Poradna: Může nemocné dítě omlouvat rodič?Dotaz: Dcera přišla letošní rok ze školy s novinkou, že rodiče nemohou do omluvenky napsat rodinné důvody, ale třeba pohřeb atd. A do vlastních Žákovské knížky si do kolonky podpis nechali natisknout: rodič nebo lékař.

Pokud vím tak rodič omlouval dítě i když bylo nemocné. Není to cesta někam zpátky?

Odpověď:

Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád. U uvedeného je zřejmé, že škola může vyžadovat dodržování určitého pravidla při dokládání důvodu nepřítomnosti žáka a omlouvání nepřítomnosti, jestliže toto pravidlo vymezí ve školním řádu. Škola může ve školním řádu uvedené pravidlo definovat např. tak, že uvedení důvodu nepřítomnosti žáka musí být přiměřeně (dostatečně) konkrétní. Často bývá důvodem uvedené podmínky dokládání důvodů nepřítomnosti žáka snaha školy eliminovat skryté záškoláctví.

Z výše uvedeného ustanovení školského zákona plyne, že důvody nepřítomnosti žáka dokládá a nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce. Roli lékaře při dokládání důvodů nepřítomnosti žáka a omlouvání nepřítomnosti lze popsat pomocí pasáže materiálu MŠMT z února roku 2004. Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (v dohodě se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost) vydalo Metodický pokyn č. j. 10 194/2002 – 14 k problematice uvolňování a omlouvání žáků z vyučování a prevenci záškoláctví (tento dokument má pouze doporučující povahu, resp. je závazný pouze pro školy zřizované MŠMT). Dle jeho čl. II. odst. 2 může škola požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci lékařem jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka v případě, že nepřítomnost žáka přesáhne 3 dny školního vyučování. Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (zejména v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení lékaře i při nepřítomnosti kratšího trvání. Cílem takové úpravy je zabránit negativním jevům v rodinném zázemí žáka, kdy by zákonní zástupci neplnili své povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti a zanedbávali péči o jeho školní docházku (omlouvali jeho neodůvodněnou nepřítomnost).

Důvody nepřítomnosti žáka tedy nedokládá lékař, stejně tak lékař neomlouvá nepřítomnost žáka. V odůvodněných případech je potvrzení lékaře součástí omluvenky, kterou vystavuje zákonný zástupce žáka.

Právní předpis

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), v platném znění

Ustanovením § 50 odst. 1 školského zákona stanoví: Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

 

Na dotaz odpovídala PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D., Řízení školy

Poradnu Rodiče vítáni otevíráme ve spolupráci s časopisem Řízení školy a aplikací Magistr určenou pro ředitele škol.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hana
Hana
2. 11. 2014 02:55

Dobrý den, naše škola zakázala vstup do budovy školy, viz následující text paní ředitelky. Může škola takto bránit rodičům ve vstupu? Opatření se jmenuje „bezpečná škola“, ale přijde mi to jako rodiči dost zpátečnické a omezující.
Děkuji za odpověď. Hana

Vážení rodiče,
obracím se na Vás s prosbou o pochopení následujících opatření. Pod vlivem událostí posledních dní a v návaznosti na apel ministra školství jsem se rozhodla učinit rozhodnutí k vytvoření potřebné větší bezpečnosti vašich dětí.
Počínaje pondělkem 3.listopadu 2014 je přístup do školní budovy výrazně omezen. Do budovy školy je umožněn vstup pouze žákům školy a zaměstnancům. Pohyb rodičů po škole se z důvodu bezpečnosti nedovoluje. Rodiče a zákonní zástupci doprovázející své ratolesti do školy nebo ze školy se pohybují výhradně před hlavním vchodem do budovy. Vstup do vestibulu školy, školní jídelny, prostoru školní družiny a šaten je zakázán. V případě vyzvednutí žáka během výuky (např. odchod k lékaři) si rodiče uvolnění žáka předem písemně domluví s vyučujícím. Žák se v daný čas odebere do šatny, kde se samostatně převlékne a opustí prostor šaten přes vestibul školy.
Opatření, jež je důsledkem stále se zvyšujícího ohrožování bezpečnosti dětí, vede zároveň i k výchově k samoobslužnosti, samostatnosti a odpovědnosti dětí. Jistě se projeví za nějaký čas i ve schopnostech dětí řešit problémy a situace každodenního života.
Pro komunikaci veřejnosti a rodičů se zaměstnanci školy se ohlásíte na sekretariátu, kde vám bude zprostředkován kontakt s žádaným zaměstnancem. Případně se domluvíte předem s vyučujícím, který si vás osobně vyzvedne u vchodu do školy. S vyučujícími 2.stupně doporučujeme sjednat schůzku předem v konzultačních hodinách, abyste nemuseli dlouho čekat. Samovolný pohyb cizích osob po škole je přísně zakázán. Je posuzován jako neoprávněné vniknutí do budovy školy.
Doprovázení a vyzvedávání dětí přímo ve třídách, školní družině či jídelně se nedovoluje.
Vstup dětí do školy je umožněn od 7:40 do 8:00. Ani v tuto dobu rodiče či doprovázející osoby NEVSTUPUJÍ do prostoru školy, šaten či tříd.
Jsem si vědoma velmi radikálního zásahu do dosud realizovaného provozu školy. Po zralé úvaze jsme však přesvědčeni, že toto možná v první fázi nepopulární opatření, bude posléze přijato s pochopením a uznáním činu vedoucímu k vytvoření bezpečnosti a klidného klimatu ve škole.
Děkuji Vám všem za pochopení!
23.10.2014 Mgr. …, ředitelka školy

Hana
Hana
2. 11. 2014 02:58
Reply to  Hana

promiňte, napsala jsem svůj dotaz omylem jako komentář k tomuto příspěvku

jana
jana
25. 1. 2015 14:27

Dobrý den,
je povinností učitele na 1. stupni zaslat nemocnému žákovi déle jak dva týdny úkoly? Obdržela jsem odpověd o tř. učitelky, že si je mám shánět po spolužácích sama.Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.