Zahrady hrou chtějí budovat vztah dětí k místu, kde žijí.Publikujme první část dlohodobého seriálu, v němž chceme postupně představovat zajímavé projekty nominované na Eduínu 2013 za inovace ve vzdělávání. Tedy nejen ty, které se dostaly do finále a případně zvítězily, ale všechny, které považujeme z hlediska proměny českého vzdělávání za přínosné.

Začínáme projektem Nadace Proměny Zahrada hrou, která získala hned dvě první místa. V kategorii Cena odborné poroty a Cena veřejnosti. Pokud si chcete zopakovat pravidla soutěže, najdete je ZDE, stručný přehled vítězů a finalistů ZDE.

Zahrada hrou je program podporující proměny školních zahrad v inspirativní prostředí rozvíjející dovednosti, tvořivost a fantazii dětí. Je zároveň metodickou pomůckou, která školy i žáky učí, jak postupovat při realizaci náročného projektu. Na otázky odpovídá Jitka Přerovská (JP), ředitelka nadace, a Jolana Říhová (JŘ), manažerka projektu. V případě dalších dotazů najdete kontakt na obě dámy na konci rozhovoru.

Kdy jste začali s oceněným projektem a proč? Umíte pojmenovat a časově zařadit impuls, který vás vedl k úvaze, že na něm začnete pracovat?

Jitka Přerovská

JP: S Nadací Proměny se dlouhodobě věnujeme proměně veřejného prostoru a rozvoji zeleně ve městech České republiky. Od počátku bylo naším cílem zapojovat do proměny míst lidi a vycházet z jejich potřeb. Náš první program Parky, který funguje od roku 2006, nám potvrdil, jak moc jsou lidé vykořenění, jak se vytratil vztah lidí k místu. Logickou návazností byl proto program zaměřený na děti.

JŘ: Záměr ležel v hlavě dlouho. Koncept programu jsme začali chystat někdy v roce 2009. Díky rodinnému zázemí a studiu jsme dobře znali prostředí mateřských a základních škol a toužili jsme jej změnit nejen fyzickou proměnou školních zahrad, ale především změnou přístupu k výuce a nastolením spolupráce mezi učiteli a rodiči.

Co jste chtěli vaším projektem změnit?

JP: Chceme obnovit vztah lidí k místu a myslíme si, že je důležité působit právě na děti, aby měly do budoucna zájem o to, starat se o prostor kolem sebe. V podstatě se snažíme vychovávat aktivní občany. Trápilo nás také, jakým způsobem se obvykle navrhují dětská hřiště – šablonovitě, bez ohledu na kontext místa a především bez ohledu na to, co děti skutečně potřebují. Změnit jsme chtěli i tradiční způsob výuky – proč děti učíme například matematiku učebnicově, když mohou stejně tak počítat praktické úlohy na zahradě tak, že je to bude bavit?

V čem spočívá inovace, kterou přinášíte do světa vzdělávání?

JŘ:Programem Zahrada hrou se snažíme nejen poukázat na potenciál školních zahrad, ale především rozšířit povědomí o tom, jak je důležité, v jakém prostředí děti vyrůstají. Dnešní děti ohrožuje syndrom odcizení přírodě. Z dětství se vytrácí volná hra, hra „na něco“, děti už jen konzumují zábavu, kterou jim my dospělí předkládáme. Školní zahrady nabízí prostor pro chybějící kontakt s přírodou, volnou hru a pohyb, kreativní výuku, zkušenostní učení, interakci s vrstevníky, možnost spolurozhodování, trénink diskuse a odpovědnosti, utváření vztahu k místu a současně vytváří příležitost pro komunitní život a setkávání.

Jolana Říhová

Domníváme se, že by školní zahrady měly být mnohem více provázány se školním vzdělávacím programem školy. Jejich využití by se nemělo omezovat pouze na environmentální výchovu. Příkladem může být logopedická zahrada ZŠ a MŠ Don Bosco v Praze, kterou jsme letos dokončili.

Od programů jiných neziskových organizací zaměřených na školní zahrady nás odlišuje komplexnost, s jakou přistupujeme k tématu a nabídka pomoci pro školy. Organizujeme konference, semináře, exkurze, poskytujeme pomoc s realizací v průběhu celého projektu, zapojujeme odborníky (architekty, umělce, studenty). K dispozici je specializovaný portál www.promenyproskoly.cz, který obsahuje inspiraci, názory odborníků a metodiku pro realizaci proměny zahrady. Vytváříme také inspirativní videa z průběhu projektů.

Kdo je typickým uživatelem vašeho projektu?

JP: Náš program poskytuje pomoc a podporu učitelům, rodičům, místním komunitám, zástupcům měst i širší veřejnosti. Konečným uživatelem jsou pak děti. Věříme, že program může mít celospolečenský dopad.

Co považujete za přínos projektu? Co z vašich původních představ se podařilo uskutečnit?

JP: Daří se nám přinášet chybějící pomoc učitelům a inspirovat je k proměně školní zahrady, výuky i komunikace. Když vidíme, že se díky projektům proměn školních zahrad postupně začínají propojovat rodiče s učiteli, aktivizuje se místní komunita a lidé dělají něco pro sebe navzájem, vidíme, že naše iniciativa má smysl.

JŘ: Dokazujeme, že i když nejsou finance a i když chybí politická vůle, lidé mohou vlastním úsilím něco změnit. Pokud si děti v rámci projektu proměny školní zahrady tenhle přístup osvojí, je to ten největší přínos pro jejich život i pro celou společnost.

Projekt proměny školní zahrady v Českém Brodě


Co se zatím nepodařilo naplnit?

JP: Rádi bychom myšlenky programu více rozšířili mezi veřejnost. Naším cílem je vytvořit celospolečenské téma, které se dostane do povědomí širšímu okruhu lidí. Doposud jsme věnovali nejvíce energie především pomoci s realizací projektů proměn školních zahrad (pomoc s vedením projektů a zapojováním komunity). Nyní bychom se chtěli více zaměřit na propagaci a osvětu. Inspirovat další lidi k následování naší cesty.

JŘ: Vnímáme stále obavy některých učitelů a rodičů z nového přístupu k řešení zahrady. Panují předsudky okolo certifikace atypických herních prvků, hygieny, bezpečnosti. Tyto obavy bychom chtěli vymýtit a naopak ukázat pozitivita a přínosy, které Zahrada hrou přináší.

Co plánujete pro příští rok?

JP: Aktuálně rozjíždíme pět nových projektů školních zahrad mateřských škol v Praze, věnovat se tedy budeme jim. Dále nyní pracujeme na přípravě programové náplně aktivit v příštím roce, které budou zaměřeny na propagaci tématu a širší osvětu. Chystáme také spolupráci s dalšími externími partnery. Chceme pokračovat v rozvoji spolupráce se zahraničím. Věnovat se budeme také rozvoji našich dalších dvou programů: „Parky“ a „Proměň své město“.

JŘ: V rámci programové náplně připravujeme exkurze za dobrými příklady školních zahrad, rádi bychom zorganizovali také řadu přednášek s odborníky i realizátory úspěšných projektů. Rozšiřovat budeme stávající metodiku na portále www.promenyproskoly.cz a připravíme další sekci na www.portalpromen.cz, která bude věnována veřejnému prostoru ve městě. Chystáme také metodické materiály zaměřené na využití školních zahrad, certifikaci a hygienu.

Kontakt:

Jitka Přerovská (JP)jitka.prerovska@nadace-promeny.cz

Jolana Říhová (JŘ), jolana.rihova@nadace-promeny.cz

Zahrada hrou: Video o  významu školních zahrad a kontaktu dětí s přírodou


Proměna školní zahrady v Českém Brodě

Video: Průběh projektu Proměny zahrady v Českém Brodě

Článek a fotogalerie: Projekt Proměny zahrady v Českém Brodě

Video: Slavnostní zahájení v Českém Brodě

 

Proměny zahrady v Praze Bohnicích

Video: Průběh projektu Proměny zahrady v Praze Bohnicích

Článek a fogalerie: Projekt Proměny zahrady v Praze Bohnicích


Informační spot k programu Zahrada hrou


 

 

 

 

 

 

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.