Poradna: Mám nadaného syna, kterého to už nebaví na základce a chce na střední.Dotaz: Dobrý den, prosím, můžete mi zjistit, za jakých podmínek by mohl syn odejít z osmé třídy ZŠ rovnou na průmyslovou školu? Jeho prospěch je výborný, avšak v ZŠ ho to už vůbec nebaví. Je technicky velmi zdatný a chce na průmyslovku – obor elektro – robotika. Postavil již mnoho robotů a jiných strojů, rc. modelů letadel i aut. Nyní jezdí soutěže s rc. autem, které si sám sestavil.

Odpověď:

Právní předpis: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Podle ustanovení § 59 odst. 1 školského zákona ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků (§ 36 odst. 1 školského zákona). Standardně ji žáci základní školy splní ukončením devátého ročníku základní školy.

Pokud Váš syn chce „odejít z osmé třídy ZŠ rovnou na průmyslovou školu“, musí úspěšně ukončit základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

Znamená to, že musí být přeřazen do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku (§ 17 odst. 3 školského zákona):

  • Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost zákonného zástupce nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku.
  • Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.
  • Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

Na základě jednoho rozhodnutí ředitele školy a jednoho posuzování splnění výše uvedených podmínek pro tento postup lze žáka přeřadit pouze do nejbližšího vyššího ročníku (tj. bezprostředně navazujícího na ročník, jehož je žákem). Nelze „přeskočit“ více ročníků vzdělávání.

Současně však lze v průběhu vzdělávání opakovaně využít přeřazení do vyššího ročníku (s tím, že o každém přeřazení musí rozhodnout ředitel školy a musí být splněny výše uvedené podmínky).

Na přeřazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku není výslovný právní nárok. Školský zákon řediteli školy neukládá povinnost žádosti vyhovět, a to ani v případě splnění všech výše uvedených zákonných podmínek.

Na dotaz odpovídala PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D., Řízení školy

Poradnu Rodiče vítáni otevíráme ve spolupráci s časopisem Řízení školy a aplikací Magistr určenou pro ředitele škol.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.