Žene vás škola pro omluvenku k lékaři? Při krátké absenci na to nemá právoZdálo by se, že selský rozum velí jasně: nemocné dítě má ležet v posteli a nikoli běhat k lékaři pro omluvenku. Lékař má léčit a nikoli razítkovat žákovské. Přesto mnohé školy stále trvají na tom, že omluvenka od rodiče nestačí. Až na výjimečné případy na to ale nemají právo.

„Dcera přišla ze školy s novinkou – škola si nechala do kolonky Podpis ve vlastní žákovské knížce natisknout rodič/lékař a v případě nemoci vyžaduje razítko od lékaře. Má na to právo?“ napsala nám nedávno do poradny paní Jarka.

Odpověď je jednoznačná: Nemá.

Dle § 50 školského zákona omlouvá nepřítomnost žáka vždy jeho zákonný zástupce, a to do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti (lze osobně, telefonicky nebo emailem). Potvrzení od lékaře smí škola vyžadovat jen v případě, kdy je nepřítomnost delší než tři dny, a škola k tomu navíc má nějaký zvláštní důvod. Podrobněji se o tom zmiňuje metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, který vydalo ministerstvo školství už v roce 2002.

Lékař nemá povinnost omluvenku potvrdit. Je to na jeho dobré vůli.

V případě kratší nepřítomnosti může škola potvrzení lékaře vyžadovat pouze ve zcela výjimečných případech, zejména pokud má učitel podezření, že rodiče omlouvají i neodůvodněnou nepřítomnost.

Formu omluvenek stanovuje školní řád
Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání jeho neúčasti stanovuje školní řád každé školy (k dispozici na webu školy). Škola potom může vyžadovat jen to, co je uvedené ve školním řádu.

Například ve školním řádu 5. ZŠ Kladno se píše: Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení.

Jenže tady nastává další problém: školní řád nemůže ukládat povinnosti třetí osobě – třeba lékaři. Teoreticky tedy může nastat paradoxní situace, kdy s dítětem v horečce dojdete k doktorovi a ten omluvenku odmítne potvrdit, protože neexistuje předpis, který by mu to přikazoval.

Když každý pátek bolí hlava
Je férové říct, že školy někdy nemůžou jinak, než být přísné. Dokládá to například zkušenost Libuše Slavíkové, ředitelky ZŠ Zahradní v Chomutově, sídlištní školy v problematickém sociálním prostředí. „Vysoké procento rodičů našich žáků je nezaměstnaných, takže se potýkáme s neodůvodněnými absencemi možná častěji než jiné školy. Zavedli jsme proto přísnější pravidla – například ‚rodinné důvody‘ jsou pro nás opravdu jen závažné důvody typu pohřeb nebo hospitalizace rodinného příslušníka, a rodiče nám je dle školního řádu musí hlásit předem. Ukázalo se totiž, že některé rodiny skrývají za slovem rodinné důvody třeba to, že potřebují jít koupit boty, nebo že maminka někam jde a potřebuje, aby žák zůstal doma a hlídal mladší sourozence.“

Navázali jsme spolupráci s pediatry a ptáme se jich, jestli ví něco o tom, že dítě bolí každý pátek hlava a každé pondělí bříško.

Škola v rámci potírání záškoláctví také navázala speciální spolupráci s pediatry. „Všimli jsme si, že jsou žáci, kteří chybí každý pátek nebo každé pondělí. Zákon sice říká, že potvrzení od lékaře lze vyžadovat až při nepřítomnosti delší než tři dny. Když se ale jednodenní absence opakuje každý týden, je to podezřelé. V takových případech jsme požádali o součinnost pediatry, kterých se ptáme, jestli ví něco o tom, proč dítě každý pátek bolí hlava nebo každé pondělí bříško.“

Mluvte s ředitelem
Rada pro rodiče, kterým vadí, že je škola zbytečně honí k lékaři: Zajděte za ředitelem či ředitelkou a promluvte si s ním o tom. Pročtěte si školní řád školy a upozorněte ředitele, že může ve věci omluvenek vyžadovat jen to, co stojí ve školním řádu. Pokud jednání s ředitelem nedospěje ke shodě, můžete podat podnět školské radě. A nebo si – v krajním případě – nechat zapsat neomluvené hodiny a pak se odvolat u krajského úřadu.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
25 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Eva
Eva
29. 11. 2017 16:36

Kontaktovat pediatrie může být problematické, vzhledem k lékařskému tajemství by neměl škole nic sdělit.

Dana
Dana
29. 11. 2017 17:10
Reply to  Eva

Ano, ale určitě by ho neubylo kdyby potvrdil, že tam dítě pravidelně dochází a že je to nutné, anebo naopak uvede, že o ničem neví. Diagnozu škola opravdu znát nemusí a předpokládám, že na ní ani nemá právo.

Jiřina
Jiřina
29. 11. 2017 18:40

Včera jsem na poradě ředitelů škol vyslechla informaci k záškoláctví, že ministerstvo školství a zdravotnictví se dohodlo, že lékař má povinnost v době nemoci vystavit potvrzení o nemoci žáka a to bezplatně a při zpětném potvrzování může požadovat i úplatu. Dle ŠZ je rodič povinen doložit a ne jen omluvit nepřítomnost žáka. Asi by bylo dobré si v podávaných informacích udělat pořádek, protože vámi uvedený metodický pokyn je neplatný a uvádíte rodiče v omyl.
A jako matka dvou skoro již dospělých synů jsem nikdy s omluvenkami na žádné škole neměla problém a ani s lékaři. Ale chápu, že při vysoké absenci to problém pro některé rodiče být může.

Lucie Fialová
Lucie Fialová
6. 12. 2017 11:52
Reply to  Jiřina

dobrý den, je pravda, že je situace v této věci poněkud nepřehledná. Kontaktovala jsem proto ještě jednou ministerstvo školství s prosbou o vyjádření. Tady je:

„Podle školského zákona (§ 50) je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, přičemž podmínky pro omlouvání stanoví školní řád.

Co se týče omlouvání lékařem, lze uvést, že podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 11 odst. 1 písm. d)) má pojištěnec právo na poskytnutí hrazených služeb. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 38) je hrazenou službou i posuzování dočasné pracovní neschopnosti a dočasné neschopnosti ke studiu ošetřujícím lékařem a posuzování skutečností, které jsou podle zákoníku práce (§ 191) důležitými osobními překážkami v práci, a obdobné výkony u žáků a studentů. Právní úprava tedy s takovou činností lékařů počítá, avšak jedná se o hrazenou službu. Mělo by se tak jednat o výjimečné případy. (například při podezření na záškoláctví).“

Myslím, že z poslední věty jasně vyplývá totéž, co z našeho článku: potvrzení omluvenky lékařem by škola v žádném případě neměla požadovat rutinně.

Martina
Martina
29. 11. 2017 20:18

Bohužel také nemohu souhlasit s konstatováním v článku – odkazuji na Pomůcku pro ředitele při tvorbě školního řádu str.8 bod h.

Lucie Fialová
Lucie Fialová
6. 12. 2017 11:54
Reply to  Martina

Děkuji za upozornění, tento dokument jsem neznala a mnoho lidí z praxe (ředitelé, učitelé…) také ne. Každopádně MŠMT znovu výslovně potvrdilo, že potvrzení omluvenky lékařem by škola v žádném případě neměla požadovat rutinně – viz. odpověď výše paní Jiřině.

M.
M.
29. 11. 2017 21:33

Je škoda, že takovéhle články zbytečně uvádějí rodiče v omyl. Pak jim stačí ukázat, co se píše i ve článku zmíněných dokumentech, a zjistí, že je to jinak, než článek uvádí.

Lucie Fialová
Lucie Fialová
6. 12. 2017 11:56
Reply to  M.

Rodiče jsme v omyl neuvedli. Potvrzování omluvenek lékařem by škola měla vyžadovat opravdu jen ve výjimečných případech – viz. výše vyjádření ministerstva v odpovědi paní Jiřině.

Jiřina
Jiřina
6. 12. 2017 12:43
Reply to  Lucie Fialová

Hrazené neznamená zaplacené. Vystavení potvrzení i neschopenky je úkonem z běžného pojištění, nehradí ho pacient. Rodič hradí až vyžadovanou omluvenku zpětně, tedy ne v době nemoci, ale až po ní. A s tím naprosto souhlasím, protože krytí záškoláctví rodičem není zrovna výchovné a ani vstřícné ke škole. V práci vás také nikdo zpětně neomlouvá. v současnosti má většina škol a to i základních již nastavená procenta docházky a omluvenky vyžaduje, až když je hranice překročena a je podezření ze záškoláctví. Možná je to tím, že škola má nejen vzdělávací, ale i výchovný úkol.

Míra
Míra
11. 4. 2018 17:29
Reply to  Lucie Fialová

Rodiče jste v omyl uvedli, píšete:
Dle § 50 školského zákona omlouvá nepřítomnost žáka vždy jeho zákonný zástupce, a to do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti…

a to není pravda, protože tam není slovo omlouvá, ale dokládá důvod nepřítomnosti, což je významově značný rozdíl. Na základě toho a dalšího obsahu článku, může mít rodič dojem, že je jeho právo omluvit a škola to musí přijmout.
Opravdu to pak nevnímáte jako uvedení v omyl?

Mirka
Mirka
30. 11. 2017 00:06

Nejsem maminka, která běží s každým prdem k lékaři. Dle selského rozumu, pokud dítěti není dobře, nechám ho doma a nešířím nákazu. Klidně týden. S kašlem – nic neobvyklého. Nechápu, proč by se mělo vystavovat nebezpečí onemocnění v čekárně a plýtvat časem lékaře kvůli razítku. Dle mého názoru je to na individuálním posouzení kompetenční osoby. Zvláště pokud dítě nemá problém s učivem, neměl by vzniknout problém. Osobně jsem se nesetkala s neuznáním omluvenky rodiče.

Brigit
Brigit
30. 11. 2017 07:32
Reply to  Mirka

Já se s tím setkávám zcela běžně. Ale je to na přístupu lékaře. Náš pediatr nás s razítkováním žákovské poslal do háje. Řekl, že na to škola nemá právo, vyžadovat razítko do žákovské. Oproti tomu, zase na rehabilitaci nám ho dají bez problémů. Je to jen o lidech. Pravda ale je, že pokud bude mít škola podezření, že se dítě bezůdodně ulejvá, může si věc ověřit u lékaře. Nehledě na to, že je nesmysl, když dítě má rýmu, nebo je nastydlé, běžet k lékaři pro razítko do žákovské. Tak ho prostě nechám doma a nikdy se mi nestalo, že by nám to škola neuznala.

Hanus
Hanus
30. 11. 2017 09:29

Hm, tohle vědět, když mého přítele vyhodili před 10 lety ze střední, protože doktorka mu to razítko nedala…dneska už se asi těžko odvolá.

Host
Host
30. 11. 2017 12:14
Reply to  Hanus

Jeho vyhození ze školy asi nebylo o jednom razítku.

A.M
A.M
19. 12. 2018 23:19
Reply to  Host

To byste se divil kvůli jakým kravinám, můžou někoho vyhodit ze školy…

Host
Host
30. 11. 2017 12:11

Škoda, že autorka článku nepoužila při psaní selský rozum. 🙁 Zas jsou školy a učitelé ti nejhorší. Možná byste se příště (než budete psát o něčem, o čem nic nevíte) mohla podívat do nějaké školy, promluvit si s učiteli. Děkuji.

A.M
A.M
19. 12. 2018 23:11
Reply to  Host

No jasně a ve školách učí jen zlatíčka – učitelé a ředitelé jsou andílci, co za nic nikdy nemůžou, že? –_–

Ve skutečnosti za všechno ”můžou” jen žáci a rodiče… -,-

Jane
Jane
30. 11. 2017 12:31

Po slušných rodičích, kteří posílají své děti do školy a nechají je doma v případě nemoci, nikdo razítko nepožaduje. Pokud absence překročí určenou hranici, tak učitelé razítko vyžadují na základě pokynů ve školním řádu, protože jinak by děti, kterým rodiče omluví úplně všechno, nechodily do školy vůbec. A na některý případy neplatí ani razítka, protože se z nich stanou místo školáků sběrači razítek a nosí je během jednoho měsíce z pediatrie, ortopedie, od zubaře, z očního a klidně i z psychiatrie hlavně aby nemusely vstávat do školy.

Filip
Filip
14. 1. 2019 18:25
Reply to  Jane

To se pletete. Já míval absenci do 40 hodin za pololetí, v některých pololetích jsem míval nuly. Za celou školní docházku (jak základku tak střední) jsem nepřešvihl 50 hodin, známky jsem měl nadprůměrné a přesto po mně omluvenky od lékaře ve škole požadovali – až do maturity. Prostě z principu ve 3. a 4. ročníku dokonce i v případě, že jsem zaspal a zameškal tak první dvě vyučovací hodiny (další spoj jel až po 2 hodinách). Třídní si postavil hlavu, že on ten papír prostě chce, lékař si zase postavil hlavu, že on mi nic nepodepíše a že ho škola nemůže donutit.

Ve výsledku se to řešilo jednou omluvenkou, která se naskenovala do počítače a přes grafický program se vždy upravilo datum či poupravilo razítko. Třídní moc dobře věděl, že 99% našich omluvenek je zfalšovaných ale bylo mu to jedno – formálně jsme jeho požadavek splnili a víc ho nezajímalo. Byla to hrozná ojebávačka a z mého pohledu úplná buzerace, protože ten, který chodil za školu (téměř denně) tím stejně potrestán nebyl a vždy mu nakonec bylo vše omluveno i bez doktora, až jim tam jeho maminka vybrečela rybník, že mu mají dát ještě šanci a že si s ním neví rady (což se jim nedivím ovšem netuším, proč kvůli těmto případům zbytečně trestali zbytek školy)

Martina
Martina
9. 1. 2018 13:39

Jako výchovný poradce na střední škole řeším podezřelou absenci našich studentů. Lékařům volám jen v odůvodněných případech. Bohužel Pediatrická komora(dle vyjádření jedné lékařky) doporučuje pediatrům omluvenky nevydávat. Pokud je dítě nezletilé, odpovídá za absenci rodič. Ale co u zletilého studenta? Argumentovala jsem lékařce, že u dospělých vypisuje neschopenku běžně. To je prý něco jiného. Argumentoval jsem faktem,že lékař má paušální platbu za pacienta každý měsíc a má ze zdravotní pojištovny i hrazenu administraci u pacienta. Vysvětlovala jsem,že žákyně téměř nechodí do školy a píše do omluvného listu nemoc za nemocí. Reakce lékařky byla velmi agresivní. A telefony at ji neobtěžuji, nic mi nesdělí.
Jak máme bez spolupráce lékařů bojovat se záškoláctvím mi není jasné.

Radomíra Boxanova
Radomíra Boxanova
30. 1. 2018 10:38

Dobry den. Chci se zeptat. Syn je tet casto nemocny mam vse omluveno od lékaře ale presto jsem jeden den byla zkrz bradavici a napsala jsem to do žákovské a ucitelka na me vystartovala ze to musim mít s razítkem ze to mam nechat potvrdit. Myslim ze jeden den muzu omluvit sama. Nebudu lítat pro razítko jak bezdomovec to se mi teda nelibi. Dekuji za odpověď.

A.M
A.M
19. 12. 2018 23:16

Co chcete odpovědět. Nemáte pražádnou povinnost dělat tak, jak škola píská, a oni zase nemají žádné právo po Vás chtít takovéto věci.
🙂
BTW určitě můžete omluvit víc jak jeden den sama — ve skutečnosti (pokud žák není zletilý) jediný, kdo ho může omluvit, je zákonný zástupce -(rodiče) – nikdo jiný nemůže.

A.M
A.M
19. 12. 2018 23:27

„…například ‚rodinné důvody‘ jsou pro nás opravdu jen závažné důvody typu pohřeb nebo hospitalizace rodinného příslušníka, a rodiče nám je dle školního řádu musí hlásit předem. Ukázalo se totiž, že některé rodiny skrývají za slovem rodinné důvody třeba to, že potřebují jít koupit boty, nebo že maminka někam jde a potřebuje, aby žák zůstal doma a hlídal mladší sourozence.“

„…V takových případech jsme požádali o součinnost pediatry, kterých se ptáme, jestli ví něco o tom, proč dítě každý pátek bolí hlava nebo každé pondělí bříško.“

To jako vážně? To, že má zk. škola povinnou školní docházku ještě neznamená, že si můžou dovolit hlídat každý krok žáka — nemusí tam být každý den jako ve vězení a každou sebenší absenci dokazovat, proč přesně chyběl… A do rodinných ani osobních důvodů nikomu nic není – a škole už vůbec ne.

Jan Palko
Jan Palko
31. 1. 2020 13:02
Reply to  A.M

Dobrý den, zajímalo by mne co by jste řekl(a), když ve školním řádu má pan ředitel vepsáno, že častou absencí může nařídit omluvenky od lékaře, a on toho zneužije k prosazení moci. Vyhrožuje sociálkou, zakazuje vstup do budovy, atd., posílá na rodiče policii. Je toto české školství?

Tomáš M.
Tomáš M.
20. 12. 2018 09:59

Máme dva syny, kteří jsou často nemocní a zpravidla oba najednou, protože to jeden dostane od druhého. Vše jsme měli potvrzeno od lékaře. Třídní učitelka začala vše řešit s výchovou poradkyní z důvodu časté absence. Máme od školy nařízeno každou absencí mít potvrzenou od lékaře a při speciálním vyšetření nosit i lékařskou zprávu. Má na to škola právo? Nejednalo se o způsob šikanování rodičů?Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.