Poradna: Lze klasifikovat z jediné známky?Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali je možnost, aby učitel žáka klasifikoval z jediné poslední známky, kterou v daném předmětu dostal. A pokud ne, jak by se to dále mohlo řešit, i když teď už bude dělat reparát?

Odpověď:

Právní předpisy

  • zákon č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
  • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění

 

a)    Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů jsou obsažena ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).

 Pro hodnocení žáků základní školy dále platí:

–       Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení (§ 14 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění).

–       Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména

a)    zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků,

b)   kritéria pro hodnocení (§14 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění).

 Obdobně, i když méně podrobně, je upraveno hodnocení žáků střední školy:

–       Pravidla pro hodnocení vycházejí z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů, jsou součástí školního řádu a obsahují vždy zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení (§ 4 písm. a) vyhlášky č. 13/2005 Sb., v platném znění).

 Přesná odpověď na dotaz (možnost, aby učitel žáka klasifikoval z jediné poslední známky)

tedy vyplývá z obsahu školního řádu školy, a to z té části, která je věnována pravidlům a zásadám hodnocení výsledků vzdělávání žáka.

 Školní řád v části věnované pravidlům a zásadám hodnocení výsledků vzdělávání žáků obvykle uvádí

–       jaké výkony se hodnotí (např. testy, ústní projev, grafické práce),

–       kolik výkonů (testů, referátů atd.) musí žák realizovat, aby mohl být v daném pololetí hodnocen; to současně znamená, že je stanoven minimální počet známek, který musí žák získat, aby byl v daném pololetí hodnocen,

–       zásadu průběžného hodnocení,

–       zásadu, podle které se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období; stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru klasifikace za příslušné období; výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal,

–       zásadu, podle které se do hodnocení zapojuje žáka (sebehodnocení žáka) a podle které výsledné hodnocení vyučující žákovi vysvětlí a zdůrazní, v čem se může žák zlepšovat.

b) Předpoklad, že učitel porušil pravidla a zásady hodnocení

Jestliže jsou takové, nebo podobné zásady hodnocení uvedeny ve školním řádu školy, pak hodnocení žáka na vysvědčení vycházející pouze z jedné známky tyto zásady porušuje.

 c) Předpoklad, že učitel neporušil pravidla a zásady hodnocení

Jestliže školní řád obsahuje jiná pravidla nebo zásady hodnocení, která umožňují hodnocení na vysvědčení na základě pouze jedné známky, pak učitel postupoval v souladu se zásadami a takové hodnocení je možné.

 d) Možnosti v případě, že učitel porušil pravidla a zásady hodnocení

V případě, že učitel svým hodnocením porušil pravidla a zásady hodnocení, je pravděpodobné, že zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka požádá ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Podmínky přezkoumání jsou následující: Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Pokud by byl vyučujícím žáka v daném předmětu ředitele školy, může se zákonný zástupce s touto žádostí obrátit na krajský úřad (§ 51 odst. 4 školského zákona, § 69 odst. 9 školského zákona).

 Důsledkem žádosti o přezkoumání výsledků hodnocení žáka je konání komisionálního přezkoušení (§ 51 odst. 4 školského zákona, § 69 odst. 9 školského zákona).

 e) Možnosti v případě, že učitel neporušil pravidla a zásady hodnocení

Nelze vyloučit, že učitel svým hodnocením neporušil pravidla a zásady hodnocení. Jinými slovy, je možné, že pravidla a zásady umožňují, aby byl žák hodnocen za celé pololetí na základě jedné známky. Pokud s touto zásadou zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nesouhlasí, pak může např. prostřednictvím školské rady (která školní řád schvaluje) iniciovat změnu školního řádu.

 Závěr

1)    Oprávněnost, nebo neoprávněnost hodnocení výsledků vzdělávání žáka za celé pololetí na základě pouze jedné známky závisí na obsahu pravidel a zásad hodnocení výsledků vzdělávání žáka, které jsou uvedeny ve školním řádu.

2)    Jestliže nastane situace, kdy učitel nerespektuje zásadu hodnocení žáka, podle které výsledné hodnocení žáka na vysvědčení vychází ze všech známek získaných v průběhu pololetí, pak může zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Poté následuje komisionální přezkoušení žáka.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.