Řečníci konference Rodiče vítáni: Kariérové poradenství – spolupráce rodičů a školyPředstavujeme řečníky konference Rodiče vítáni: Kariérové poradenství – spolupráce rodičů a školy, která se koná 8. 11. od 9.00 v Základní škole, U Vršovického nádraží 1/950, 101 00  Praha 10 – Vršovice.

Registrovat na konferenci se můžete ZDE

Program konference najdete ZDE

Na konferenci vystoupí:

Miroslav Hřebecký, ZŠ U Vršovického nádraží, ředitel, úvodní slovoPortret_MH

Spoluautor aplikace Co umím, ředitel ZŠ U Vršovického nádraží, Praha, spolupracuje s EDUin 

Vzděláním pedagog, má sedmnáctiletou zkušenost s učením středoškoláků, 10 let byl ředitelem gymnázia, věnuje se i vzdělávání dospělých, jeho semináři prošlo přes 1000 vedoucích pracovníků ve školství.

 

 

Jan Mašek, Red Button: platforma propojující tvořivé lidi: Hledání a podpora individuálního potenciálu a talentu untitled-2

Jan Mašek si vybral inovace jako prostředek k rozvoji odvahy, národní hrdosti a kultivaci společnosti jako celku. Pracoval ve společnosti 3M na pozici inovačního lídra, kde si, díky obrovské svobodě a důvěře, mohl vyzkoušet v praxi, jaké to je, se naprosto otevřít okolnímu světu, jak inspirovat ostatní, jak propojovat věcí, které se zdají být neslučitelné, jak otevírat témata, která často bývají tabu, jak nalézt zkratky a vůbec jak vytvářet lepší prostředí kolem sebe… Po této cestě se snaží kráčet i dále. Pomáhají mu k tomu inovační techniky a metodiky, které si osvojil, síť lidí, kteří uznávají a žijí podobné hodnoty, houževnatost, smysl pro humor a také v neposlední řadě štěstí a jeho rodina.

 

Petr Chaluš, Centrum Euroguidance: Role rodičů v kariérovém poradenství – evropské zkušenosti foto2

Vystudoval obor pedagogika na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako poradenský pracovník školy a v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. Dlouhodobě pracuje pro evropské vzdělávací programy a mezinárodní sítě v oblasti vzdělávání.

 

 

Jan Chaluš, ZŠ Londýnská, Praha: Projekt Kulový blesk, vítězný příspěvek Národní ceny kariérového poradenství 2016 chalus

V rámci projektu byli žáci rozděleni do několika skupin. Během projektových dnů se každá ze skupin věnovala pod dohledem vedoucích lektorů některé z pracovních profesí (např. moderátor zpravodajství, učitelka v MŠ, letuška ap.) či absolvovala dovednostní kurz (zdravotnický, včelařský ap.). Důraz byl kladen na praktickou stránku účasti s možností nabytí nových zkušeností i dojmů, na jejichž základě si lze především v současné době konzumní společnosti uvědomit podstatné hodnoty dobře odvedené lidské práce. Během dalších projektových dní se skupinky na jednotlivých „stanovištích“ střídaly vždy tak, aby si každý měl možnost vyzkoušet různé činnosti (souvislost tohoto organizačního momentu s organizací stěhování ve filmu Kulový blesk dala název i celému projektu). V této části projektu byli do vedení a organizace zapojeni mnozí rodiče žáků, byla navázána spolupráce s různými externími odborníky na dané profese, organizacemi aj. 

 

Kateřina Jelínková, rodič ZŠ Londýnská, Praha, účastnice projektu Kulový blesk: Roste nám báječná generace unnamed

Kateřina byla jeden ze zapojených rodičů – její profese je učitelka v MŠ a tuto práci děti poznávaly (její MŠ je v jiné části Prahy a nemá nic společného s Londýnskou) zapojeni byli i další rodiče a profese – viz prezentace Londýnské.

Mně, jako rodiči se projekt Kulový blesk velmi líbil. Žáky ze ZŠ hodnotím velice kladně… pozdraví, poděkují, opravdu se ptali a měli snahu se o našem povolání i možnostech studia dozvědět víc. Do každé třídy předškoláčků přišli dva žáci ZŠ, děti si na ně brzy zvykly a program probíhal standardně. Paní učitelky měly za úkol žáky ZŠ opravdu využít a případně je i nechat skupinu předškoláků vést. Výhodu měli muži/chlapci. Malí kluci na nich mohli oči nechat. Při čtení před spaním měly dívky lepší přednes než studentky SPgŠ, které jsme tu měli na praxi. Dětem z MŠ program přinesl zpestření běžného dne, na každou další návštěvu se těšily. Určitě také možnost komunikovat s osobami, které jsou z jejich úhlu pohledu velké, ale v tělocvičně a při pobytu venku umí dělat báječné „voloviny“. A pro mne, jako rodiče a dospěláka je úžasné poznání, že nám roste báječná generace, která si umí navzájem pomoci, drží pospolu, má ráda legraci a je zvídavá.

 

Barbora Kreislová, Lukáš Vlček, INFO KARIÉRA – Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje: Skupinové kariérové poradenství pro žáky ZŠ a SŠ – Kdo jsem?  Vítězný příspěvek Národní ceny kariérového poradenství 2016

Barbora Kreislová kreislova
Kariérová poradkyně, koordinátorka sociálních projektů, studentka arteterapie. „Jedinou jistotou, kterou máme, je to, že nic není jisté.“ V poradenství se snažím na tento fakt klienty připravovat, aby byli schopni změny přijímat, rozhodovat se a úspěšně je zvládat. Mám zkušenosti z personálních agentur, z poradenství na ÚP i z vlastního hledání pracovního uplatnění, ale nejvíce mi sedí sociodynamický přístup, kterým pracujeme v Info Kariéře. V současné době studuji arteterapii a doufám, že díky tomu budu moci časem zařazovat do poradenství více „arte“ prvků.

 

Lukáš Vlček vlcek
Kariériový poradce, vedoucí INFO KARIÉRA, lektor, kouč. Co definuje mé směřování v kariérovém poradenství? Myslím, že je to kombinace dlouholetého působení v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoji vedoucích pracovníků škol na jedné straně a poradenského a koučovacího vzdělání a praxe na straně druhé. Podporu sebepoznání a rozvoj kompetencí vnímám jako základ práce v INFO KARIÉŘE – snažíme se pomáhat otevírat oči, hledat možnosti a nacházet smysl.

 

 

Andrea Csirke, Vlaďka Bendová, Štěpánka  Černá: Kým čím být – jak pracujeme se studenty při výběru dalšího studijního a kariérového směrování

Anotace workhopu: V první části workshopu vám chceme představit, jak pracujeme se studenty. V druhé polovině bychom s vámi rádi prodiskutovali otázky týkající se výběru další školy, potažmo povolání, u studentů. Jak se to děje v současné době, co chybí podle vás studentům při rozhodování o tomto důležitém kroku v jejich životě, jak je můžeme podpořit.

Andrea Csirke andrea
Vystudovala ekonomii a práva. Poprvé poznala důležitost výběru školy, paradoxně, když jsem přihlásila syna do školky. Dnes již ví, že lidé každého věku potřebují pomoct s výběrem cesty na různých životních křižovatkách. Po ekonomii a právech tak následovalo vzdělávání v oblasti kariérového poradenství. Po práci pro nadnárodní společnosti a státní sektor se z ní stal kariérový poradce na volné noze. Andrea má ráda dobré nápady a ty nejlepší realizuje. Kým čím být je přesně takový.

 

Vlaďka Bendová  vladka
Vystudovala marketingovou komunikaci a po škole začala pracovat v organizaci Business Leaders Forum. Před třemi lety založila projekt Mentoring začínajících učitelů, který podporuje učitele a pomáhá vytvářet ideální prostředí pro rozvoj a vzdělávání dětí. Za dobu svého působení v BLF se podílela i na projektech párování talentovaných studentů s mentory z řad předních leaderů českého byznysu. V současné době pracuje ve společnosti O2 a zároveň je členem týmu rozjíždějícího se projektu Kým čím být.

Štěpánka Černá  stepanka
Studuje Pedagogiku na UK. Prostřednictvím studia, zkušeností z dobrovolnických projektů, lektorování zážitkových kurzů a práce personalistky v neziskové organizaci našla svou profesní cestu, kterou vidí v kariérovém poradenství. Jako součást své bakalářské práce proto vytvořila projekt Dotek praxe. V rámci projektu se studenti setkávali s odborníky z oborů, o jejichž studiu uvažovali. Zkušenosti, které nasbírala při projektu, rozvíjí na profesionální úrovni v Kým čím být.

 

 

Silvie Pýchová, EDUin: Elektronický nástroj pro osobnostní rozvoj žáků ZŠ „Co umím“

Silvie Pýchová je lektorka a metodička, předsedkyně správní rady EDUin, silvie_pychovavýkonná ředitelka SKAV, a spoluzakladatelka občanského sdružení Centrum kompetencí, které se věnuje přenosu švýcarské metody mapování kompetencí do českého prostředí. 

 

 

 

 

 

Kristýna Krejčová, VŠE, Katedra didaktiky ekonomických předmětů: Vliv osobnosti rodičů na volbu studijního zaměření a povolání u dětí – prezentace výzkumných studií p1010916

Vystudovala magisterský a doktorský studijní program na katedře psychologie FF UK. 2007-2010 pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně v Kladně. 2010-2016 byla na rodičovské dovolené. V roce 2011 se stala autorkou koncepce časopisu Kuliferda pro předškolní děti, vydávaného v nakl. RAABE, s.r.o, do něhož spoluvytváří pracovní listy.  Od roku 2014 pracuje jako asistent na Katedře didaktiky ekonomických studií na VŠE v Praze, kde vyučuje pedagogickou a aplikovanou sociální psychologii. Od roku 2016 působí jako externí učitel také na Katedře pedagogiky FF UK v Praze. Absolvovala kurz Instrumentálního obohacení I. Reuvena Feuersteina a výcvik Videotrénink interakcí.

 

Eva Staňková, Skautský institut: Hledáme Dream Job, účast v Národní ceně kariérového poradenství 2016 eva-si

Eva Staňková 
Prošla jako auditorka a projektová manažerka velkými korporacemi (KPMG, České aerolinie), aby se pak věnovala práci v neziskovém sektoru. Zde pracovala v oblasti ekologie – jako výkonná ředitelka spolku Arnika i v oblasti novomediálního umění – jako finanční manažerka ve spolku CIANT. Nyní působí ve Skautském institutu jako ekonom, fundraiser i jako vedoucí projektu pro mládež „Hledáme Dream Job“.

 

Petra Drahoňovská: Jak podpořit self career management pomocí diJÁře už od 2. stupně ZŠ, vítězný příspěvek Národní ceny kariérového poradenství 2016  pd-foto-portret-cb-full-dsc_8406bw

Na tomto mini-workshopu se seznámíte s principem metodického nastavení www.diJAr.cz. Vyzkoušíte si na vlastní kůži vyplnit každý malou ukázku ze zbrusu nové verze www.diJAr.cz pro kluky a holky. Na tomto praktickém cvičení společně vytvoříme myšlenkovou mapu různých variant práce s tímto metodickým nástrojem: ve škole (dítě pracuje samo / spolupracuje se spolužáky / učiteli / kariérovým poradcem, …), doma (dítě pracuje samo / díte na tvorbě spolupracuje s rodiči, …), budete si moci prohlídnout a porovnat využití české varianty (www.diJAr.cz) pro dospělé vs. pro děti a anglické varianty (www.careerdyary.com) pro dospělé vs. pro děti.

 

Richard Lukáš, Podnikavá škola – jak rozvíjet podnikavost u žáků a studentů? richard-lukas-450x450

Projekt Podnikavá škola se snaží motivovat mladé lidí k podnikatelskému myšlení, a to pomocí inovativních přístupů ze zahraničí (např. Design Thinking, d.school Stanford, Lean Canvas). Ty pomáhají studentům, aby se nebáli říkat své nápady, aby z nich uměli vybrat ten nejlepší, aby věděli jak se ptát potenciálních zákazníků na zpětnou vazbu, aby věděli, jak spolupracovat v týmu a aby věděli, jak řídit a vést svůj projekt. 

 

 

Anna Vaňková a Kateřina Jelínková (Fórum Rodičů): Jak rodiče a škola mohou společně podpořit děti v jejich cestě životem a kariérou

Cílem workshopu bude podívat z pohledu rodičů na to, co by potřebovali k zapojení do spolupráce se školou, a podpořili tak společně kariérový rozvoj dítěte. Bude vycházet ze zpětných vazeb od rodičů k tomuto tématu. Co může pro zapojení rodičů udělat třídní učitel, poradenský pracovník školy?  Co motivuje rodiče ke spolupráci? Jak ovlivňuje spolupráci věk dítěte a situace rodiče?  Příklady z praxe – školní projekty se zapojením rodičů, tripartitní setkání rodič-dítě-učitel a další. Možnosti komunitní práce školy a využití potenciálu rodin jako inspirace pro děti v jejich kariérovém rozhodování.

Anna Vaňková
Absolvovala bakalářské studium pedagogiky na FFUK. Pracovala v oblasti pečovatelství, ve státní správě i marketingu. Pracovala ve vzdělávacích projektech, např. v oblasti vzdělávání úředníků. V současnosti je dobrovolnicí v organizaci Fórum Rodičů, kde se podílí na koordinaci komunitních akcích a dalších aktivitách organizace.

 

 

 

 

 

 

 

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.