Může být syn podmíněně vyloučen za kouření u školy?Dotaz: Můj syn je v druhém ročníku Střední průmyslové školy elektrotechnické. Po vyučování stál na hlavní ulici před školou a kouřil cigaretu. Nachytal ho zástupce ředitele, dovedl si ho do ředitelny a chce mu dát podmínečné vyloučení. Syn stál na chodníku u školy, ale mimo její prostor, je to přímo v centru Prahy, kde denně projde nebo stojí stovky kuřáků. Prý mi přijde dopis od ředitele školy. Je možné, aby bez předešlých provinění dostal na místě podmínečné vyloučení?

 Odpověď: Podmíněné vyloučení žáka ze školy upravuje § 31 školského zákona: Ředitel školy … může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním řádem … rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka … ze školy…

 Z uvedeného plyne, že podmíněné vyloučení je důsledkem (výchovným opatřením) žákova porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem.

Školský zákon upravuje chování žáků při vzdělávání (§ 1 školského zákona). Školský zákon se nevztahuje na chování žáků mimo vzdělávání (mimo dobu vzdělávání a mimo areál školy).

Školní řád je interním dokumentem školy, který mimo jiné reguluje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a provoz a vnitřní režim školy (§ 30 školského zákona). Také v tomto případě platí, že školní řád má obsahovat pouze ta práva a povinnosti žáků, která se týkají poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb. Pravidla školního řádu nemají nařizovat, nebo zakazovat chování žáků nad tento rámec. Školní řád nemůže stanovovat pravidla chování ve volném čase žáků nebo mimo areál školy. Taková pravidla by byla zásahem do rodičovských práv a škola by v tomto směru překročila svou pravomoc.

Podmíněné vyloučení je výchovné opatření, o kterém rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. To mimo jiné znamená, že zákonnému zástupci žáka je oznámeno zahájení správního řízení (zřejmě „dopis“, který je zmiňován v dotazu).

Po zahájení správního řízení probíhá fáze, ve které ředitel školy získává podklady, na jejichž základě vydá rozhodnutí (např. výpovědi svědka). Jinými slovy, „na místě“ žáka ze školy rozhodně nelze podmíněně vyloučit.

Případné rozhodnutí o podmíněném vyloučení žáka ze školy vyžaduje řádné odůvodnění. To znamená, že ředitel školy prokáže, že chování žáka bylo:

a)    porušením povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem,

b)   závažným porušením,

c)    zaviněným porušením.

 Rozhodnutí ředitele školy o podmíněném vyloučení tedy není vázáno na přechozí provinění žáka, ale na fakt, zda porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem bylo současně závažné a zaviněné.

Na základě okolností uvedených v dotazu (chování žáka po vyučování a mimo areál školy) lze usuzovat, že ředitel školy nemůže vydat rozhodnutí o podmíněném vyloučení žáka, protože není splněna již první výše uvedená podmínka – porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem.

Jak již bylo uvedeno, školský zákon neupravuje chování žáka mimo vzdělávání.

Je otázkou, zda školní řád školy neobsahuje pravidlo, podle kterého je zakázáno kouřit na veřejném prostranství před školou. Pokud školní řád toto pravidlo neobsahuje, situace je jednoduchá – neexistujícího pravidla se škola nemůže dovolávat. Pokud školní řád toto pravidlo obsahuje, je pravidlo v rozporu se školským zákonem a školní řád je v této části neplatný a neaplikovatelný.

 Proti případnému rozhodnutí o podmíněném vyloučení žáka ze školy se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Pro úplnost dodávám, že škola sice nemůže žáka potrestat za kouření na veřejném prostranství, ale může dát podnět OSPOD („sociálka“), protože dítě požívá návykové látky (§10 odst. 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí).

Právní předpisy

–       zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

–       zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

–       zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a o změně některých zákonů, v platném znění

Monika Puškinová

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Lenka
Lenka
14. 2. 2017 16:13

Dobry den chtela bych se optat bydlime na proti škole přes ulici o přestavce nam školaci delaji bordel u domu sou sproste byli jsme za řiditelem a ten řika že nema pravomoce kde si mužeme stežovat dekuji Frohlichova L

martin vaněk
martin vaněk
9. 2. 2018 21:25
Reply to  Lenka

Takové odpovědi tady nečekejte, tady mají žáci, stejně jako obecně v naší společnosti především lumpové, pouze práva…

Daniela
Daniela
7. 1. 2019 15:38
Reply to  Lenka

Zkuste hygienu – pouziva se to v pripade sousedskych sporu. Napr. pokud si treba soused zridi chlivek vedle vaseho okna, i kdyz ho mohl mit na druhem konci zahrady, jedna se o zapach, ktery je nad miru primerenou pomerum. I pro rachot jsou nejake limity, ale byvaji dost vysoke, takze asi mate smulu.Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.