Řečníci konference: Škola, rodiče, obec, média, veřejnost aneb jak o sobě dát vědět



 

Program konference a další informace.

Na konferenci  Škola, rodiče, obec, média, veřejnost aneb jak o sobě dát vědět vystoupí: 

 

Robert Peňažka 

Je považován za předního značkového stratéga a pionýra nových forem marketingu a komunikace u nás. Veterán českého reklamního byznysu vyrůstal v Africe, ve Spojených státech a v Čechách nedostudoval práva. Působil v Leo Burnett, spoluzaložil agenturu Kaspen a od roku 2007 vede projekt studia Yinachi. Podporuje nové umělecké a vzdělávací projekty.

Název příspěvku:
Dvě půlky aneb jak na marketing

 

 

 

 

Tomáš Němeček

 

Pracoval v médiích v letech 1993 až 2013. Deset let působil v Respektu, z toho poslední dva roky jako šéfredaktor. Poté byl šéfkomentátorem Hospodářských novin; naposledy řídil přílohy LN Orientace a Právo&Justice. Vydal dvě knihy a je nositelem všech novinářských cen v ČR. Přednáší na Newyorské univerzitě v Praze.

 

Název příspěvku: 
Škola a vzdělávání jako mediální téma. Co zajímá novináře na vaší škole 

 

 

 

 

 

Jiří Paclt

 

Ředitel soukromé základní školy Doctrina v Liberci, dříve městské základní školy Na Perštýně. Škola aktivně vytváří podmínky pro přirozenou a přátelskou komunikaci mezi dětmi, učiteli a rodiči, významnou roli při vzájemné informovanosti hraje webový portál Gradebook. Škola podporuje moderní metody výuky a funguje jako školící centrum činnostního učení. Aktivně se podílíme na rozvoji mezinárodního projektu CTY – péče o talentované děti.

 

Název příspěvku: 
Gradebook = komunikující škola 

 

 

 

 

 

Martin Turčík 

 

Učitel a manažer rozvoje na základní škole Doctrina. Od prvního náčrtu až po poslední aktualizaci vytvořil informační a komunikační portál Gradebook, který již na několika školách zcela nahradil papírovou žákovskou knížku.

 

Název příspěvku: 
Gradebook = komunikující škola 

 

 

 

 

 

Tomáš Machalík 

 

Působí v Národním institutu dětí a mládeže, kde se zabývá otázkami dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v zájmovém vzdělávání a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v NNO. V současnosti pracuje jako supervizor v národním projektu zaměřeném na podporu kvality a uznávání neformálního vzdělávání. Jako dobrovolník působí v občanském sdružení podporující studium a propagaci kultur a společností Afriky.

 

Název příspěvku:
Chceme kvalitní vzdělávání? Jde to i neformálně!

 

 

 

 

 

Jindřich Monček

 

Donedávna ředitel velké základní školy v Poděbradech, která úspěšně podporovala aktivní spolupráci s rodiči. Nyní je zapojen v projektu Systémová podpora inkluze na školách v ČR (realizuje Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni). Hrdý táta dvou dětí. Jedno z jeho témat je, jak podpořit rodiče, „aby si říkali“, jaká má být ta jejich škola.

 

Název příspěvku: 
Šikovné děti, víkendová Pecka a rodičovská kampaň za směřování školy 

 

 

 

 

 

Dalibor Naar 

 

Dlouholetý lektor a „dramaturg“ aktivit stojících na principech zážitkové pedagogiky. Spoluzakladatel kreativního studia Gameleon, která se zabývá eduteinmentem (education + enterteinment) a interpretací místního historického a přírodního dědictví.

 

Název příspěvku: 
Portfolio a digitální odznaky – cesta jak ukázat druhým, co všechno umím a dokážu

 

 

 

 

 

Věra Guellaoui

 

Učí francouzštinu na česko-francouzské sekci gymnázia Jana Nerudy. Dříve učila také češtinu jako cizí jazyk.  Tato praxe ji zavedla na univerzitu do francouzského Montpellier, kde působila rok jako lektorka.  Kdysi poznala i francouzskou základní školu, ještě jako žákyně, když v dětství pobývala s rodiči v Alžírsku. T. č. je na rodičovské dovolené, má 2 děti, z toho 1 školou povinné.

 

Název příspěvku: 
Co je zajímavého na francouzském školství a jeho střípky v Čechách

 

 

 

 

 

Julien Legros

 

Učí dějepis a zeměpis na francouzském lyceu v Praze.  Stejné předměty učil před pár lety na česko-francouzské sekci olomouckého šestiletého gymnázia. S česko-francouzskými sekcemi je stále v kontaktu, každoročně na nich předsedá opravám maturitních písemných prací z dějepisu a zeměpisu.

 

Název příspěvku:
Co je zajímavého na francouzském školství a jeho střípky v Čechách

 

 

 

 

 

Vlasta Hrbková

 

Učitelka matematiky na malé venkovské škole v Dolním Žandově, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně a především koordinátorka žákovského parlamentu na škole. S kolegy realizuje akce konzultačního centra pro žákovské parlamenty v Karlovarském kraji. Spolu s žáky se zapojila do prvního ročníku projektu Extra třída.

 

Název příspěvku:
Prezentace školy aneb, aby se o nás vědělo

 

 

 

 

 

Ivana Weinzettlová

 

Osmým rokem ředitelka Základní a mateřské školy Dolní Žandov, učitelka českého jazyka, koordinátorka ŠVP. Školu zapojila do projektu Respektující žákovský parlament a podporuje činnost konzultačního centra žákovských parlamentů pro Karlovarský kraj.

 

Název příspěvku:
Prezentace školy aneb, aby se o nás vědělo

 

 

 

 

 

Pavel Brabenec

 

Pracuje jako garant klíčové aktivity „Aplikace nástrojů řízení“ v projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, který realizuje Národní institut dětí a mládeže, MŠMT.  Ve své práci se zabývá nástroji (www.olina.ka2.cz) pro řízení kvality organizací, které lze využít ve školských zařízeních a v nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží.

 

Název příspěvku – workshop: 
Trendy v sebehodnocení organizací a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží

 

 

 

 

 

Daniela Havlíčková

 

V současné době je garantkou klíčové aktivity „Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání“ projektu K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, který realizuje NIDM MŠMT společně s MŠMT. Ve své činnosti navazuje na výstupy projektu Klíče pro život a vychází z osobních zkušeností v oblasti neformální výchovy a vzdělávání jak v ČR, tak v zemích EU.

Práci s dětmi a mládeží se věnuje déle než 20 let, založila občanské sdružení  Hodina H v Pelhřimově a  v r. 2006  otevřela Centrum neformální výchovy a vzdělávání. Věnuje se dobrovolnictví, rozvoji kompetencí, poradenství a působí také jako lektorka pro práci s prvopachateli.

 

Název příspěvku – workshop: 
Osobní kompetenční portfolio – paleta kompetencí získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání

 

 

 

 

 

Čeněk Rosecký 

 

Pracuje jako ředitel akreditované vzdělávací instituce a nakladatelství Tvořivá škola, projektový manažer, lektor, kouč a rodinný poradce. Vystudoval PrF MU v Brně a PdF OU v Ostravě. Prošel pětiletým výcvikem systemické pedagogiky, systemických konstelací a koučinku. Dalšímu vzdělávání učitelů se věnuje od roku 2001. Spolu se svojí paní založil Vzdělávací centrum Ordějov, ve kterém pořádají vzdělávací programy pro veřejnost zaměřené na osobní rozvoj.

Název příspěvku – workshop: 
Systemická pedagogika – jak dosáhnout skutečně partnerské úrovně vztahu učitele a rodičů

 

 

 

 

 

Zdeněk Slejška

 

Vystudoval pedagogickou fakultu, ale více jak dětem, se věnoval vzdělávání dospělých. Působil 15 let jako lektor a metodik v rámci různých organizací – Prázdninová škola Lipnice, Česká cesta, Egredior a další. V letech 2006-2010 pracoval ve státních službách, kde řídil vznik a rozvoj Metodického portálu rvp.cz. A od roku 2010 se nejvíce realizuje v obecně prospěšné společnosti EDUin v roli výkonného ředitele a spoluzakladatele. Snahou této společnosti je popularizace tématu vzdělávání mezi laickou veřejností. Takže dennodenním chlebem je komunikace s medii a práce na různých projektech, která mají téma vzdělávání popularizovat.

 

Název příspěvku:
Co přineslo Česko mluví o vzdělávání?

 

 

 

 

 

Tomáš Feřtek – moderátor

 

Novinář, dramaturg, scenárista a moderátor diskusí. S EDUinem spolupracuje jako odborný konzultant a tiskový mluvčí. Autor knihy Rodiče vítáni: Praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí. Ve volném čase cyklista. Moderátor konference Rodiče vítáni.

 

Název příspěvku – workshop:
Jak napsat tiskovou zprávu 

 

 

 

 

 

Miroslav Hřebecký

 

Pracuje nyní ve společnosti EDUin jako manažer vzdělávání a služeb, předtím řídil 10 let soukromé inovativní gymnázium. Vedle toho je lektorem školského managementu a na toto téma i publikuje. Specializuje se na public relations škol, jeho semináři již prošlo přes 1000 ředitelů a dalších vedoucích pracovníků ve školství.

 

Název příspěvku: 
Kdo jsou zákazníci školy?

 

 

 

 

 

Silvie Pýchová

 

Silvie Pýchová je lektorka a metodička, předsedkyně správní rady EDUin, výkonná ředitelka SKAV, a spoluzakladatelka občanského sdružení Centrum kompetencí, které se věnuje přenosu švýcarské metody mapování kompetencí do českého prostředí. Koordinátorka programu Extra třída.

 

Název příspěvku:
Ohlédnutí za 1. ročníkem programu Extra třída 

 

 

 

 

 

Gabriela Kynclová

 

Značku Rodiče vítáni převzala na sklonku roku 2012. Více než 11 let působí v Národním institutu dětí a mládeže – původně v oddělení vzdělávání, doposud v oddělení zahraniční spolupráce, kde se zaměřuje zejména na francouzský systém neformálního vzdělávání a podporu mezinárodní spolupráce českých SVČ a DDM.

 

Název příspěvku:
Rodiče vítáni v roce 3 čili chce to Kliku

 

 

 

 

 

Nancy Engelen

 

Narodila se v Nizozemí a v ČR bydlí od roku 1995. Podniká v hotelnictví a cestovním ruchu. Je maminkou dvou dětí, které chodí do české základní školy. Nejen jejich děti, ale také oni jako rodiče si museli na český vzdělávací systém hodně zvykat. Do dnešního dne nemohou některé věci pochopit.

 

Název příspěvku:
České školy očima cizince

 

 

 

 

 

Pavlína Radová

 

Speciální pedagožka, šestým rokem je ředitelkou ZŠ Bratrská. Matka tří synů s Touretteovým syndromem. Deset let působí ve sdružení Motýlek, kde pracuje s handicapovanými dětmi na rozvoji řeči. Angažuje se v občanském sdružení Atos (Asociace pacientů s Touretteovým syndromem), nejprve jako matka – klient, poté jako místopředsedkyně sdružení. Atos reprezentuje také v České asociaci pro vzácná onemocnění.

 

Název příspěvku – workshop:
Ten chlapec má Touretteův syndrom – dílna pro rodiče i učitele, kteří chtějí vědět víc

 

 

 

 

Jiří Rozvařil

 

Hnutím osudu jsem se stal před osmi lety rodičem a díky tomu jsem tak nějak nechtíc nahlédl do zákulisí základní školy a komunální politiky. Proto jsem se také připletl k boji rodičů proti zlovůli radnice. Jinak většinu času, stráveného prací, se věnuji dvěma firmám a jednomu neziskovému projektu, kde stále hledám příležitosti pro zlepšení současného stavu.

 

Název příspěvku:
Šikovné děti, víkendová Pecka a rodičovská kampaň za směřování školy 

 

 

 

 

 

 Ivana Málková

 

 

roce 1991 jsem se skupinou rodičů a pedagogů vytvořila jedinečný projekt soukromé základní školy rodinného typu (Školy Hrou) a získala zkušenosti učitelky, ředitelky a majitelky. V roce 2010 jsem projekt ukončila prodejem školy. Nyní vedu kurzy osobního rozvoje (Konstelace a Vědomá pedagogika), lektoruji DVP pro FOD – Klokánek, přednáším na Filosofické Fakultě v Pardubicích, poskytuji supervize a konzultace školským zařízením i jednotlivcům a pracuji individuálně s dětmi i dospělými.

 

Název příspěvku – workshopu:
Vědomá pedagogika – ABC pro učitele a rodiče

 

 

 

 

 

 

 Jiří Raiterman

 

Jako lektor vytvářel vzdělávací programy k modernímu umění ve Veletržním paláci a k baroku v Národní galerii v Praze. Totéž pak k současnému mladému umění na Chodovské tvrzi (Praha 11) a naposledy v Centru současného umění DOX v pražských Holešovicích. Učí kresbu a malbu na SUŠG v Jihlavě.

 

Název příspěvku:
Umění v kapse (role „divák“) (DOX)

 

 

 

 

 

Tamara Kováčová

 

V EDUinu má na starosti především aktivitu Česko podporuje vzdělávání a spolupráci s dobrovolníky. Mimo práci pro Eduin externě vyučuje na oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK a předsedá Expertní komisi pro otázky vzdělávání při Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.

Název příspěvku:
Pomožme si sami – představení webu Česko podporuje vzdělávání

 

 

 

 

 Chill D – Daniel Lacek

 Vždy inklinoval k umění, hudbě, zpěvu, rétorickému a divadelnímu projevu. Všechny dovednosti, znalosti a zkušenosti, nejen ze života, ale i vysokoškolského studia nebo zaměstnáních, zúročil naplno v roce 2008, kdy založil Chocolate City Company, dnes myšlenku a životní směr. Byl to zároveň „základní kámen“ obecně prospěšné společnosti Ulice dětem o.p.s., která následovala v roce 2013 a jejíž je ředitelem. Nejen svou práci, ale i volný čas a jakoukoliv myšlenku věnuje problematice: Vztah a vliv streetartových aktivit na vývoj a socializaci dětí a mládeže 21.století.

 

Název příspěvku:
Pusťte nás do vaší školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlaste



Vyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.