Poradna: Jak si ohlídat volby do školské radyDotaz: Rodiče si stěžují, že nebyli informováni o sestavování kandidátky a o volbách do Školské rady.

1.      Byla nějak dotčena práva rodičů, kteří neměli možnost navrhnout kandidáta nebo sami kandidovat? Z jakých právních předpisů to vyplývá?
2.      Jaký počet hlasů má ve volbách zákonný zástupce? Praxe na naší škole je taková, že počet hlasů odpovídá počtu dětí, které navštěvují ZŠ. Zákonní zástupci dětí, které navštěvují MŠ, se ale voleb neúčastní – je tento postup správný? Opět prosím o vazbu na právní předpisy.

Odpověď: Právní předpisy (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění)

Dotaz č. 1

Školský zákon definuje školskou radu jako orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (§ 167 odst. 1 školského zákona).

Z uvedeného vyplývá, že všichni zákonní zástupci nezletilých žáků mohou realizovat své právo prostřednictvím školské rady se podílet na správě školy. Součástí uvedeného práva je také právo navrhovat kandidáta na člena školské rady, volit a být volen do školské rady.

Jestliže zákonní zástupci nezletilých žáků neměli možnost navrhnout kandidátku do voleb do školské rady nebo sami kandidovat, pak bylo dotčeno jejich výše uvedené právo podílet se prostřednictvím školské rady na správě školy.

Pravidla spojená s organizací a vlastním průběhem voleb do školské rady žádný právní předpis neobsahuje. Školský zákon pouze konstatuje, že ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady (§ 167 odst. 4 školského zákona). Konkrétní pravidla organizace a průběhu voleb do školské rady jsou obvykle obsažena ve volebním řádu pro volby do školské rady.

V části Zřizovací listiny školské rady, která obsahuje pravidla organizace voleb do školské rady, je v souvislosti s přípravou a organizací voleb do školské rady uvedenou pouze následující: kandidáty na členství ve školské radě navrhují oprávněné osoby přípravnému výboru. Žádná další pravidla nejsou stanovena a z úhlu pohledu informovanosti „oprávněných osob“, tj. i zákonných zástupců nezletilých žáků, je zřizovací listina školské rady nedostačující.

Obvykle volební řády pro volby do školské rady obsahují pasáže jako např.:

Volby do školské rady jsou ředitelem vyhlašovány způsobem v místě obvyklým pro vyhlašování jiných důležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů. Vyhlášení voleb je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stejným způsobem se zveřejňují i další důležité skutečnosti týkající se voleb do školské rady. Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději 15 dnů před konáním voleb. Oznámení obsahuje zejména datum, dobu trvání, způsob a místo konání voleb, způsob a lhůtu uplatňování kandidatur na člena školské rady.

Dotaz č. 2

Školská rada se zřizuje při základní škole, střední škole a vyšší odborné škole (§ 167 odst. 1 školského zákona). Nezřizuje se při mateřské škole.

Z tohoto důvodu nemají zákonní zástupci dětí mateřské školy aktivní volební právo (nemohou volit své zástupce do školské rady). Mohou však být voleni jako zástupci zákonných zástupců žáků základní školy, tj. mají pasivní volební právo.

Volební právo náleží dle § 21 odst. 1 písm. c) školského zákona primárně žákovi a studentovi, kteří jsou jeho nositeli. Zákonný zástupce nastupuje pouze v případě nezletilosti a jakmile žák či student dosáhne zletilosti, nabývá volební právo a současně toto volební právo pozbývá jeho zákonný zástupce.

Počet hlasů se tedy odvozuje od počtu nezletilých žáků a platín pravidlo „1 nezletilý žák = 1 hlas zákonného zástupce“. 

Na obhajobu zvoleného postupu lze uvést příklad, kdy žák, který má jen jednoho rodiče, by byl diskriminován oproti žákům, kteří mají dva zákonné zástupce. Dále by docházelo k nesrovnalosti, kdy nezletilý žák se dvěma zákonnými zástupci je zastupován dvěma hlasy, ale ve chvíli, kdy dosáhne zletilosti a je oprávněn hlasovat sám, by měl jen jeden hlas.

Na dotaz č. 1 odpovídala PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D., Řízení školy a na dotaz č. 2 advokát Lucie Fialová

Poradnu Rodiče vítáni otevíráme ve spolupráci s časopisem Řízení školy a aplikací Magistr určenou pro ředitele škol.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
4 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Ivana
Ivana
20. 10. 2014 11:10

Dobrý den, může být zvolen do školské rady pedagogický pracovník z řad učitelek MŠ? Jsme spojená ZŠ a MŠ?
zákonní zástupci jako pasivní voliči se účastní nebo neúčastní voleb?
Volí ředitel školy jako pedagogický pracovník? Děkuji.

Dana Musilová
Dana Musilová
21. 10. 2014 22:06
Reply to  Ivana

Přeji dobrý den paní Ivano.
Váš dotaz jsem předal ke zpracování. Vyčkejte na odpověď mailem.

Srdečně Vás zdravím

za tým Rodiče vítáni Libor Kočí

gabriela hrušková
gabriela hrušková
14. 6. 2015 16:03

Dobrý den,
prosím může být zvolen do školské rady pedagogický pracovník z řad učitelek MŠ? Jsme spojená ZŠ a MŠ.
Dále se chci zeptat, kdo nese vinu či odpovědnost za to, že se žádné volby do školské rady nekonaly a ředitel školy si sám dosadil tři zástupce pedagogů a tři rodiče (své známé)?
Moc děkuji a pěkný den Hrušková

Petra
Petra
11. 1. 2018 20:52

Dobrý večer,
jestli to dobře chápu, mohou rodiče volit člena ŠR i když není zákonným zástupcem žádného žáka. Musí být sděleno, kterého žáka (zákonného zástupce) je zástupcem? Přesto mi to odporuje s §167/9f, kde se mluví pouze o zákonných zástupcích.
Děkuji za odpověď.Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.