Řečníci konference Rodiče vítáni 2014: Jak zapojit rodinu do života školyZveme vás na konferenci Rodiče vítáni Jak zapojit rodinu do života školy, která se bude konat 5.11. 2014 v Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně

Velká část dopoledního programu bude věnována možnostem spolupráce rodiny a školy. Dozvíte se, proč si rodiče zakládají vlastní školy, co všechno obnáší život komunitní školy a jak ocení třídní schůzky prarodiče. Odpoledne budou dva cykly workshopů, vždy po třech.

Program konference 2014 a další informace najdete ZDE

Registrovat se můžete ZDE.

Na konferenci vystoupí: 

 • Kateřina Mrzenová, Petra Zvolská a Jitka Štefková – ZŠ Purkrabka

Název příspěvku: “ZŠ Pukrabka – Když se rodiče rozhodnou založit školu pro své děti….”

V příspěvku se dozvíte, jak se to přihodí, že se potká parta podobně smýšlejících rodičů, kteří mají zároveň odvahu i energii založit oficiální školu. Co je k tomu vedlo, s čím se museli vypořádat, jak hodnotí svojí rok a čtvrt trvající dosavadní zkušenost s fungováním „jejich“ rozkvétající školy a také, jak zapojují do života Purkrabky nové rodiče. O tom všem promluví Kateřina Mrzenová, Petra Zvolská a Jitka Štefková.

————-
mrzenovaKateřina Mrzenová – „Jsem jedna z maminek, která měla tu čest stát u zrodu a následně prvních krůčků naší školy. Vždy jsem si přála, aby mé děti chodily do školy rády a ze školy spokojeny, aby rády poznávaly svět kolem sebe, snažily se mu porozumět a byly v něm šťastné a svobodné. Přála jsem si, aby pochopily, že jsou zodpovědné za sebe a svět kolem sebe… A tak mé kroky vedly až k Purkrabce…“.

————–

zvolenskaPetra Zvolská – „Byla jsem u Purkrabky od samého začátku, mám 5 dětí a spoustu nejrůznějších zkušeností s jejich vzděláváním, baví mě zkoušet nové věci a potkávat zajímavé lidi.V Purkrabce se to všechno pěkně propojilo.“

————–

Jitka Štefková – „Ve vzdělávání se pohybuji od vysoké školy, jako žák a student vlastně odjakživa. Od doby, co první z mých 4 dětí začalo chodit do školky, získávám zkušenosti také z druhé strany. A zjišťuji, co vlastně pro své děti chci. Jsem ráda, že tu Purkrabka pro mé děti je, že se v ní naplňují mé představy o přátelské škole a že se na jejím zrodu a chodu mohu podílet.“

zs_purkrabka

—————————————————————-

 • Marek Lauermann 

Název příspěvku: “Komunitní škola – škola, která nikdy nekončí”

Reformy školství mají pouze omezený účinek, pokud se zaměřují výhradně na dění ve třídě. Tvůrci školské politiky musí brát v potaz, že to, co se děje v komunitě, může a bude mít vliv na kvalitu výuky a proces učení ve školách. Komunitní školy mají oproti běžným školám dvě výhody:

 • Soustřeďují další zdroje, aby se snížila zátěž kladená na pracovníky školy v důsledku nutnosti řešení všech problémů, které si do školy žáci přinášejí.

 • Budují sociální kapitál – vytvářejí sítě a vztahy, které podporují učení a vytvářejí příležitosti pro mládež, přičemž zároveň posilují jejich vlastní komunity.

Příspěvek se zaměří na zdůraznění typických rysů komunitních škol, jak vyplývají z několika mezinárodních srovnávacích studií. Účastníci si budou moci vytvořit myšlenkový rámec fungování komunitní školy a nechat se inspirovat pro jeho adaptaci na vlastní škole.

lauermannMgr. Marek Lauermann, ICECS – The International centre for excelence of community schools (UK), má bohaté zkušenosti s aplikací konceptu komunitní školy v rámci školského systému v ČR i v zahraničí, působí jako expertní poradce na národní a mezinárodní úrovni. Pracoval jako zástupce ředitelky a komunitní koordinátor na dvou ZŠ v Brně. Byl národním koordinátorem mezinárodního projektu Ověření standardů kvality komunitní školy.

 —————————————————————-

 • Marek Lauermann, Jiří Beran – MŠ a ZŠ Višňové

Název odpoledního workshopu: “Jak smysluplně budovat a posilovat komunitní rozměr školy”

Cílem je poskytnout účastníkům inspiraci a stručný popis vhodných kroků, které jim mohou pomoci nastartovat či rozvinout koncept komunitní školy v jejich vlastní škole.

Témata:

Jsme komunitní školou anebo ne – čeho si na škole všímat a co brát v potaz

 • základní seznámení se Standardy kvality komunitní školy jako s nástrojem, který pomůže školám škol klást větší důraz na jejich komunitní roli a posuzovat míru naplňování a budování jejího komunitního rozměru

Co už děláte pro posílení role školy v komunitě, aniž o tom víte

 • metody a formy mapování potřeb různých skupin komunity

 • rizika a časté chyby při mapování potřeb

Jak provázat komunitní program s vlastní výukou a ideálně s ŠVP

beranMgr. Jiří Beran – od roku 2002 ředitel ZŠ a MŠ Višňové okres Znojmo, která je známá dlouhodobou snahou o budování bezpečné a otevřené školy.  V rámci komunitních aktivit škola úspěšně realizuje vzdělávací, společenské, kulturní a sportovní aktivity pro širokou veřejnost a snaží se o propojení  této činnosti se vzděláváním žáků. Přínosy tohoto přístupu škole prezentuje na vzdělávacích akcích v  ČR i v zahraničí.

 —————————————————————-

 • Tomáš Jedlička – ředitel Waldorfské ZŠ a MŠ Brno

Název příspěvku: “Jak zapojujeme komunitu rodičů do života školy”

Pro moderní školu je klíčová role rodiny a zapojení rodičů do života školy. Krásná vize, ale uvést ji do života znamená samá úskalí. Jak překonat zakořeněné vnímání: škola= instituce poskytující službu, kde najít čas rodičů i učitelů, jak nastavit hranice kompetencí, … O hledání cest hlubokého a trvalého propojení komunity žáků, rodičů a učitelů na veřejné škole.

Tomáš Jedlička – od roku 2010 ředitelem samostatné Waldorfské základní a mateřské školy se sídlem v Brně – Žabovřeskách, Plovdivská 8. Jako třídní učitel absolvoval celý cyklus základní waldorfské školy, provázel žáky od 1. do 9. třídy. Podílí se na práci Asociace waldorfských škol České republiky.

—————————————————————-

 • Petra Stupňová s žáky 8. třídy, ZŠ a MŠ Deblín

Název příspěvku: „Tišnovsko hrou… znáte to tady?“

Stručné seznámení s projektem Extra třída v podání žáků 8. třídy ZŠ Deblín. Představí svou deskovou hru Tišnovsko hrou… znáte to tady? a popíší činnosti a aktivity, které k jejímu vytvoření vedly.

Název odpoledního workshopu: “Vytvořte si vlastní regionální hru”

Dozvíte se, co je potřeba k vytvoření vědomostní deskové hry typu Evropa (Česko, Svět) v regionálním pojetí. Vyzkoušíte si tvorbu otázek do soutěže (práce s písemnými materiály), konzultace vytvořených otázek s odborníkem, návrhy grafického zpracování hry a dozvíte se další užitečné rady, chcete-li se pustit do takovéto činnosti.

stupnovaPetra Stupňová – vystudovala obor Učitelství matematiky pro střední školy, Hudební výchova na Přírodovědecké fakultě a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2013). Od roku 2012 učí na ZŠ a MŠ Deblín. V současné době vyučuje pouze matematiku od páté do deváté třídy a je třídní učitelkou třídy osmé.

—————————————————————-

 • Michal Musil – ředitel Gymnázia Jana Palacha

Název příspěvku: „Třídní schůzky“ pro prarodiče na čtyřletém gymnáziu (z pohledu ředitele školy)

V dnešní době již není novinkou komunitní spolupráce a zapojení rodičů či absolventů do života školy. Nezapomínáme však na důležitou skupinu prarodičů?

Na GJP v Praze 1 úspěšně běží program mezigenerační spolupráce s akcentem na zapojení prarodičů žáků již pátým rokem. „Know – how“ a naše zkušenosti jsme připraveni s nadšením sdílet s každým, kdo projeví zájem.

Že není pro gymnazistu „cool“ pozvat k návštěvě školy babičku, dědečka nebo hned oba? My jsme to s našimi studenty na GJP zkusili a výsledkem jsme byli příjemně překvapeni všichni.

Mnozí z nás také dobře znají film „Marečku, podejte mi pero!“ Na první „třídní schůzky“ pro prarodiče se i k nám do školy sjeli hosté nejen z Prahy, ale i z různých koutů ČR.

musilMgr. Michal Musil – od roku 1991 zřizovatel a ředitel GYMNÁZIA JANA PALACHA, PRAHA 1, s. r. o.,  Pštrossova 13/203, 110 00   Praha 1  a  od roku 2013 i ředitel Gymnázia J. Seiferta o.p.s., Vysočanské nám. 500, Praha 9, místopředseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska pro zahraničí a PR zástupce SSŠČMS  v ECNAIS (Evropská rada národních asociací nezávislých škol).

Otázkou mezigenerační spolupráce se zabývá od roku 1999. K tématu vystupuje v médiích a na mezinárodní úrovni.

—————————————————————-

 • Jolana Říhová – Nadace Proměny

Název příspěvku: “Školní zahrada jako prostor společné proměny”

Program Zahrada hrou podporuje proměny školních zahrad v inspirativní prostředí pro děti, které pomáhá rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Projekty jsou realizovány se zapojením dětí, učitelů a rodičů a ve spolupráci s odborníky. Součástí podpory je také tematický portál s metodikou: www.promenyproskoly.cz Program byl oceněn v roce 2013 Cenou odborné poroty a Cenou veřejnosti „Eduína“ za inovace ve vzdělávání, v letošním roce pak mezinárodním ocenění „Right to Play Award 2014“ za prosazování práva dítěte na hru od organizace International Play Association.

rihovaJolana Říhová – V Nadaci Proměny se od roku 2007 zabývá zapojováním veřejnosti, zakládala program Zahrada hrou. Nyní se věnuje vzdělávacímu programu, metodice pro realizaci projektů se zapojením veřejnosti a osvětě v oblasti participace, architektury a krajinné tvorby.

Nadace Proměny – je soukromá nezisková organizace, která pomáhá s rozvojem městské zeleně, podporuje proměny měst se zapojením místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka.

—————————————————————-

 • Mojmír Poláček  – studenti, děti a rodiče z Gymnázia a Základní umělecké školy Pavla Křížkovského z Brna – Komína

Hudební vystoupení a výstava výtvarných prací

Hudební vstupy na konferenci připravilo Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací a stejnojmenná Základní umělecká škola. Obě sesterské instituce se již po dvacet let snaží vytvářet pro svoje žáky i studenty pomyslný „druhý domov“ – cílí k přátelskému a otevřenému prostředí, které je předpokladem k rozvoji skutečné tvořivosti. Rodiče jsou zváni nejen do rolí potřebného „publika“ – tedy určitého odbytu pro umělecký provoz, ale mají-li chuť a odvahu, mohou se podílet na samotném obsahu společné práce. Dokladem je druhý konferenční vstup nejmladších hudebníků, kde jsou děti jako sólisté doprovázeni rodiči a po chvíli si role vymění. Děti vnímají snahu rodičů o vlastní pokračování vývoje a jejich opatrovníci zakoušejí často něco, co jim nebylo v dětství umožněno prožít. Vše je vnímáno jako improvizovaná hra s hudebními nápady na pár tónů. A tady se pootvírá svět znějící fantazie, který bývá někdy hodně dobrodružný, ale taky většinou poutavý – snad ne jen pro samotné aktéry.

Prezentace výtvarných prací – obrazy tvoří děti současně se svými rodiči ve školním vyučování

polacekMojmír Poláček – zpěv, orchestr, hra na flétnu, hudební teorie. Studium – Konzervatoř v Brně – obor flétna absolutorium 1980, Masarykova univerzita v Brně – obor Teorie a provozovací praxe staré hudby – bak. stupeň, 1997. Praxe – Vedení vokálně- instrumentálního souboru Collegium pro arte antiqua 1990 – 2001,  Základní umělecké školy 1982 – současnost,  Waldorfská základní škola Semily 2004 – 2008, Gymnázium s uměleckou profilací P. Křížkovského v Brně 2009 – současnost.

—————————————————————-

 • Andrea Tláskalová – ZŠ Zbiroh

Název odpoledního workshopu:  “Příběh mojí rodiny”

Cílem workshopu je seznámit účastníky s projektem programu Jeden svět na školách „Příběh mojí rodiny“. Teoretická část bude věnována zkušenostem s programem Jeden svět na školách a shrnutí průběhu pilotování projektu „Příběh mojí rodiny“ – představení jednotlivých aktivit projektu (rodokmen, knížka pro maminku, dědečku vyprávěj, test zastaralých a moderních slov, výstava starých předmětů, projektový den a nabídka dokumentárních filmů), zkušenosti se zapojením rodičů, motivováním žáků. V praktické části budou mít účastníci možnost si jednotlivé aktivity vyzkoušet s důrazem na sdílení a reflexi.

tlaskalovaMgr. Ing. Andrea Tláskalová – „Vystudovala jsem VŠZ v Praze obor zootechnický a pedagogické minimum – učitelství odborných předmětů na SŠ. Po narození tří dcer jsem zjistila, že mě baví učit děti a vystudovala jsem na UK v Praze učitelství 1. stupně, výchovné poradenství a speciální pedagogiku – psychopedii. Posledním studiem byl koordinátor EVVO. Po mateřské dovolené jsem v roce 2001 nastoupila na ZŠ Zbiroh, kde působím jako učitelka 1. stupně, výchovný poradce, speciální pedagog a koordinátor EVVO. Na škole vedu 3 chovatelské kroužky, klub malých debrujárů a kurz pro předškoláky (na mé kroužky dochází okolo 100 dětí z našich přibližně 330 žáků). V rámci EVVO spolupracuji se Sdružením TEREZA, kde nyní působím jako konzultantka programu Ekoškola (naše škola obhájila mezinárodní titul už 3x), připomínkuji i aktivity programů Les ve škole a Badatelé. Jsem členkou poradního grémia programu Škola pro udržitelný život. S žáky jsme uspěli už asi s patnácti projekty, které společně plánujeme a realizujeme (i s přispěním rodičů). Společně budujeme přírodní výukovou zahradu. Jsem členkou výkonného výboru Asociace malých debrujárů ČR, kde jsem vedoucí sekce ekologie a biologie. Už čtvrtý rok spolupracuji s programem Jeden svět na školách. Navrhuji i připomínkuji aktivity k jednotlivým filmům, zapojila jsem se do pilotování projektu.“

—————————————————————-

 • Helena Peřinová – Nadace Partnerství

Úvodní slovo za nadaci Partnerství

Název odpoledního workshopu: “Všemi smysly – ochutnávka výuky pod nebem s využitím interaktivních soch v Otevřené zahradě”

perinovaMgr. Helena Peřinová – lektorka a koordinátorká výukových a firemních programů Nadace Partnerství. Instruktorka PŠL, zabývá se zpracováním témat člověk, příroda a jejich proměny. Spoluzakladatelka výtvarné skupiny Společenství spouště. Skupina tvoří v klidu a stranou společnosti od roku 2008, první výstava proběhne v roce 2021.

—————————————————————-

Za  pořadatele – EDUin – na konferenci vystoupí

 • Tomáš Feřtek,  EDUin, moderátor

———–

 • Zdeněk Slejška, EDUin

Název příspěvku: “Co jsou to Sdílny”

———–

Miroslav Hřebecký, EDUin

Název příspěvku: “Dopřejme dětem pozitivní motivaci”

Název odpoledního workshopu: “Využití nástroje Co umím k podpoře dítěte”

———–

 • Libor Kočí, EDUin

Název příspěvku:  “Aktuální stav a změny certifikace značkou Rodiče vítáni”

Název odpoledního workshopu: “Budoucnost značky Rodiče vítáni” 

———–

Srdečně Vás zveme k účasti!

Neváhejte a využijte posledních pár míst, která jsou k dispozici. 

Registrujte se – ZDE

 

 

 

 

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.