kroužku či oddíle podněcují. Totiž z dětí rodičů se základním vzděláním či vzděláním bez maturity jich do žádné volnočasové aktivity nedochází 38 % oproti pouhým 13 % dětí rodičů se vzděláním vysokoškolským.

Jaké kroužky jsou navštěvovány?

Pokud jde o zaměření kroužků a oddílů, nejvíce jsou navštěvovány sportovní oddíly, dále pak kroužky hudebně dramatické, výtvarné a rukodělné, starší děti navštěvují ještě vzdělávací aktivity. Zaměření volnočasových aktivit sice příliš nesouvisí s věkem, ale pokud děti rozdělíme podle pohlaví, určité rozdíly zjistíme. Chlapci se oproti dívkám výrazně více věnují sportům, dále pak aktivitám technickým a turistickým. Dívky pro změnu oproti chlapcům více navštěvují aktivity hudebně dramatické, vzdělávací a aktivity výtvarné a rukodělné.

Proč děti do kroužku nedocházejí?

Kromě samotného nezájmu a nedostatku vlastní motivace závisí docházení do kroužku také na možnostech lokality, ve které dítě vyrůstá. Pokud kroužek není v dosahu, dítě do něj prostě chodit nemůže. A ukázalo se, že jako důvod, že daný kroužek není v dosahu jejich bydliště, je dětmi z nejmenších obcí do 2 000 obyvatel zmiňován dokonce více než dvakrát častěji než dětmi ve městech od 20 000 obyvatel. „Nezájem“ je také jako hlavní důvod neúčasti v zájmových aktivitách uváděn dětmi z dobře a průměrně situovaných rodin. Pro změnu pro děti ze špatně situovaných rodin jsou hlavním důvodem především finanční prostředky a pro děti z velmi dobře situovaných rodin je to pro změnu fakt, že daná aktivita není v jejich dosahu. V tomto případě to může být dáno vysokými nároky dítěte na vybranou aktivitu nebo třeba až nereálností se takovéto činnosti věnovat.

Chodit nebo nechodit?

Předpokládám, že naprostá většina čtenářů by zvolila kladnou odpověď. Vždyť díky tomu, že se dítě organizovaných volnočasových aktivit účastní, nejen že aktivně a smysluplně tráví volný čas, nabývá nových dovedností a zkušeností, (nevědomky) předchází sklonům k rizikovým projevům chování, ale rozvíjí i svůj sociální kapitál – síť vztahů a kontaktů mimo rodinu. Tyto nabyté zkušenosti pak může velmi dobře uplatnit i v dalším životě.

Článek Miroslava Bocana, garanta výzkumů, byl převzat a uveřejněn se souhlasem NIDM

Projekt Klíče pro život ke zkvalitnění zájmového a neformálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.