Kdy je možné přezkoumat výsledky hodnocení?Konec školního roku a s ním spojené hodnocení znamená pro většinu z nás příslib několika týdnů bez „školních povinností“. Může se ovšem stát, že se rodič rozhodne požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Prázdniny se odkládají.

Uvádíme zde příklad možných opatření vedoucích k přezkoumání výsledků. Odpověď na dotaz z poradny Rodiče vítání zpracovala PhDr. Bc. Monika Puškinová, Ph.D. z časopisu Řízení školy.

Dotaz: Syn má diagnostikováno ADHD, dyslexii, dysortografii. Problémy s jazyky! Vše máme písemně a máme i IVP. Dostal z AJ teď na konci 9. tř. nedostatečnou. Tři roky dochází pravidelně na doučování aj. Dle žk a známek v sešitu (a dle paní profesorky na doučování) je nepochopitelné, že dostal nedostatečnou. Pan vyučující, víme, že byl zasedlý, a dával to často najevo. Co teď mám dělat? Já s tou známkou nesouhlasím! V žk má průměr 3,74 a to je pro mě směrodatné. Ano, učitel si pro sebe hodnotí také, ale já nemohu vědět jak… . Navíc o synově poruše věděl a chtěl časté návštěvy školy a pohovory. Vše jsme absolvovali každý celý školní rok. Nevím, co s tím mám teď dělat, když nesouhlasím s klasifikací. Děkuji za radu..

Odpověď vychází z následujících právních předpisů:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
  • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění

 Z dotazu je zřejmé, že zákonný zástupce nezletilého žáka má pochybnosti o správnosti hodnocení na konci druhého pololetí z předmětu anglický jazyk.

Své pochybnosti o správnosti hodnocení může zákonný zástupce podpořit následujícími argumenty:

a)        Zákonný zástupce má v tomto případě právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka (§ 21 odst. 2 školského zákona); rozsah a četnost poskytování těchto informací mají být upraveny ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona). Rozhodně by neměla nastat situace, kdy škola neinformuje zákonného zástupce žáka o výsledcích vzdělávání žáka, které mají takový vliv na hodnocení žáka na vysvědčení, že žák bude hodnocen stupněm prospěchu „neprospěl“.

b)        Podle § 14 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupu pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.

c)         Školní řád má obsahovat pravidla hodnocení žáků v souladu s uvedeným § 14 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění. To znamená, že pravidla hodnocení žáků ve školním řádu mají být také založena na pedagogickém zdůvodnění, odborné správnosti, doložitelnosti a respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáka a doporučení školského poradenského zařízení.

d)        Jestliže má žák povolen individuální vzdělávací plán, pak podle § 6 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 73/2005 Sb., v platném znění, individuální vzdělávací plán obsahuje mimo jiné volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení.

Ustanovení § 51 odst. 4 školského zákona dává zákonnému zástupci nezletilého žáka následující možnost: Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci … druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Pokud by byl vyučujícím žáka v daném předmětu ředitele školy, může se zákonný zástupce s touto žádostí obrátit na krajský úřad.

Ředitel školy (resp. krajský úřad) nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Pokud ředitel školy požádá o součinnost Českou školní inspekci nebo krajský úřad, Česká školní inspekce nebo krajský úřad mu poskytnou součinnost.

Připomínáme, že odpověď se týká konkrétního dotazu s konkrétními atributy a není plošně aplikovatelný.

Celý dotaz i úplnou odpověď naleznete zde.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
Monika Bukovská
Monika Bukovská
2. 2. 2017 14:32

Prosím o sdělení, pokud je dítě z vážných rodinných důvodů(náročná a riziková operace na chirurgii matky, která se o dítě stará) podrobeno testu na procenta a klasifikováno známkou 5 za nedonesení pracovního sešitu(nemohlo v něm pracovat během vyučování), což mělo vliv na jeho výslednou známku -2, přestože po návratu a po rekonvalescenci matky opět mělo dítě v převážné většině jedničky, cca 10 a pouze dvě 2, přičemž z testů na procenta za 1,(100%), též z pololetní práce za 100%. Domnívám se, že se jedná o porušení vyhlášky č. 48/ 2005 , kde je psáno, jak se má postupovat s klasifikací, pokud je dítě vystaveno psychické újmě z vážných rodinn. důvodů.Jde mi o princip, pochybení třídní učitelky. Předem jsme též školu na danou skutečnost ohledně operace matky upozornily, 2x mailem, upozornil i manžel. Přesto se na to nebral vůbec ohled. A to syn přestoupil z jiné ZŠ, kde dostal tiky po křičení jeho bývalé učitelky na děti ať drží huby. On byl hodný a klidný, křičela na spolužáky, špatně to nesl. S pozdravem Monika BukovskáPro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.