Poradna: Co je třeba udělat, abyste si mohli otevřít dětský klub a domácí školu?Jsme občanské sdružení a chceme si založit dětský klub pro deset dětí (školku) a Klub domácího vzdělávání (školu). Oboje jako neškolská zařízení. Zajímalo by nás, co přesně klub je a jaké má náležitosti.

Dotaz č. 1: Ve stanovách máme jako vedlejší činnost provozování volnočasových činností pro děti a rodiče (jako hlavní činnost máme „přispět ke vzniku a podporovat základní školu nebo třídu s Montessori prvky výuky“). Potřebujeme upravit stanovy ve smyslu, že provozujeme klub?

Odpověď: 

Dle mého názoru nemusíte měnit stanovy, protože provozování klubu lze podřadit pod hlavní i vedlejší činnost. Stanovy jsou obvykle formulovány dost obecně.

Stanovy bych nicméně z dlouhodobého hlediska upravila v souvislosti s tím, že od 1. 1. 2014 jste spolkem a činnost spolku upravuje nový občanský zákoník. Do 1. 1. 2017 jste povinni přizpůsobit obsah stanov ustanovením nového občanského zákoníku a doručit je rejstříkovému soudu.

Podle nového občanského zákoníku

–            Hlavní činností spolku může být cokoli, co odpovídá zájmu, k jehož naplňování byl spolek založen (§ 217 odst. 1 občanského zákoníku). Omezení jsou jen v § 145 občanského zákoníku (např. podpora násilí). Hlavní činností spolku nesmí být podnikání nebo jiná výdělečná činnost.

–            Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku (§ 217 odst. 2 občanského zákoníku).

Dle mého soudu byste si měli ujasnit, zda

a)        budete provozovat klub jako hlavní činnost – nepodnikatelskou,

b)        budete provozovat klub jako vedlejší činnost  – podnikatelskou.

Pokud bude provozování klubu hlavní činností, nebude účelem činnosti dosažení zisku. Z pohledu rodiče bude mít úplata za klub formu členského příspěvku. Výhodou by bylo, že v současné době se hygienické požadavky vztahují na provozovny živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a provozovny živnosti výchova a mimoškolní vzdělávání. Naopak se nevztahují na jiné aktivity (mimo provozování živnosti).

Pokud bude provozování klubu vedlejší hospodářskou činností, bude nutné jej provozovat na základě živnostenského oprávnění – péče o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo mimoškolní výchova a vzdělávání. V současné době se na tyto činnosti vztahují hygienické požadavky dle § 7 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Dotaz č. 2: Pronajali jsme si budovu, která byla zkolaudována jako mateřská škola pro dvacet dětí – hygiena , hasiči i kolaudace proběhly před rokem. Změnili jsme účel některých místností – šatna není oddělená místnost a nemáme oddělenou místnost pro učitelky. Musíme vyhovět nějakým dalším požadavkům na prostor? Oběd budeme dovážet  a podávat v budově způsobem, který minulým  nájemcům budovy schválila hygiena (provozovali soukromou školku) .

Odpověď:

Odpověď je částečně uvedena výše – pokud v současné době neprovozujete klub na základě živnosti, hygienické požadavky dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. se na Vás nevztahují.

Pokud se jedná o živnost – musíte dodržet vyhlášku č. 410/2005 Sb.

Protože (zatím) nejste školou, nevztahují se na Vás požadavky školního stravování. Pokud budete stravování dětí zajišťovat, vztahuje se na Vás obecný požadavek – stravu musí zajistit osoba poskytující stravovací služby. Tato osoba musí dodržovat pravidla daná zákonem o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby.

Dotaz č. 3: Dvě paní učitelky budou pracovat na své živnostenské listy – jedna bude mít další učící aktivity, druhá je na rodičovské dovolené.  Na vychovatelku bychom rádi získali dotaci od úřadu práce za „společensky účelné místo“ – zaměstnali bychom ji. Je to možné?

Další lidé by pro nás učili vždy jen 60-90 min týdně – pracovali by na své živnostenské listy nebo bychom uzavřeli dohodu o provedení práce, pokud nejsou OSVČ.
Je to tak v pořádku?

Odpověď:

Jako právnická osoba můžete:

a)      jako zaměstnavatel zaměstnat fyzickou osobu (např. vychovatelku) na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,

b)      jako odběratel od dodavatele (OSVČ) odebírat určitou „službu“, výkon činnosti; předpokládám, že v tomto případě Vám bude OSVČ činnost fakturovat.

Nechám na Vašem zvážení, zda v případě, kdy pro spolek pracuje OSVČ, naplňujete, nebo nenaplňujete znaky švarcsystému.

  • vztah nadřízenosti a podřízenosti (podle ZP § 2 a § 3)
  • náplň práce odpovídá předmětu činnosti odběratele
  • výlučný výkon činnosti pro jednoho odběratele a pod jeho jménem
  • při výkonu práce vystupuje dodavatel (OSVČ) jménem odběratele
  • dlouhodobý vztah
  • dodavatel má jediného významného odběratele

Spolky nejsou často kontrolovány inspektorátem práce. Ale asi máte ambice založit školu a chcete mít všechno v pořádku.

Dotaz č. 4: Rodiče  budou platit „příspěvky na provoz klubu“, nejsou při tom členy spolku. Měli by být?

Odpověď:

Odpovídám již podle nového občanského zákoníku.

V případě, že rodiče budou platit příspěvky, jedná se o členský příspěvek (§ 235 občanského zákoníku). Členské příspěvky se stávají majetkem spolku.

V tomto případě by měli být členy klubu.

Povinnost platit členské příspěvky a stanovení režimu jejich plateb má být určeno ve stanovách. Vlastní výše a splatnost příspěvku obvykle ve stanovách není. Obvykle je ve stanovách vymezeno, který orgán spolku určí výši a splatnost členského příspěvku a způsob, jakým budou členské příspěvky uhrazeny.

Dotaz č. 5: Dále budeme  provozovat klubu domácího vzdělávání – sdruženou  školu. V patře budovy budeme mít třídu, do které bude chodit sedm dětí, které jsou v domácím vzdělávání, a dvě děti, které si daly odklad – všechny jsou zapsané v naší  „kmenové škole“.

Třída nevznikla primárně jako Komunitní – dohodou rodičů, ale jako budoucí škola. Akreditaci MŠMT jsme nakonec nezískali a většina zapsaných dětí se odhlásila,  sedm rodin se rozhodlo pro formu “ domácí vzdělávání“.

Můžeme jako spolek provozovat „sdruženou školu“ nebo by bylo lépe, aby všichni rodiče a možná i učitelé byli členy sdružení? Současného nebo je třeba založit nový spolek? Tak bychom vlastně dělali třídu sami pro sebe. Nebo má učitelka uzavřít dohody přímo a jednotlivě s každou rodinou?

Odpověď:

Jako spolek můžete realizovat činnost, která odpovídá Vaší hlavní nebo vedlejší činnosti. Nevím úplně přesně, jaká je náplň „sdružené školy“. Ale předpokládám, že se jedná o činnost, která odpovídá hlavní nebo vedlejší činnosti Vašeho spolku. Nevidím důvod pro založení nového spolku.

Dle mého soudu na oprávněnost uskutečňovat „sdruženou školu“ nemá vliv, zda jsou, či nejsou rodiče členy spolku. Členství má vliv na platbu členských příspěvků.

Kdyby učitelka a rodina uzavřely dohodu o provedení práce, bude činnost učitelka vykonávat „sama za sebe“, tj. nebude to „sdružená škola“, kterou má poskytovat spolek.

Dotaz č. 6: Dále budeme provozovat takzvaný “ den pro předškoláka“.
V pátek k nám budou chodit na jeden den předškoláci – naši  potenciální školáci v roce 1915/16. (O akreditaci budeme znovu usilovat).

Měli  bychom to prezentovat jako součást dětského klubu, nebo jako samostatný „kurs“? Nebo jako aktivitu jedné učitelky a náš spolek by v tom nefiguroval?  Jde při tom o celý den nebo o dopoledne s obědem.

Odpověď: 

Dle mého názoru jsou možné obě varianty – jak součást dětského klubu, tak samostatný kurs. Nevidím smysl v tom, že by to byla soukromá aktivita učitelky. Ale i to je možné.

Na dotazy odpovídala PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D., Řízení školy

Poradnu Rodiče vítáni otevíráme ve spolupráci s časopisem Řízení školy a aplikací Magistr určenou pro ředitele škol.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
5 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
pavlina vystydova
pavlina vystydova
27. 10. 2014 21:02

Dobrý den,chtěla bych se zeptat.Ráda bych si založila skupinu předškolních dětí 3-6 let.Mám živnost na mimoškolní výchovu a vzdělávání,lektorskou činnost.Vyučuji angličtinu. Jsem kvalif. učitelka MŠ.Náplní skupinky dětí, která by byla provozována 3 dny v týdnu je výuka aj a cvičení jogy,dopolední výuka.Prosim napište mi co vše musím splnovat a zařídit si,abych tuto činnost mohla provozovat.Jaké hyg. a organizační normy musim splnovat??Max, dětí by bylo 6.
Děkuji Vám Pavlina Vystydova

Jana Horáková
Jana Horáková
25. 2. 2015 15:13

Dobrý den,
jsem na mateřské dovolené a ráda bych v našem městečku založila klub-spolek pro maminky s dětmi. Jako hlavní náplní by mělo být hraní s dětmi, pořádání různých aktivit jako třeba pohádkový les atd.. Poradíte mi co je třeba udělat a na co si dát pozor? Předem moc děkuji za odpověď. Jana Horáková

Ilona
Ilona
29. 3. 2015 15:41

Dobrý den,
jakou formu soukromé „školky“ či „klubu“ si mohu založit s osvědčením profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) ??
Ráda bych se na ŽL starala o skupinu max. 5 dětí, pro které bych ve vlastním rodinném domě chtěla upravit prostory (cca 35 m2 + samostatné WC + koupelna).
Prosím poraďte..

děkuji
Ilona

Alena
Alena
16. 5. 2015 18:43

Dobrý den mám vystudovanou VŠ učitelství pro mš. Uvažovala jsem o zřízení „jakési organizace“ nevím zda nazvat dětský klub, centrum nebo něco jiného. Mělo by být pro děti od 3(2)do 6let s tím, že bych mohla přijímat i děti neočkované a zajišťovat program pro děti obdobně jako v mš. Stravování by bylo vlastní. Co vše bych musela splňovat, zařídit- co se týče hygieny prostor, otevírací doby, počet dětí a dospělých na provoz. jaké by bylo nejvhodnější živnostenské oprávnění. Děkuji za všechny odpovědi pokud možno na mail.

A.R.
A.R.
11. 4. 2016 22:13

Dobrý den,
ráda bych založila soukromou mateřskou školku a ráda bych věděla, zda stačí pedagogické minimum pro děti v předškolním věku, či je potřeba klasické VŠ-ké studium. Vlastním několik certifikátu komunikace s dětmi (komunikace s dětmi s ADHD…atd)
Předem děkuji za odpověď.Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.