Trojka za pořádek, jednička za spolupráci. Školáci v Sasku dostávají na vysvědčení čtyři známky z chování


A jaký pořádek je ve vaší třídě? FOTO: Shutterstock

První řádky vysvědčení ve školách v německém Sasku patří čtyřem známkám, kterým se říká Kopfnoten a vypovídají víc o charakteru dítěte než o jeho znalostech. Pořádek, spolupráce, píle či chování nejsou školní předměty, přesto jsou hodnoceny známkami, ale propadnout z nich dítě nemůže. Avšak získat jedničku také není úplně jednoduché. 

Známku z jednotlivých předmětů určuje konkrétní učitel, o čtyřech známkách z chování se před vysvědčením radí všichni učitelé, kteří v dané třídě vyučují. „Třídní učitel navrhne známky. Většinou se dává sehr gut nebo gut, což je jednička nebo dvojka. O těchto známkách se příliš nediskutuje. Někdy ale učitel řekne, že má ve třídě chlapce nebo děvče, které se v jeho hodinách nějak chová a ohodnotil by jej tedy trojkou. A ptá se svých kolegů, zda to vidí jinak,“ popisuje Hana Felgenhauer, která působí na základní škole v drážďanské čtvrti Neustadt.

Celkově je nutné říci, že v německém školním systému se hodnotí přísněji než v tom českém. V první třídě se sice hodnotí jen ústně. Není ale výjimečné, když se v pololetí třetí třídy objeví na vysvědčení třeba trojka z výtvarné výchovy, což je bráno za celkem dobrou známku. A získat jedničku vůbec není jednoduché, většinou to popisuje až výjimečný výkon. 

U nás ve škole trojky a čtyřky z chování prakticky nedáváme. Pokud chci rodičům něco sdělit, tak jim to řeknu v osobním rozhovoru nebo písemně.

A podobně je to i u známek z chování. Jednička se nejčastěji uděluje pouze v případech, pokud jsou chování, pečlivost, spolupráce i pořádek žáka příkladné. Dvojka znamená, že jste stále velmi dobří a výkon odpovídá požadavkům v plné míře. Trojka až pětka popisují jistou průměrnost či dostatečnost. Narozdíl od českého systému v tom německém existuje i šestka, kdy jsou znalosti žáka tak slabé, že učitel nevidí naději, že se dítě v dohledné době zlepší. Ta se ale z chování nedává.

V minulosti byly Kopfnoten ještě důležitější než známky z běžných předmětů. V průběhu času se však různě rušily — zejména v 60. a 70. letech 20. století, aby se pak v některých německých spolkových zemích opět zaváděly, případně různě přejmenovávaly. V Severním Porýní-Vestfálsku se například až do roku 2008 objevovala na vysvědčení známka za „spolehlivost“ nebo za „schopnost převzetí zodpovědnosti“. V Berlíně se tyto známky přesunuly do samostatné přílohy k vysvědčení nazvané „Písemné prohlášení o pracovním a společenském chování“. Naproti tomu v Sasku a ve vedlejším Braniborsku zůstávají nadále v horní části vysvědčení. Proto se jim také říká Kopfnoten, Kopf je německy hlava a Note znamená známka. 

Některé školy jsou velmi přísné a dítě tak třeba dosáhne na jedničku z matematiky, ale dostane trojku z pořádku. Jinde třeba častěji přimhouří oči. To je i případ školy, kde vyučuje Hana Felgenhauer: „U nás ve škole trojky a čtyřky z chování prakticky nedáváme. Pokud chci rodičům něco sdělit, tak jim to řeknu v osobním rozhovoru nebo písemně. Já i moje kolegyně upřednostňujeme přímou komunikaci, a pokud by to záleželo na nás, tak bychom případně byly i pro zrušení této části vysvědčení.“ 

Kopfnoten na německém vysvědčení.
Kopfnoten na německém vysvědčení. FOTO: Helena Singerová

Podle učitelky tyto známky ani dítěti příliš neřeknou: „Pokud dítě dostane trojku třeba ze spolupráce, musí rozumět tomu, proč ji dostalo. Jinak se přece nemůže zlepšit. Chování a vlastnosti žáka jsou navíc tak nějak zahrnuté i ve známkách ze samostatných předmětů. Jinak řečeno, je-li někdo lajdák, tak nezíská z daného předmětu jedničku,“ doplňuje učitelka. Z chování se nepíší písemky, ani se nedá nijak zkoušet. Proto mnohdy ani samotní rodiče nerozumí tomu, proč jejich dítě dostalo tu či onu známku. 

Dalším sporným momentem je třeba to, že součástí jedné ze čtyř známek je i dochvilnost. „Mám několik dětí, které pravidelně chodí ráno do vyučování pozdě. Pokud mi přijde žák prvního stupně pozdě, tak za to přece nemůže on, ale jeho rodič. Takže pak vyvstává otázka, kdo je vlastně známkovaný? Tady ale opět připomínám, že v Sasku dvojka vůbec není brána jako špatná známka. Stejně tak jako trojka, která značí průměr. Pokud je někdo průměrný v tom, zda si umí uklidit na lavici, tak to také není nic špatného,“ doplňuje Hana Felgenhauer.

Známky z chování na lavici obžalovaných

Otázka po smyslu Kopfnoten se otevírá každý rok. Rodiče je většinou přijímají s jistou rezervou a svoji pozornost zaměřují na známky z jiných předmětů. Přesto zhruba stovka z nich podává ročně proti nim stížnost. Kritici často zmiňují, že neexistuje žádný objektivní standard pro jejich hodnocení. Berthold Paschert ze Svazu vzdělávání a vědy (GEW) v Severním Porýní-Vestfálsku k tomu prohlásil, že známky z chování jsou pedagogický nesmysl.

Čtěte také Zahájení školní docházky je jako malá svatba, popisuje česká matka z Berlína

Zastánci naopak tvrdí, že škola má také za úkol vychovávat. „Už jen z tohoto důvodu je hodnocení sociálních dovedností žáků nejen legitimní, ale také naprosto nezbytné. Podniky, které pokračují ve vzdělávání mladých lidí po základní škole, chtějí vědět, jaká je osobnost jejich budoucích stážistů.“ Takto například v roce 2019 reagoval mluvčí saského Úřadu pro školu a vzdělávání Roman Schulz na otázky smyslu a možná jisté zastaralosti těchto známek. Tenkrát vešel do povědomí veřejnosti případ středoškolského studenta z Radebergu, který se obával znevýhodnění při volbě povolání. Podal na stát Sasko žalobu s tím, že jsou Kopfnoten protiústavní a zasahují do svobody volby povolání. Neuspěl s odůvodněním, že tyto známky na vysvědčení mají podstatně menší význam než známky za výkon v jednotlivých předmětech. Pro další vzdělávání a kariéru tedy nejsou relevantní a neměly by na ně mít negativní vliv.

Pořádek (Ordnung): Pokud dítě dostane například trojku, znamená to, že často zapomíná věci nebo že si nedokáže včas připravit pomůcky na stůl před vyučovací hodinou. Ordnung zahrnuje i dochvilnost. 
Spolupráce (Mitarbeit): Spolupráce zahrnuje iniciativu, ochotu spolupracovat a schopnost týmové práce, aktivní účast na hodinách, samostatnost, kreativitu a ochotu převzít zodpovědnost.   
Píle (Fleiß): Tady se hodnotí ochota učit se, odhodlání, vytrvalost a pravidelnost při plnění úkolů. 
Chování (Betragen): Tato známka zahrnuje podle školského zákona pozornost, vstřícnost, morální odvahu a vhodné řešení konfliktů, ohleduplnost, toleranci a komunitního ducha i sebehodnocení. Dvojkou se třeba na rozdíl od české praxe rozhodně nenálepkuje žák s problémovým chováním.

To sice oficiálně platí, ale někdy může skutečně horší známka z chování ovlivnit budoucnost dítěte. V Sasku trvá základní škola pouze čtyři roky a o tom, zda potom půjde dítě na gymnázium nebo na jinou školu, rozhodují známky v pololetí ve čtvrté třídě. Do průměru, který je klíčový, jsou sice zahrnuty pouze známky z německého jazyka, matematiky a Sachunterricht, což je přírodověda s vlastivědou v jednom. Pokud je ale o školu větší zájem, mohou rozhodnout právě i Kopfnoten. Připomeňme na tomto místě, že v Německu neexistují přijímačky. „Školy se na vysvědčení dívají až v případě, kdy mají velké množství uchazečů. To znamená, že se na to dívají především gymnázia, kam se hlásí víc dětí, než je míst. Školy si tak vybírají děti s lepším průměrem, nebo losují. Někdy se ale na tyto známky dívají a pochopitelně, pokud má škola možnost si někoho vybrat, tak bude přihlížet i ke známce z chování,“ říká učitelka z Drážďan Hana Felgenhauer. Větší roli to podle ní však hraje v případě, kdy se děti hlásí třeba na řemeslo. Tady už může třeba trojka z pořádku znamenat, že se na žáka nelze úplně spolehnout. „Pracují třeba s nářadím nebo ohněm. V těchto případech si asi nevyberou někoho, kdo je nepozorný nebo nepořádný,“ dodává kantorka. 

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.