První zkušenosti s novými pravidly certifikace značkou Rodiče vítániV předchozím příspěvku z 15.2.2015 jsme Vás informovali, že od 8.února letošního roku začala v programu Rodiče vítáni platit nová pravidla pro certifikaci základních škol a gymnázií – ZDE. Tato pravidla se zákonitě vztahují i na recertifikace těch škol, které se do programu zapojily v minulosti.

Ke změně pravidel jsme přistoupili z několika důvodů. Hlavním důvodem je tzv. „zpevnění značky“. V poslední době jsme se setkávali s názory, že značka je příliš dostupná, že její kritéria jsou nízkoprahová a zvládne je vlastně každý, že ověřitelnost naplnění kritérií je víc než problematická, a tím pádem, že je hodnota značky značně zpochybněna. Často to uváděly školy, které v programu končily, jako důvody pro svůj odchod. Došli jsme k názoru, že na tom něco pravdy je. Proto jsme se rozhodli vyjít školám vstříc a značku posílit.

Bez-názvu-1Při našem uvažování nad možnými změnami, byla určující skutečnost, že všechny školy, které to se značkou a hlavně s rodiči myslí poctivě, nebudou mít žádný problém, protože všechna „zpevnění“, díky své iniciativě v programu, již dávno naplňují. Pro ty školy, které potřebují občas zásady naplnění některých kritérií připomenout, bude „zpevnění“ dobrou pomůckou při jejich práci na vlastním sebehodnocení. A ty školy, které skutečně vědomě využívají důvěry v jejich poctivost, se budou moci svobodně rozhodnout, jak to se spoluprací a otevřenou komunikací s rodiči svých žáků vlastně myslí.

Další důvod ke změně má přímý vztah k předchozímu. Dospěli jsme k přesvědčení, že v programu Rodiče vítáni by měli mít jasnou pozici právě rodiče. V předchozím období se na řadě zapojených škol rozhodovali o programu a kritériích společně s nimi, ale na řadě škol evidentně bez nich. Z toho potom často vzešel pobouřený údiv rodičů nad tím, že jejich škola je držitelkou certifikátu značky a k jakým že to kritériím se škola vlastně hlásí. To nás vedlo k rozhodnutí zapojit rodiče bezpodmínečně přímo do procesu certifikace a potažmo recertifikace.

Posledním důvodem byla skutečnost, že lze provést všechny technicky a operativně náročné změny společně s přípravou a otevřením certifikace mateřských škol. To nám přišlo výhodné a při zásadní změně v systému databáze a programového webu jsme vše udělali při jednom.

A jaké jsou první dojmy po zavedení změn? Smíšené a rozpačité.

Potvrzuje se, že školy, které k zapojení v programu přistupují tradičně zodpovědně, nemají s recertifikací problém. Bez problémů jsou i školy a školky, které se nově certifikují. Ty totiž ještě čtou, co je napsáno v kritériích, v komentářích ke kritériím a obecně v doprovodných textech. A tam se právě můžou dozvědět co je kolem certifikace nového a v čem dochází ke změnám. Ale je zřejmé, že řada škol texty nečte a potom přichází komplikace a zbytečná práce navíc.

Proto jistě bude užitečné si ty nejproblémovější momenty recertifikací připomenout i zde.

Tak tedy:

  • rodiče jsou partnery školy v programu Rodiče vítáni a při jejím sebehodnocení potvrzují výčet kritérií značky, ke kterým se škola hlásí jako k naplněným. Spoluprací s rodiči při vlastním sebehodnocení škola plní nové závazné kritérium (č. 5) a v souvislosti s tím do certifikačního formuláře uvádí jméno a kontaktní údaje na zástupce rodičů (email a telefon). Přičemž je v zásadě jedno, zda zástupce rodičů bude člen rady školy za rodiče zvolený, představitel rodičovské organizace fungující při škole, anebo jakýkoli aktivní rodič, který je ochotný se školou takto spolupracovat. Škola, která neuvede zástupce rodičů a jeho kontakty do certifikačního formuláře, nenaplňuje jedno ze závazných kritérií a tím pádem nemůže být certifikována značkou Rodiče vítáni.

Pohlídejte si, aby uváděné kontakty patřily opravdu zástupci rodičů. Někdy se totiž stává, že škola omylem uvede kontakt sama na sebe nebo si dokonce splete učitele s rodičem a uvede ho místo něho. To nelze považovat za nic jiného než za střet zájmů.

  • Veškeré informace, deklarované u jednotlivých kritérií v certifikačním formuláři, je třeba vhodnou formou zveřejnit na webu školy. Jednoduché pravidlo, ale velmi významné. Pakliže například škola zaškrtnutím volitelného kritéria č. 2 deklaruje, že její pedagogové nabízejí pravidelné konzultační hodiny pro žáky i rodiče, musí se to na webu školy prokazatelně objevit. Jednak se tak konkrétní konzultační hodiny žáci a rodiče dozvědí a dále se tak kritérium stává ověřitelným.
  • Školní vzdělávací programy se zveřejňují v jejich kompletní podobě. Teprve tehdy dávají úplný smysl. Některé školy nechtějí kompletní ŠVP zveřejňovat a argumentují ochranou svých autorských práv a školního know-how. Tato argumentace mi u veřejné služby připadá prapodivná. Ale nikdo školy samozřejmě nemůže nutit se k tomuto volitelnému kritériu přihlásit.
  • Další změnou je například prohození některých kritérií. K tomu jsme přistoupili z technických důvodů (potřebovali jsme v databázi využít pole pro komentář jinde než doposud). Jelikož ale školy často přistupují k recertifikaci tak, že pouze odešlou formulář s údaji předvyplněný z certifikace minulé, dochází k tomu, že komentáře u kritérií potom nedávají smysl a nám nezbývá, než takové kritérium vyškrtnout jako nenaplněné.

Prosíme čtěte a přistupujte k recertifikacím tak, jako by šlo o Vaši certifikaci novou.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.