Řečníci konference Rodiče vítáni 2015: Škola a rodiče – jak podporovat aktivní spolupráciŠkola a rodiče – jak podporovat aktivní spolupráci, která se bude konat 20.10. 2015  v Základní škole Kunratice, Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 – Kunratice. Dopolední program se bude věnovat rodině a její situaci nejen ve vztahu ke škole a představíme výsledky průzkumu mezi rodiči, který se zaměřil především na to, jak vnímají vzdělávání a stav školství.

Odpoledne se představí zástupci z vybraných škol a bude se mluvit o párové výuce, komunitním prostředí škol, schůzkách ve třech a programu Extra třída, který rozvíjí u dětí jak manuální, tak sociální dovednosti.

Program konference 2015 a další informace najdete ZDE

Registrovat se můžete ZDE.

Na konferenci vystoupí: 

Daniel Prokop, Median: Situace současné rodiny z pohledu sociologaProkop

Daniel Prokop vede sekci sociálního a politického výzkumu ve výzkumné společnosti MEDIAN. Jako kvantitativní sociolog se zabývá mimo jiné výzkumem politických preferencí a volebního chování, hodnotových orientací a socioekonomických podmínek českých domácností. Vedl a vede realizaci významných mezinárodních výzkumů v České republice – např. European Social Survey, UNDP Roma Survey 2011, Proměny české společnosti apod. Působí také na Fakultě sociálních věd, kde se zaměřuje na výzkum dynamiky chudoby a sociálního vyloučení v ČR.

Rut Kolínská, Síť mateřských center: Rodič školou povinný?Rut_face-(2)

Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center o.s., členka Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů absolvovala etnografii a folkloristiku FF UK, stála u zrodu hnutí Pražské matky (1988), založila první mateřské centrum v ČR (1992), postupně pomáhala vzniku dalších a založila Síť mateřských center o.s. (2002).

Síť MC se stala spolu zakládající organizací mezinárodní sítě MC MINE. Rut Kolínská získala za vytvoření Sítě mateřských center a její zapojení do mezinárodních organizací ocenění Žena Evropy 2003 a v roce 2005 jí Schwabova nadace udělila titul Sociálně prospěšná podnikatelka roku 2005 za know-how mateřských center, která umožňují matkám seberealizaci a nabízejí prevenci sociální exkluze.

Její životní téma je spojené s posilováním svobodného a aktivního občanství a rodičovství, a to nejen v mateřských centrech, ale také v rámci spolupráce se školami, které navštěvovalo jejích pět dětí.

Daniel Kaiser: Schůzky ve třech a jejich vliv na rodičekaiser

Na Základní devítiletou školu Jižní nastoupil v roce 1971. Jako dítko školou povinné tak nechtěně hospitoval řadě vynikajících pedagogů, se kterými se setkává dodnes. Později vykonával funkci vedoucího místní pionýrské skupiny a naučil se (dnešními slovy) teambuildingu a zážitkové pedagogice nejen na táborech. Díky posudkům z gymnázia se napoprvé na pedagogickou fakultu nedostal a tak začal pracovat ve školní družině v ZŠ Tererova. Napodruhé byl úspěšnější a vystudoval učitelství pro 1.stupeň. Tři roky učil na Jižním Městě, než se panu řediteli podařilo rozehnat partu zapálených pedagogů. Odehnal jej zpátky na Spořilov, kde začal učit v ZŠ Jižní pubescenty. Dva roky na to místní ředitel odcházel do důchodu a kolegové jej přemluvili přihlásit se do konkursu. Od roku 1992 se snaží školu vést tak, aby se stala centrem komunikace a setkávání. Později si ještě dostudoval školský management a další kurzy, hledal inspiraci v zahraničí. Většinu života se ale řídí „selským rozumem“.

Leon Machek, ZŠ Kutná Hora: Křížem krážem Kutnou Horouport

Leon Machek je učitelem na Základní škole T. G. Masaryka v Kutné Hoře. Působí zde od roku 2004 a jeho odbornou specializací jsou předměty matematika, fyzika a informatika. Ve školství pracuje od roku 1991, po celou dobu vždy na základní škole. Práce ve škole ho zatím baví, líbí se mu na ní, že není jednotvárná, každý den je jiný. Je rád, když se žáci ve škole cítí dobře, v hodinách vládne pohodová a tvůrčí atmosféra, i když samozřejmě jasná pravidla chování si musíme nastavit. Při své práci se snaží řídit slovy Christiana Morgensterna: Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého.

 

Iva Cichoňová, ZŠ Angel: Jak pomáhá komunitní nastavení školy 1

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12. Komunitní škola je otevřená rodičům i dalším zájemcům o vzdělávání. Podporujeme rodičovské aktivity, vzájemně se doplňujeme, pomáháme si. Víme, kam jdeme. Spoluvytváříme prostor pro naplňování zájmů a rozvoje silných stránek dětí i nás dospělých. Sledujeme nové trendy ve vzdělávání, zkoušíme je a zavádíme je. Zbytečně se nebojíme, škola nás baví.

 

 

 

Vít Beran, ZŠ Kunratice: Spolupráce učitelů ve výuce žákům pomáhá a rodiče jí rozumí Beran-1

Ředitel pilotní projektové základní školy a člen Expertní rady projektu „Pomáháme školám k úspěchu“.

Ředitelem fakultní a pilotní projektové Základní školy Kunratice je od února 2007. Svou profesní pedagogickou dráhu zahájil v roce 1982 v ZŠ Libčická v Praze 8, od února 1992 byl ředitelem Fakultní základní školy Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty v Praze v Táborské ulici. V osmdesátých letech vedl kabinet biologie při Obvodním pedagogickém středisku v Praze 8. V letech 1990 – 1992 zastával funkci předsedy Oblastní rady ČMOS v Praze 8. Od roku 1990 členem profesních asociací (Přátelé angažovaného učení, Asociace základního školství ČR a Asociace profese učitelství České republiky) a autorem textů a publikací pedagogického čtení. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při tvorbě, ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Byl dlouholetým členem redakční rady Učitelských listů a editorem publikací Nakladatelství Dr. Josef Raabe. Od roku 2009 pracuje v expertní radě projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. Je ženatý, má čtyři děti. Má rád přírodu a turistiku. Je organizátorem prázdninových lyžařských a vodáckých táborů. Je členem poradního sboru ministryně školství.

 

Kateřina Círová, Spolek Patron: Jak funguje náš spolek rodičů na ZŠ Kunratice Screenshot_1

Předsedkyně sdružení rodičů Patron při ZŠ Kunratice, učitelka výtvarné výchovy a metodik primární prevence ZŠ Kunratice, matka dvou dětí.

 V roce 2004 až 2007 žila ve Velké Británii, kde se stala členkou asociace rodičů „Parents Association“ při škole své dcery. Své zkušenosti ze zahraničí uplatnila po návratu do Čech jako spoluzakladatelka sdružení rodičů Patron při ZŠ Kunratice, devátým rokem je předsedkyní sdružení. V současné době bylo sdružení rodičů přejmenováno na Spolek Patron. V roce 2013 získalo sdružení rodičů Patron cenu odborné poroty EDUína za inovaci ve vzdělávání v oblasti vzdělávání a výchovy dětí. Cena byla udělena za realizaci tzv. Rodičovských kaváren – vzdělávacích seminářů pro rodiče, které Spolek Patron pravidelně pořádá pro rodiče žáků ZŠ Kunratice. Tyto semináře se zaměřují na podporu komunikace a předávání informací mezi školou a rodiči. V současné době se sdružení rodičů spolupodílí na projektu „ Párová výuka“. Projektu, který spolufinancuje druhého učitele ve výuce pro 1. až 3. ročníky na škole.

Alena Felcmanová, Lucie Pivoňková: Rodiče nečekaní spojenci

V rámci workshopu představíme příručku Rodiče nečekaní spojenci, která vznikla na základě zkušeností z kurzů pro učitele, které realizujeme s PhDr. Davidem Čápem pro školní týmy.  Podělíme se o příklady dlouhodobé spolupráce se školami – tedy školení učitelů, setkání s rodiči a zprostředkování vzájemné komunikace. Aktivně si budete moci vyzkoušet jedno z našich výukových videí, které používáme při práci s učiteli a které slouží k identifikaci klíčových komunikačních situací, jejich příčin a možností řešení.

Lucie Pivoňková se po absolvování katedry Andragogiky FF UK roku 2002 varianty_07věnuje interkulturnímu vzdělávání ve vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni. V současné době realizuje projekt orientovaný na komunikaci rodiny a školy a je sama aktivním rodičem.

 

 

 

 

 

Alena Felcmanová, vystudovala HU Berlin obor Vzdělávání varianty_08dospělých/celoživotní vzdělávání. 2010 – 2013 pracovala jako koordinátorka. Absolvovala kurzy dalšího vzdělávání: Trenér přístupu Anti-Bias „Rozmanitost – Moc – Diskriminace“ – přístup Anti-Bias v pedagogicko-politické oblasti, „Trenérka pro interkulturní setkávání“. V současné době pracuje jako koordinátorka interkulturního vzdělávání v programu Varianty společnosti Člověk v tísni. V roce 2015 ukončila lektorský výcvik pro šíření metody Persona Dolls.

 

 

Antonín Kokeš: Jak funguje spolupráce rodičů a školy v ZŠ Slovenská(null)

Narodil se ve Vyškově do rodiny, kde s výchovou pěti dětí pomáhal dědeček Antonín, za první republiky majitel obchodu s látkami a dvou činžovních domů na náměstí, činorodý a moudrý muž. Po revoluci hned v roce 1990 v prvním ročníku fakulty zahraničního obchodu VŠE v Praze začal se svým spolužákem podnikat – na Staroměstském náměstí prodávali na bedně od banánů pohledy turistům a vydělali první tisíce. O rok později založil firmu ALBI, která postupně rozšířila své portfolio o přání, hry pro děti, pro dospělé, dárky. V současnosti má společnost ALBI obrat přes 450 milionů a 200 zaměstnanců.

V roce 2001 získal MBA na KATZ University of Pittsburgh. Toto studium a rady svého dědy považuje za zdroj svých znalostí a dovedností. Díky práci na vývoji a výběru dětských her pro Albi začal více studovat vzdělávání dětí u nás. S partnerkou vychovává své tři dcery a nevlastního syna, všichni jsou žáky ZŠ Slovenská. Ve volném čase sbírá staré mapy, běhá, věnuje se józe a hraje na kytaru.

Tomáš Feřtek, EDUin: Rodiče vítáni sobě – co se můžeme vzájemně naučitIMG_9842

Tomáš Feřtek (1962) – novinář, publicista, dramaturg a příležitostný scénárista. V letech 1991 – 2007 pracoval jako reportér a šéfreportér v týdeníku Reflex. Spoluzakladatel obecně prospěšné společnosti EDUin (2010). Autor popularizačních publikací Ředitelská kuchařka (2002), Rodiče vítáni (2011) a Co je nového ve vzdělávání (2015).

 

 

 

 

Miroslav Hřebecký, EDUin: Co umím – nástroj sbližující rodinu a školuPortret_MH

Spoluautor aplikace Co umím, spolupracuje s EDUin jako vedoucí služeb a vzdělávání, vedle toho je koordinátorem cen Eduína za inovace ve vzdělávání a sCOOL web – soutěže školních webů.

Vzděláním pedagog, má sedmnáctiletou zkušenost s učením středoškoláků, 10 let byl ředitelem gymnázia, věnuje se i vzdělávání dospělých, jeho semináři prošlo přes 1000 vedoucích pracovníků ve školství.

 

Bohumil Kartous, EDUin: Co se dozvídáme z průzkumů o rodičíchbob

Absolvoval Pedagogickou fakultu, Fakultu sportovních studií MU v Brně a postgraduální studium na Fakultě sociálních studií UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů, společenské odpovědnosti a vydávání periodik. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes, Literární noviny, Britské listy, Rodina a škola). Od září roku 2014 je vedoucím komunikace v EDUin.

 

Silvie Pýchová, Iva Tahová – Zkušenosti z programu Extra třída ve vztahu k rodičům

Silvie Pýchová je lektorka a metodička, předsedkyně správní rady EDUin, silvie_pychovavýkonná ředitelka SKAV, a spoluzakladatelka občanského sdružení Centrum kompetencí, které se věnuje přenosu švýcarské metody mapování kompetencí do českého prostředí. Koordinátorka programu Extra třída.

 

 

 

 

 

Iva Tahová absolvovala obory andragogika a anglická filologie na Filozofické fakultě 20150705_160205Univerzity Palackého v Olomouci, dále sociologii a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V roce 2003 zakládala Profesně poradenské centrum Univerzity Palackého v Olomouci, které několik let vedla.  Na UP také vyučuje předmět Eurocompetence zahraniční studenty oboru Erasmus Mundus.

Nyní působí v obecně prospěšné organizaci EDUin, a to jako koordinátorka projektu Extra třída a programu Města vzdělávání.  Má na starosti také spolupráci s regionálními spolupracovníky EDUin. Mezi témata jejího zájmu patří inovativní iniciativy na poli vzdělávání, karierové poradenství, komunitní rozvoj, inkluze a multikulturalismus.

Několik let spolupracovala s Asociací vysokoškolských poradců. A působí jako hodnotitel Národní ceny kariérového poradenství, které pořádá Dům zahraniční spolupráce při MŠMT.

 

 

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.