Poradna: Může učitel snížit známku za špatnou docházku?Dotaz: Může učitel mého syna známkovat z docházky na jeho hodiny. Kvůli jedné zameškané dvouhodinovce dostal trojku. Snad mi zde můžete pomoci, nebo mě odkázat na správné místo.

Odpověď:

Je nutné se seznámit s konkrétním školním řádem dané školy a přesvědčit se o tom, zda postup školy byl v souladu s pravidly hodnocení výsledků vzdělávání žáků, či nikoli.

Obecně a bez znalosti daného školního řádu však lze konstatovat, že smysl školského zákona je založen na následujícím principu:

– hodnocení (klasifikací nebo slovním hodnocením) je důsledkem určitého výsledku vzdělávání (zpracované písemné práce, grafické práce, referátu atd.), nikoli hodnocením přítomnosti, nebo nepřítomnosti ve vyučování,

– v případě, že neexistují výsledky vzdělávání (žák nenapsal písemnou práci, neodevzdal referát, protože byl nemocen, nebyl přítomen ve výuce atd.), žáka nelze hodnotit (viz § 52 odst. 2 a odst. 3 školského zákona, viz § 69 odst. 5 a odst. 6 školského zákona),

– pravidla „nehodnocení“ žáka jsou také součástí školního řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona, § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, § 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb., v platném znění).

Právní předpisy

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění

Ustanovení § 30 odst. 2 školského zákona stanoví, že školní řád obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

V případě základního vzdělávání jsou další požadavky na hodnocení výsledků vzdělávání žáků uvedeny v § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb.:

(1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.

(2) Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu12) a obsahují zejména:

a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení,

b) kritéria pro hodnocení.

V případě středního vzdělávání jsou další požadavky na hodnocení výsledků vzdělávání žáků uvedeny v § 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb., v platném znění:

Pravidla pro hodnocení vycházejí z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů, jsou součástí školního řádu a obsahují vždy:

a) zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení,

b) kritéria stupňů prospěchu,

c) podrobnosti o komisionálních zkouškách,

d) průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

e) průběh a způsob hodnocení vzdělávání v nástavbovém studiu a ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou,

f) průběh a způsob hodnocení ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.

Na dotaz odpovídala PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D., Řízení školy

Poradnu Rodiče vítáni otevíráme ve spolupráci s časopisem Řízení školy a aplikací Magistr určenou pro ředitele škol.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.