Šárka Plocková: Jsou soukromé školy lepší než státní? Ne nutně pro každého


Vyřeší placená škola náš problém bez toho, že bychom si jiné problémy přidělali? FOTO: Šárka Plocková

Jsou lepší soukromé, nebo státní základní školy? Tuto otázku mi pokládají rodiče v diskuzích na sociálních sítích i v konzultacích skoro každý den. Když s rodiči mluvím o „soukromých” školách, často dojdeme k závěru, že pro ně není důležité, kdo školu zřizuje (obec, fyzická nebo právnická osoba, církev), ale pod pojem „soukromé školy” vlastně řadí všechny školy, kde se za plnění povinné školní docházky platí školné nebo spolkové příspěvky. Naopak, když mluvíme o školách státních, často rodiče k tomuto pojmu řadí všechny školy, kde se za docházku neplatí nic, tedy například i školy církevní nebo školy, jejichž zřizovatelem je fyzická nebo právnická osoba, ale docházka do školy je i přesto zdarma. 

Pro rodiče tedy nebývá důležité, zda je škola soukromá, státní, nebo církevní, ale zda je docházka zpoplatněna. Při rozhodování se tedy vyplatí si zmapovat vlastní důvody nebo životní situaci, které nás k hledání alternativ vedou. Potom doporučuji otázku přeformulovat: „Vyřeší placená škola náš problém bez toho, že bychom si jiné problémy přidělali?”

Investovat do školného se může vyplatit, když…

…se ve škole objevila šikana

Rodiče často volí školu, kde se platí školné, ve chvíli, kdy v dosahu bydliště dítěte není žádná nebo žádná dost dobrá základní škola. Záměrně píši „dost dobrá”, nikoliv kvalitní, protože představy rodičů o tom, co to znamená „kvalitní-dobrá” škola, se velmi liší. A tak se nezřídka stává, že státní škola, která kamarádům z obce naprosto sedne, vašim potřebám prostě nevyhovuje. Ať už vybíráte soukromou, církevní, nebo státní školu, usilujte o to jít se do školy podívat a na vlastní oči vidět, zda vás prostředí a pedagogové oslovují či nikoliv. Pečlivě zvažte docházku do státní spádové školy, pokud víte, že ve škole se v minulém školním roce objevila šikana na prvním stupni, pro školu jsou tématem drogy a jejich distribuce mezi nezletilými nebo častěji před školou vídáte auto policie nebo záchranné služby. 

Čtěte také Mluvte s dětmi o drogách. Místo moralizování ale chtějte slyšet, co si myslí

…když hledáte konkrétní filozofii

Pokud jednoznačně víte, že chcete pro své děti vzdělávání v souladu s konkrétní filozofií výchovy, je též na místě uvažovat reálně o investici do školného. Myslím tím waldorfské školy, montessori školy, některé školy církevní a svobodné demokratické školy. Většina těchto škol má docházku zpoplatněnou, protože preferuje menší kolektiv dětí a nadstandardní materiální zázemí pro výuku. Je poněkud naivní myslet si, že na začátku školního roku přesvědčíte učitelku státní spádové školy, aby pro celou třídu zavedla „montessori”. Pokud byste chtěli, aby vaše spádová škola zřídila alternativní třídu, začněte nejprve jednat s ředitelem školy a připravte se na to, že i tak bude zřejmě nutné zřídit spolek rodičů a materiální zázemí třídy a vzdělávání pedagogů dotovat ze spolkových příspěvků. 

…pokud máte dítě se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud jste právě v situaci, kdy jste našli vhodnou soukromou nebo církevní školu pro své dítě, které má speciální vzdělávací potřeby, a vedení školy dalo jasně najevo zájem o spolupráci s vámi, není třeba váhat. Pro své dítě uděláte nejlépe, pokud do školného investujete, protože najít vhodnou školu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami může být oříšek. Ačkoliv se všichni ve školství snažíme o inkluzi všech dětí do státních škol, existují stále některé vzdělávací potřeby dětí, pro něž systém uspokojivé řešení nemá. Příkladem mohou být třeba děti s posttraumatickou stresovou poruchou, některými poruchami autistického spektra nebo děti se specifickými projevy ADHD.   

Čtěte také Mohou školy zvládnout nezvladatelné děti? Problémoví žáci potřebují zažít, že jim někdo věří

…když hledáte vzdělání v cizím jazyce

Dalšími důvody, které rodiče vedou k volbě soukromých škol, bývá jejich nesouhlas s některými metodami výuky nebo přístupy spádové základní školy. Ovšem, tady již hraje velkou roli konkrétní třídní učitel a jeho přístup k výuce. Typicky se setkávám s tím, že rodiče volí soukromou školu s cílem zachovat u dítěte radost z učení, vnitřní motivaci k učení a zvědavost, protože učitelka nebo učitel spádové školy na toto téma nedbá. Netvrdím, že státní školy neumí podpořit vnitřní motivaci, ale je pravdou, že ne všem učitelům se toto daří.  Soukromou školu je třeba zvolit i v případě, že si přejete, aby vaše děti získaly plnohodnotné bilingvní vzdělání. Existuje sice několik bilingvních státních programů, kde jsou cizí jazyk i čeština rovnocenně zastoupeny, ale absolutně neuspokojují velkou poptávku rodičů a také přednostně přijímají děti ze spádového okrsku. 

Naopak investovat do školného se nemusí vyplatit, když…

…není shoda mezi rodiči

Pokud v rodině nepanuje shoda ohledně vzdělávací cesty dítěte, uvažujete o partnerské odluce, nebo dokonce rozvodu, doporučuji raději volit standardní spádovou školu a o soukromé variantě uvažovat až ve chvíli, kdy ve vaší rodině panuje alespoň základní soulad a bezpečné prostředí pro dítě. Obecně období zásadních změn v rodině není výhodné pro změnu školy. Je třeba v tomto ohledu i zvážit, zda v budoucnu budete mít možnost plnit závazek platby školného. 

…to nedovoluje finanční situace

Pokud je školné nad vaše aktuální možnosti a nevidíte cesty, jak svou finanční situaci zlepšit, doporučuji také raději volit státní školu. Na odpuštění plateb školného ve chvíli, kdy je rodina v nouzi, se rozhodně nedá spolehnout. Vždy je nutné počítat také alespoň s mírným zdražováním. 

Osvědčený postup bývá ten, kdy rodič několik škol vybere. FOTO: Lauderovy školy

…když se rodiče obávají, že by děti zažily ve škole trauma

Pokud je vaší motivací pro výběr soukromé školy pouze to, že nechcete, aby vaše děti zažily stejné utrpení jako vy ve škole, též doporučuji raději se investici do školného vyhnout a spíše investovat ušetřené peníze do osobního rodičovského rozvoje. Mám zkušenost, že rodiče, kteří se bojí, že děti ve státní škole budou trpět, se nakonec bojí i ve škole soukromé, protože výběrem soukromé školy pro své dítě nijak nehnuli se základním kamenem úrazu, kterým je jejich vlastní trauma z dětství. Rodiči se bude ve školních situacích dětí stále znovu toto trauma otvírat bez ohledu na to, zda se jedná o instituci soukromou, nebo státní. Jen s tím rozdílem, že v soukromé škole bude toto otevírání možná trochu méně časté nebo méně bolavé. Zde je na místě otázka, zda školné budete investovat skutečně do dítěte, nebo vlastně spíš do sebe.

…je pro Vás důležitá sociální soudržnost ve společnosti

Pokud jste hluboce přesvědčeni o tom, že hlavní úlohou školy je udržování sociální soudržnosti ve společnosti, soukromé školy také nebudou nic pro vás. Faktem je, že v soukromých školách nejsou zastoupeny všechny vrstvy obyvatelstva, protože poměrně velká část populace si platbu školného nemůže dovolit. A nemusí jít zrovna o rodiny ze sociálně vyloučených lokalit. Bohatě stačí, že první dítě jde do školy v době, kdy matka je ještě na rodičovské „dovolené” se dvěma mladšími sourozenci a rodina na přechodnou dobu žije z jednoho příjmu. 

Co říci závěrem? Osvědčený postup bývá ten, kdy rodič několik škol vybere. Tento výběr by měl obsahovat i státní spádovou školu, kdy porovnáním ostatních škol s ní dostanete odpověď na to, zda se ve vašem případě investice do školného vůbec vyplatí. Pomyslné poslední slovo by mělo mít při rozhodování o škole vaše dítě. Jistě vás napadne, že to vašemu dítěti možná bude jedno nebo vám to nebude umět říct. Při návštěvách škol jej pozorujte. Kde jste měli pocit, že je jako doma? 

Šárka Plocková působí jako studijní poradkyně a manažerka vzdělávacích projektů. Vystudovala pedagogiku na Karlově univerzitě, vyučovala na státních i soukromých základních školách, byla ředitelkou komunitní školy a vzdělávacího centra pro děti. 

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.