Poradna: Je možné nahradit cizí jazyk jiným předmětem, když má dítě speciální vzdělávací potřeby?Dotaz: Syn má individuální plán vzdělávání z důvodu dyslexie a dysortografie. Má veliké problémy s češtinou a angličtinou. Příští rok by měl jít do 7. třídy a přibude mu nový cizí jazyk. Pamatuje zákon na tyto děti a umožňuje jim, aby se druhý jazyk u nich nevyučoval?

Odpověď:

Výuka předmětů speciálně pedagogické péče náhradou za Další cizí jazyk

V odůvodněných případech lze v souladu se speciálními vzdělávacími potřebami žáka a po projednání se zákonnými zástupci žáka (doporučujeme s jejich souhlasem) nahradit Další cizí jazyk zařazením předmětů speciálně pedagogické péče se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností ve výuce českého jazyka, cizího jazyka, náhradních komunikačních systémů pro neslyšící nebo hluchoslepé a dalších náhradních komunikačních systémů, k posílení logopedické péče atd.

Stanovená minimální časová dotace je i v tomto případě 6 disponibilních hodin zařazených nejpozději v 8. ročníku.

Možnost náhrady Dalšího cizího jazyka zařazením předmětů speciálně pedagogické péče se zejména týká těchto skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

– žáků se závažným sluchovým postižením

– žáků hluchoslepých

– žáků se závažným onemocněním včetně poúrazových stavů

– žáků se zjištěnou poruchou řečových funkcí, která se projevuje v mluvené, čtené a psané podobě řeči, zejména významnými obtížemi osvojit si zvukovou a grafickou podobu slov, jejich významy, gramatické struktury jazyka. Zejména se jedná o žáky postižené vývojovou dysfázií nebo žáky se specifickou poruchou učení těžkého stupně.

Porucha řečových funkcí se může vyskytovat samostatně, jako doprovodný příznak nebo v kombinaci s dalším zdravotním postižením žáka (§ 16 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Vzdělávání žáků s mentálním postižením je řešeno samostatně formou přílohy 2  RVP ZV (rámcový vzdělávací program upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) nebo samostatným RVP pro obor vzdělávání  základní škola speciální.

Od školního roku 2013/2014 byl v základních školách zaveden druhý cizí jazyk jako povinný. Pouze v odůvodněných případech mohou žáci pokračovat v upevňování a rozvíjení prvního cizího jazyka nebo v souladu se speciálními vzdělávacími potřebami žáka může být výuka nahrazena předmětem speciálně pedagogické péče.

Odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v (prvním) Cizím jazyce MŠMT vymezuje v materiálu, který je uveden níže (materiál je přístupný na webových stránkách MŠMT v sekci Základní vzdělávání – Výuka cizích jazyků).

Z dotazu plyne, že by situace žáka mohla být podřazena pod odůvodněný případ „speciální vzdělávací potřeby žáka podle § 16 školského zákona“. O odůvodněných případech rozhoduje ředitel školy.

Odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce od 1. září 2013

Mezi odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce patří zejména:

1) speciální vzdělávací potřeby žáka podle § 16 školského zákona

2) žáci cizinci

3) organizační důvody

– dočasné personální problémy se zajištěním výuky

– dočasné prostorové problémy se zajištěním výuky

O odůvodněných případech rozhoduje ředitel školy po projednání se zákonnými zástupci žáka (doporučujeme s jejich souhlasem), žáci nemusí dokládat žádné potvrzení.

Ředitel školy má možnost vytvářet skupiny žáků napříč paralelními třídami i třídami různých ročníků 1. a 2. stupně. V krajním případě mohou být uvnitř jedné skupiny vzděláváni i žáci na několika úrovních (pokročilí + začátečníci; obor Cizí jazyk + Další cizí jazyk). Žáci mohou být vzděláváni i podle individuálního vzdělávacího plánu. Časová dotace stanovená RVP ZV je minimální, takže žáci mohou mít i více než 6 hodin na Další cizí jazyk (druhý cizí jazyk) nebo pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce (prvním cizím jazyce). Na základě těchto možností uvádíme příklady organizačního zajištění výuky:

A. Výuka pro žáky upevňující a rozvíjející výuku v Cizím jazyce

1) Ve velkých školách mohou být žáci zařazeni do skupin vzniklých z žáků paralelních tříd.

2) Žáci mohou být zařazeni do skupiny vzniklé z žáků z rozdílných ročníků – podobný model jako na málotřídních školách.

3) Žáci mohou být zařazeni do třídy nižších ročníků nebo paralelní třídy, kde se vyučuje Cizí jazyk.

4) V krajním případě žáci mohou zůstat ve skupině, kde se vyučuje Další cizí jazyk, pokud učitel vyučuje oba jazyky.

B. Výuka Dalšího cizího jazyka

1) Ve velkých školách žáci mohou být zařazeni do skupin vzniklých z žáků paralelních tříd.

2) Zejména ve školách s jednou třídou v ročníku může učitel vyučovat ve třídě žáky, kteří pokračují v Dalším cizím jazyce, společně s těmi, kteří budou s Dalším cizím jazykem začínat (v případě, že se ve škole vyučoval Další cizí jazyk dříve než v 8. ročníku). Dělit takovou skupinu je nutné v případě, přesáhne-li počet žáků 24.

3) Učitel může vyučovat ve skupině současně žáky z různých ročníků, kteří začínají s Dalším cizím jazykem:

– pokud mají stejnou časovou dotaci, musí výuka probíhat podle jednoho učebního plánu:

např. v  1. skupině budou žáci 8. ročníku, kteří s Dalším cizím jazykem začínají, mají 3 hodiny v modelu 3 + 3 a ve 2. skupině budou žáci 7. ročníku, také budou mít 3 hodiny v modelu 3 + 3 + X (tito žáci budou mít splněný učební plán už v 8. ročníku, hodinová dotace v 9. ročníku je na zvážení školy),

– pokud mají rozdílnou časovou dotaci, musí výuka probíhat podle rozdílných učebních plánů.

C. Znázornění možností organizace výuky

Ředitelé škol mohou vytvářet skupiny:

1) z paralelních tříd

– Cizí jazyk

– Další cizí jazyk

– Cizí jazyk + Další cizí jazyk

2) z různých ročníků

– Cizí jazyk – více úrovní

– Další cizí jazyk

– jedna úroveň

– více úrovní

– Cizí jazyk + Další cizí jazyk

 

Na dotaz odpovídala PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D., Řízení školy

Poradnu Rodiče vítáni otevíráme ve spolupráci s časopisem Řízení školy a aplikací Magistr určenou pro ředitele škol.

 

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.