Poradna: Může syn dostat nedostatečnou po třech letech doučování, s diagnostikovanou ADHD, dysortografií, dyslexií a průměrem 3,74?Dotaz: Syn má diagnostikováno ADHD, dyslexii, dysortografii. Problémy s jazyky! Vše máme písemně a máme i IVP. Dostal z AJ  teď na konci 9. tř. nedostatečnou. Tři roky dochází pravidelně na doučování aj. Dle žk a známek v sešitu (a dle paní profesorky na doučování) je nepochopitelné, že dostal nedostatečnou. Pan vyučující, víme, že byl zasedlý, a dával to často najevo. Co teď mám dělat? Já s tou známkou nesouhlasím! V žk má průměr 3,74 a to je pro mě směrodatné. Ano, učitel si pro sebe hodnotí také, ale já nemohu vědět jak… . Navíc o synově poruše věděl a chtěl časté návštěvy školy a pohovory. Vše jsme absolvovali každý celý školní rok. Nevím, co s tím mám teď dělat, když nesouhlasím s klasifikací. Děkuji za radu.

Odpověď:

Právní předpis

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
  • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění

 Z dotazu je zřejmé, že zákonný zástupce nezletilého žáka má pochybnosti o správnosti hodnocení na konci druhého pololetí z předmětu anglický jazyk.

 Své pochybností o správnosti hodnocení může zákonný zástupce podpořit následujícími argumenty:

a)        Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka (§ 21 odst. 2 školského zákona); rozsah a četnost poskytování těchto informací mají být upraveny ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona). Rozhodně by neměla nastat situace, kdy škola neinformuje zákonného zástupce žáka o výsledcích vzdělávání žáka, které mají takový vliv na hodnocení žáka na vysvědčení, že žák bude hodnocen stupněm prospěchu „neprospěl“.

b)        Podle § 14 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupu pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.

c)         Školní řád má obsahovat pravidla hodnocení žáků v souladu s uvedeným § 14 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění. To znamená, že pravidla hodnocení žáků ve školním řádu mají být také založena na pedagogickém zdůvodnění, odborné správnosti, doložitelnosti a respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáka a doporučení školského poradenského zařízení.

d)        Jestliže má žák povolen individuální vzdělávací plán, pak podle § 6 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 73/2005 Sb., v platném znění, individuální vzdělávací plán obsahuje mimo jiné volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení.

Ustanovení § 51 odst. 4 školského zákona dává zákonnému zástupci nezletilého žáka následující možnost: Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci … druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Pokud by byl vyučujícím žáka v daném předmětu ředitele školy, může se zákonný zástupce s touto žádostí obrátit na krajský úřad.

 Ředitel školy (resp. krajský úřad) nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Pokud ředitel školy požádá o součinnost Českou školní inspekci nebo krajský úřad, Česká školní inspekce nebo krajský úřad mu poskytnou součinnost.

Závěr

1)      Jestliže zákonný zástupce nezletilého žáka využije možnost, kterou mu dává školský zákon, musí nejpozději do 3. 7. 2013 (tj. do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení) podat řediteli školy žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka z předmětu anglický jazyk.

2)      Zákonný zástupce musí počítat s tím, že jeho žádost vyvolá komisionální přezkoušení žáka z anglického jazyka (nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v jiném dohodnutém termínu).

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.