Poradna: Mají rodiče nárok na to podívat se, jak probíhá výuka ve škole?Dotaz: Jsem maminka sedmiletých dvojčátek, které chodí do první třídy. Chtěla jsem se zúčastnit výuky mých dcer, zajímá mě, jakým způsobem, metodami pracuje paní učitelka, jak se pracuje na dobrém klimatu mezi dětmi ve třídě. Oslovila jsem proto paní ředitelku a ta mě striktně odmítla, že bych narušovala výuku?! a není to tak jednoduché – musela bych mít svolení všech rodičů dětí ve třídě, abych mohla výuku navštívit. Nemohla jsem nijak oponovat, neměla jsem informace. Dle RVP je ale formulace, kde by mělo být umožněno zákonnému zástupci účasti ve výuce. Můžete mi, prosím, poradit? Jak to tedy je? Mám na toto právo, může mi toto ředitelka zakázat? Velmi děkuji za případnou informaci. Ráda bych měla relevantní informace, než půjdu opět za paní ředitelkou.

Odpověď:

Žádný zákon taxativně účast rodičů ve výuce neupravuje. Školský zákon dává rodičům právo a škole povinnost na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dětí. Takže přinejmenším vaše dotazy na metody výuky nebo školní klima jsou oprávněné a škola (třídní učitelka, ředitelka) by je měly zodpovědět. Vždy je nejlepší k věci přistupovat samozřejmě vstřícně a konstruktivně, školu předem nepodezírat z nějakých pochybení. Ideální je situace, kdy škola se chová dostatečně prozákaznicky a rodiče bere jako plnohodnotné partnery a sama s nimi aktivně sdílí informace.

S přímou účastí rodičů ve výuce je to složitější, čímž neříkáme, že nemožné, pouze nejednoznačné. Ředitelka školy ze zákona odpovídá za vnitřní chod, organizaci vyučování i za bezpečnost dětí. Z tohoto titulu je oprávněna regulovat pohyb rodičů žáků ve škole a případnou účast na výuce. Mělo by to být upraveno ve školním řádu a podrobně specifikováno ve školním vzdělávacím programu.

Ohledně souhlasu všech ostatních rodičů s vaší účastí na výuce je to ze strany školy trochu alibismus. Zajímalo by nás, zda ředitelka má souhlas všech s účastí cizích osob ve třídě během výuky například první školní den prvňáčků, při slavnostním předávání vysvědčení poslední den, při návštěvě nějaké delegace apod., to vše je také výuka.

V aktuálně platném RVP pro základní vzdělávání, z něhož musí ŠVP školy vycházet, jsou jako povinné součásti i tyto kapitoly:

 • Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy
 • Psychosociální podmínky
 • Podmínky spolupráce školy a rodičů žáků

Zejména poslední uvedená oblast ŠVP by měla dát jasnou odpověď na vaši otázku, protože podle RVP by mimo jiné měla obsahovat tyto informace:

 • funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k žákům, k učitelům, k vedení školy, k rodičům, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry vzdělávání navzájem;
 • styk s rodiči žáků a jinou veřejností (např. školskou radou) – seznamování se záměry školy, s cíli,  způsoby výuky, hodnocením žáků, s pravidly života školy, vzájemné hledání při řešení problémů  žáků;
 • vzdělávací strategie otevřená vůči rodičům;
 • prostor pro vznik a fungování samosprávného orgánu rodičů;
 • prostor pro setkávání učitelů s rodiči;
 • poradní servis pro rodiče ve výchovných otázkách;
 • informace o jednotlivých žácích potřebné pro individuální formy vzdělávání;
 • možnost účasti rodičů ve výuce a na výchovných a vzdělávacích činnostech organizovaných školou;
 • vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti.

Závěrem: škola má právo účast rodičů ve výuce vymezit, ale musí to mít jasně deklarováno ve školním vzdělávacím programu a to následně dodržovat. Rodiče o tom je povinna informovat a nechat ho do aktuálně platného ŠVP nahlédnout. Lze si přát, aby se školy co nejvíce otevíraly rodičům svých žáků a stavěli na spolupráci, která je pro obě strany, přistupuje-li se k ní z obou stran partnersky a konstruktivně, jednoznačně výhodná.

Na dotaz odpovídal Miroslav Hřebecký, EDUin.

 

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Karel Derfl
Karel Derfl
10. 3. 2016 23:44

Nevidím v účasti rodičů ve výuce žádný problém, v naší škole to funguje již řadu let a nepřineslo nám to nic negativního, naopak – vztah rodičů, jejich názory a postoje vůči škole to pozitivně ovlivňuje. Je třeba se ale předem domluvit, musí to být pochopeno a vítáno jako užitečné učiteli a žáky, ale i rodiči. To je spíše otázka dlouhodobějšího budování vzájemných vztahů a důvěry. Samozřejmě je nutné stanovit nějaká pravidla a podmínky. Obecně ale v otevřeném přístupu školy vidím jednoznačně přínos, nepochybuji ovšem, že bez přípravy a při horších vztazích či nedůvěře a nevěří-li si učitelé a vedení školy, tak takovéhle „odprivatizování“ pedagogické praxe může přinést i negativní reakce a důsledky, nebo může být vnímáno učiteli i jako ohrožující. My naštěstí tyto zkušenosti nemáme. Přikládám pár odkazů:
https://www.zschrastice.cz/aktuality/zs/nasi-prvnacci
https://www.zschrastice.cz/aktuality/ms/pravidla-pro-navstevy

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy

Miriam Chmiel
Miriam Chmiel
1. 4. 2017 10:39

Tomu, proč může být komplikované, aby byl rodič přítomný ve třídě během vyučování, rozumím, ale je možné školu poprosit o jiné způsoby seznámení s tím, jak výuka probíhá, jaká je ve třídě atmosféra a co se tam při vyučování děje? Např. videozáznam? To, že učitel rodiči slovně něco řekne, určitě nemusí znamenat, že se to tak opravdu děje. A takový prvňáček určitě doma nedokáže situaci při vyučování dobře popsat, i kdyby byla špatná…Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.