Poradna: Jak řešit přestup žáka, když škola dítě odmítne?Dotaz: Obracím se na vás s dotazem týkající se přijímání dětí do škol. Pracuji jako kurátorka pro děti a mládež a setkávám se s tím, že dětem narůstají neomluvené hodiny vzniklé po přestěhování se z jiného města a nemožností se přihlásit k řádné povinné školní docházce (trvalý pobyt zde rodina již má). Ředitelé místních škol odkazují rodiče na jiná školská zařízení ve městě (Most) i přesto, že je škola pro děti spádová. Jako důvod uvádějí ředitelé škol naplněnou kapacitu nebo právě to, že není škola pro ně spádová, jelikož tam již byli odmítnuti. Potřebovala bych tedy informaci, kde naleznu přesné znění (vyhláška, metodika) toho, jak má správně postupovat ředitel základní školy v případě, že tedy žáka přijmout nemůže, popř. jaké je jiné řešení, jak má rodič dále postupovat, aby nedocházelo k nárůstu neomluvených hodin v jejich stávající škole ve městě, ve kterém již dávno nebydlí.

Odpověď:

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Na úvod je nutné odlišit dva právní instituty:

1)      přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání (jinak též označované jako přijetí k plnění povinné školní docházky na základě zápisu k plnění povinné školní docházky) dle § 36 školského zákona a

2)      přestup žáka do jiné základní školy dle § 49 odst. 1 školského zákona.

Z dotazu dovozuji, že v minulosti se zákonní zástupci se svými dětmi dostavili k zápisu k povinné školní docházce a od určitého data již byli přijati k základnímu vzdělávání v určité škole (která pro ně byla školou spádovou, nebo jinou školou dle výběru zákonného zástupce) dle § 36 školského zákona.

V případě přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání platí pravidlo obsažené v § 36 odst. 7 školského zákona: Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

V současné době však zákonní zástupci uvedených žáků žádají o přestup z jedné základní školy (ve které žák plní povinnou školní docházku) do jiné základní školy. Pokud budeme řešit problematiku přestupu v souvislosti se spádovou školou, je nutné dále vyčlenit

1)      povinnosti zřizovatele (typicky obce) dle § 178 školského zákona a

2)      povinnosti školy, která svým ředitelem rozhoduje o přestupu z jedné základní školy do jiné základní školy dle § 49 odst. 1 školského zákona.

Je pravdou, že dle § 178 odst. 1 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem47) nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. Jedná se o povinnost obce, jejíž plnění škola nemůže bezprostředně ovlivnit.

V případě přestupu z jedné základní školy do jiné základní školy o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje (§ 49 odst. 1 školského zákona).

O přestupu do jiné základní školy rozhoduje ředitel „nové“ školy na základě žádosti, a to ve správním řízení (§ 165 odst. 2 písm. e) školského zákona). Na přestup žáka z jedné základní školy do jiné základní školy však není výslovný právní nárok (tato skutečnost je vyjádřena slovy „pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví“). Současně je nutné zdůraznit, že ředitel základní školy, která je pro žáka školou spádovou ve smyslu § 36 odst. 5 školského zákona, by měl při rozhodování o přestupu vždy zohlednit § 36 odst. 7 školského zákona. To znamená, že v tomto případě má ředitel základní školy žákovi povolit přestup, leda by tomu bránily vážné důvody (typicky naplněná kapacita školy). Ředitel základní školy je dále povinen rozhodovat tak, aby při rozhodování shodných nebo obdobných případů nedocházelo k nedůvodným rozdílům (§ 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.).

Ustanoveními právních předpisů, která upravují postup ředitele základní školy v případě, když nemůže povolit přestup žáka z jedné základní školy do jiné základní školy, jsou

–        § 49 odst. 1 školského zákona,

–        § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona,

–        zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Správný postup ředitele v tomto případě spočívá v tom, že na základě získaných podkladů vydá správní rozhodnutí, kterým nepovoluje přestup do jiné základní školy. Uvedené rozhodnutí musí být odůvodněno tak, aby bylo přezkoumatelné, a proti rozhodnutí se lze odvolat.

Aby nedocházelo k neomluvené absenci dětí,

a)      má rodič omlouvat absenci svých dětí v souladu se školním řádem do té doby, dokud bude jeho dítě žákem určité školy, nebo

b)      zajistit, aby se dítě vzdělávalo v základní škole, jejímž je žákem, do té doby, než mu bude povolen přestup do jiné základní školy.

Na dotaz odpovídala PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D., Řízení školy

Poradnu Rodiče vítáni otevíráme ve spolupráci s časopisem Řízení školy a aplikací Magistr určenou pro ředitele škol.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
4 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Kateřina
Kateřina
11. 12. 2015 09:50

Dobrý den

Chtěla jsem se zeptat, zda když žák navštěvuje jinou než spadovou školu, je možný přesun do spádové školy. Když nás z důvodů( ADHD – agresivita) nechtějí v nespádové. Je povinná spádová škola přijmout??

Nespádová škola si neví rady co s žákem a chtějí aby odešel. I přes spolupráci s ppp, psychiatrie aj…

Děkuji za odpověď
macourková

Dana Musilová
Dana Musilová
11. 12. 2015 11:52
Reply to  Kateřina

Dobrý den,
domníváte se správně, že spádová škola je povinna přijmout dítě ze svého obvodu. A to nejen při zápisu, ale i v případě přestupu z jiné základní školy během povinné školní docházky. Pokud posudek PPP vyzněl s doporučením na zařazení do speciální školy, mohla ZŠ žáka při stávající praxi odkázat tam. Znění posudků neznáme, ale případy ADHD byly běžně integrovány i do škol hlavního proudu.
Od 1. 9. 2016 vstupuje v účinnost novela školského zákona, která zavádí povinnost všech škol přijmout ze spádového obvodu i děti z původně základních škol praktických a speciálních, ruší vzdělávání podle přílohy RVP pro žáky s lehkým mozkovým postižením a ukládá všem ředitelům škol, pokud o to rodiče požádají, aby provedli inkluzi do hlavního vzdělávacího proudu. Taková škola má poté na základě posudků PPP právo na zvýšené výdaje, najmutí asistenta a jiná kompenzační opatření, vždy v souladu s posudkem podle míry postižení daného dítěte.
Určitě jste v právu a děláte dobře, pokud požadujete, podobně jako mnoho jiných rodičů, aby vaše dítě bylo vzděláváno dohromady s ostatními v běžné škole. Přesto doporučujeme zvážit, do jaké školy svého syna přeřadíte, silou se většinou mnoho nevyřeší a neinformovaná škola, která si možnosti inkluze nepřipouští a není na to vůbec připravena, vám vstříc nevyjde a bude to odnášet především vaše dítě. Zkuste z dostupných škol vybrat tu, která již něco podobného realizuje a má s tím zkušenosti, tradičně řízené školy se inkluze od září 2016 velmi obávají a troubí na obranu namísto přípravy vstřícných kroků.
Podle našich zkušeností je nejlepší v klidu a věcně předem vykomunikovat všechny okolnosti, možnosti a v celém průběhu vzdělávání být se školou v úzkém operativním kontaktu. Ani škola to nemá jednoduché.

Držíme palce, ať se věc vydaří.

Miroslav Hřebecký

Lucie Horstová
Lucie Horstová
22. 4. 2016 22:42

Dobrý den, rádi bychom co nejdříve přesunuli dceru na jinou školu z důvodu neustálého napadání ze strany spolužáků. Škola nám hází klacky pod nohy tím, že nás neinformuje o úrazech zaviněných spolužáky a odmítá pochybení, byť máme zdravotní záznamy po každém z úrazů. Kam se obrátit o pomoc při přesunu? Na jiných školách jsme se již osobně ptali a všude nás odmítají s tím, že mají plnou kapacitu. Dcera začíná mít psychické problémy a třídní učitelka celou situaci ještě zhoršuje.

Anka
Anka
7. 12. 2016 19:39

Dobrý den,rádi by jsme se informovali jak postupovat když chceme aby dcera přestoupila do jiné třídy,ale škola stejná.První stupen byl v pohodě,tam byla s kamarádmi se školky,na druhem stupni jich přeházali,a ona nedokáže zapadnou,chodi do školy se strachem,stydí se,a nedokáže s nima pracovat.Rok jsme to nechali tak,že si zvykne,ale je to horší,vidím po ní,že do školy chodí s těžkým srdcem a trápi se.Chtěla bych poradit,zda je tohle důvod k přestupu,pokud áno jak postupovat.Nechceme aby se trápila,a bojíme se aby nezačala mít psychické problémy.
Děkuji za odpovědPro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.