Poradna: Dva dotazy na vzdělání učitelůDotaz č.1: Může na základní a střední škole vyučovat Aj učitel, který absolvoval vysokoškolské studium na pedagogické fakultě, ale v jiném oboru než je Aj a dále absolvoval jazykovou zoušku Teaching knowledge test?

Odpověď:

Jestliže pedagog absolvoval pouze vysokoškolské studium na pedagogické fakultě, ale v jiném oboru než je Aj a dále absolvoval jazykovou zkoušku Teaching Knowledge Test, není odborně kvalifikovaný jako učitel anglického jazyka.

Učitel cizího jazyka splňující kvalifikaci podle ustanovení § 12 zákona o pedagogických pracovnících (učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky) je kvalifikován jako učitel cizího jazyka na 1. a 2. stupni základní školy [§ 7 odst. 1 písm. f), § 8 odst. 1 písm. i) zákona o pedagogických pracovnících], stejně tak jako učitel střední školy (§ 9 odst. 1 písm. g) zákona o pedagogických pracovnících).

Z informace uvedené v dotazu dovozuji, že na učitele se nejvíce vztahuje ustanovení § 12 písm. b) zákona o pedagogických pracovnících:

Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem jiného akreditovaného studijního programu v oblasti pedagogických věd než podle písmene a), vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka.

Teaching Knowledge Test je zkouškou z oborové didaktiky anglického jazyka a není zkouškou, u které lze určit, zda odpovídá minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce.

Zkouškou odpovídající úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce je např. CAE (Certificate of Advanced English) a Státní jazyková zkouška všeobecná (C1). Materiál Přehled nejběžnějších dostupných jazykových zkoušek sestavený podle informací poskytnutých zahraničními kulturními instituty v České republice s uvedením úrovně podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je zveřejněn na webových stránkách MŠMT (https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zkousky-z-cizich-jazyku).

Pokud pedagog úspěšně vykoná jazykovou zkoušku z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, musí dále absolvovat doplňující didaktické studium příslušného jazyka.

Dle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., v platném znění, se doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka uskutečňuje v délce trvání nejméně 60 vyučovacích hodin. Dokladem o absolvování studia je osvědčení.

–            znění

–            vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění

 

Dotaz č.2: Mohu učit na SŠ předmět ICT, který byl v minulých letech převeden z odborných předmětů na všeobecné? Mám vystudovanou Informatiku před 20 lety, a abych mohla učit, doplnila jsem si pedagogické vzdělání. V té době patřilo ICT do odborných předmětů, a tudíž jsem absolvovala DPS – učitel odborných předmětů. Celou dobu jsem učila ICT. V posledních letech učím odborné předměty oboru Informační technologie. Tento obor u nás končí a zaměstnavatel mi sdělil, že již nemohu na škole učit ICT, neboť mám DPS na odborné předměty. Zajímalo by mne tedy, zda je to pravda a zda již můžu učit jen na školách, kde jsou odborné předměty informatiky?

Odpověď:

Je pravdou, v případě oborů vzdělání, v jejichž rámci se žák vzdělává na úrovni uživatelských kompetencí, je ICT chápáno jako všeobecně-vzdělávací předmět. V návaznosti na to, lze konstatovat, že uvedený předmět má vyučovat pedagog, který získal odbornou kvalifikaci učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy.

Dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného všeobecně-vzdělávacího předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy.

Z dotazu plyne, že paní učitelka získala odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného všeobecně-vzdělávacího předmětu, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy.

Zákon o pedagogických pracovnících v tomto případě nerozlišuje, zda se jedná o vzdělání v programu celoživotního vzdělávání zaměřené na přípravu učitelů odborných nebo všeobecně vzdělávacích předmětů.

Paní učitelka je odborně kvalifikovaná jako učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy a může učit předmět ICT jako všeobecně vzdělávací předmět.

Na dotaz odpovídala PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D., Řízení školy

Poradnu Rodiče vítáni otevíráme ve spolupráci s časopisem Řízení školy a aplikací Magistr určenou pro ředitele škol.

 

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
David Chuda
David Chuda
17. 1. 2017 21:52

Dobrý den,

budu mít vystudovaný magisterský obor na FTVS UK v Praze. Budu tedy moct učit TV, chtěl bych se zeptat, co vše musím splnit, abych mohl podle zákona učit i AJ.Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.