Škola není nepřítel. Někde rodiče staví stany, jinde organizují slavnosti


Rodiče postavili na zahradě školy pec na chleba. FOTO: Jana Neumajerová

Co se vám honí v hlavě, když se vám na displeji mobilu objeví číslo školy? Rozbuší se vám srdce, protože očekáváte nějakou nehodu nebo průšvih? Čekali byste vůbec dobrou zprávu? Spolupráce mezi rodiči a školou v realitě často vázne. Přitom podle Unie rodičů má dobrá komunikace přímý dopad i na spokojenost dítěte a na jeho studijní výsledky. „Pokud nebudeme se školou komunikovat, nebudeme rozumět, jaké metody učitelé používají a proč. Když jim nebudeme rozumět, nemůžeme pomoci našim dětem,” říká Jana Neumajerová, lektorka Unie rodičů a místopředsedkyně spolku rodičů v pražské ZŠ Na Beránku.

Příběh její školy zní trochu pohádkově. Je za ním ale hromada práce a učení. Rodičovská skupina je Na Beránku velmi silná, zapojeny jsou čtyři stovky rodičů. I když nejsou všichni tak aktivní, spolek se dnes významně spolupodílí na rozhodování ve škole, komunikuje s novými rodiči, chodí na dny otevřených dveří, pořádá akce, propojuje se s rodiči v přidružené školce a vytváří silnou podporu učitelům. Aby například mohl na týden přijet cirkus do školy a připravovat společné vystoupení s dětmi, musejí rodiče postavit šapitó a následně jej i zbourat.

„Na to, že jsme takto aktivní, připravujeme rodiče už před nástupem do školy. My je předem upozorňujeme, že budeme potřebovat, aby se zapojili, protože není jednoduché tento program udržet ve veřejné škole. A nejde o finanční podporu, ale o morální podporu učitelů, aby věděli, že o jejich práci a směr stojíme a dáváme jim zpětnou vazbu. Velkou část rodičů toto odradí a velkou část to naopak zaujme,” říká Jana Neumajerová, pro kterou bylo důležité, že své dítě na devět let neodevzdá někam, kde neví, co se s ním děje. „Chci být součástí jeho cesty vzděláváním. A to předáváme i rodičům a vysvětlujeme jim, že vzdělávání dětí je i jejich zodpovědností,” dodává matka dvou dětí na druhém stupni. Její třetí dítě už základní školu opustilo. 

Komunikace se školou? Spokojenější dítě

Ze šetření České školní inspekce, která se po první vlně covidu zaměřovala na měření spokojenosti dětí a rodičů vyplynulo, jak masivně narostla komunikace školy s rodiči, nejvíce u dětí na prvním stupni. Další průzkum ministerstva školství a Učitele naživo ukazuje, že čím více rodiče komunikovali se školou, tím rostla jejich spokojenost. „A spokojenost rodičů je zásadní také k tomu, aby byly spokojené ve škole i jejich děti. Aby rodiče dokázali podpořit děti, i třeba k respektu k učiteli, potřebují chápat, co se ve škole děje. A to bez komunikace nepůjde,” upozorňuje Jana Neumajerová. 

Adaptační pobyt s rodiči.
Adaptační pobyt s rodiči. FOTO: Jana Neumajerová

Dobrá komunikace však vyžaduje snahu na obou stranách. „Měla by to být škola, která jako první udělá krok směrem k rodičům. Škola je v roli profesionála a je na ní, aby navázala a udržovala s rodiči kontakt,” říká předsedkyně Unie rodičů Angelika Gergelová. Rodič se pak může zapojit, propojit s dalšími rodiči a spoluvytvářet školní komunitu. „Největší překážkou bývají různé předsudky a domněnky. Ty vznikají ve chvíli, kdy je vzájemná komunikace mezi rodinou a školou nedostatečná nebo jednostranná, případně k ní dochází jen tehdy, když nastane nějaký problém. Škola i rodiče pak mohou zaujmout mocenské pozice, na obou stranách se objevuje strach nebo pocit ohrožení,” vyjmenovává Angelika Gergelová hlavní překážky dobrých vztahů ve škole. Mohou to také být nepříjemné vzpomínky na školu, které rodiči brání vykročit a návázat vztah. 

Nebojte se, pozvěte rodiče do školy, děti z toho budou těžit.

Unie rodičů pořádá s podporou Eduzměny na Kutnohorsku řadu seminářů, na jednom z nich se rodiče shodli, že největší překážku svého zapojení do života školy vnímají v nedostatku času, informací, neochoty ze strany školy a v různých postojích rodičů. „Na akcích Unie rodičů chceme rodiče vtáhnout do vzdělávání. A zároveň u nich posilovat pocit odpovědnosti, aby se zajímali o život ve škole svých dětí, věděli, že se jich týká, a hledali cestu, jak se do něj zapojit,” říká Angelika Gergelová. Stačí však začít drobnými krůčky, seznamovat se s ostatními rodiči, komunikovat mezi sebou i s učiteli a vedením školy otevřeně, s respektem spoluvytvářet prostředí, kde se budou všichni cítit dobře. Aktivní zapojení může mít podle Unie rodičů různou podobu – od běžných informačních návštěv přes založení rodičovského spolku, který organizuje akce, nebo přes lektorování volnočasových aktivit až po členství ve školské radě. 

Jak se mohou rodiče zapojit?

jednorázové akce neformálních skupin rodičů – po domluvě se školou je možné uspořádat jarmark, zahradní slavnost, festival nebo rodičovskou kavárnu 
rodičovské spolky – musí být registrované, jejich fungování je spojené s administrativou, ale mohou se ucházet o různé granty  
lektoři volnočasových aktivit, asistenti pedagoga – rodiče mohou oslovit učitele či vedení školy a nabídnout jim lekce či workshopy 
školská komise zřízená pro daný obvod – setkávání s rodiči a učiteli z jiných škol v obvodu, navštěvování jiných škol a vzájemné propojení 
MAPy – místní akční plány jsou také místem, kde se rodiče mohou neformálně propojit 
školská rada – každá škola má ze zákona ustavenou školskou radu, složenou z volených zástupců rodičů či zletilých žáků, učitelů i zřizovatele

Rodič je parťák, ne kontrolor 

Než se škola otevře rodičům, je dobré, aby si učitelé ujasnili pravidla a hranice pro vzájemnou spolupráci, a to tak, aby byli připraveni a nevnímali rodičovské zapojení jako kontrolu nebo ohrožení. „Nebojte se, pozvěte rodiče do školy, děti z toho budou těžit,” povzbuzuje na zmíněném semináři zástupce ze škol Jana Neumajerová. Participace rodiny může být pro učitele velkou výhodou, rodiče jsou aktivnější, přebírají zodpovědnost, například během návštěvy v hodině si mohou uvědomit, jak náročná je role učitele. Pokud si škola může být jistá podporou rodičů, může si dovolit pustit se i do náročnějších projektů. 

A tam, kde to funguje, jsou za aktivitu rodičů rádi. „Nejdůležitějším přínosem je, že se rodiče cítí jako spolutvůrci procesu učení ve škole. Školu a její učitele zajímá názor rodičů, snaží se o jejich informovanost, zvažují a přijímají jejich nabídky pomoci a o pomoc je aktivně žádají,” říká zástupkyně ředitelky ŽS Na Beránku Mirka Kellovská. Podle ní je důležité nastavit mezi pedagogy a rodiči takový způsob komunikace, který podpoří dobré klima, nenásilné, nekonfrontační s jasně vymezenými hranicemi. „V našem případě se osvědčila společná setkávání zástupců z řad pedagogů a rodičů formálně jednou měsíčně. Pořádáme ale i neformální akce pro děti i pro dospělé,” dodává Kellovská. 

Jednou z nejdůležitějších funkcí rodičovského spolku ve škole Na Beránku je také finanční podpora výuky prostřednictvím příspěvků, darů a získávání peněz z dotací. Rodiče spolu s učiteli rozhodují o tom, jak budou tyto možnosti a peníze využity. Mirka Kellovská rovněž oceňuje, že rodiče pomáhají s komunikací směrem k veřejnosti. „Jen tam, kde jsou předávány informace, nevznikají dezinformace.”

Čtěte také Nekrást a nelhat? To dětem neříkejte, na to musí přijít samy

Škola nyní pracuje na svém největší projektu – přírodní zahradě. Ta je zapojená do každodenní výuky a má i svoji „zahradní učitelku“ podporující ostatní pedagogy při výuce venku. „Čeká nás první pečení chleba v nové peci a projekt na využití dešťové vody pro zálivku záhonů. Zároveň se společně s učiteli a žáky věnujeme založení školní farmy. Naše základní škola má pro tento účel zapůjčený pozemek od městské části. Na pozemku je nově vysazený ovocný sad a na nás, tedy na rodičích, leží odpovědnost za péči o tento sad,” říká Jana Neumajerová. 

Rodiče nyní pomáhají s rozjezdem školní farmy, zajištěním financování, s materiální i fyzickou pomocí při zabydlování prostoru a přípravou na celodenní pobyt dětí. Rodiče pořídili dětem do začátku maringotku, pomáhají se stavbou jurty. Jedna z maminek uspěla se žádostí o firemní podporu, díky které mohli rodiče nakoupit deset školních kol pro rychlý přejezd dětí mezi školou a farmou. V plánu do budoucna je pak otevření komunitní zahrady a postupná proměna sadu na produkční lesní zahradu. I tam mají rodiče hrát důležitou roli. 

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.