Přijímací zkoušky na střední školy: Nesplnily, co slibovaly, a přinesly, co nikdo nechtěl. Měly by se zrušit?Jednotné přijímací zkoušky na střední školy vypadají jako rozumná věc. Když se na ně ale podíváte zblízka, vše se trochu zkomplikuje. Nesplnily to, co slibovaly, a kromě toho mají nepříjemné vedlejší účinky. Nejlepší by bylo je zrušit, myslí si Tomáš Feřtek.

Říkáte, že takto koncipované jednotné přijímací zkoušky jsou špatné. Proč?
Celkově to byl špatný nápad a navíc zkoušky ani neplní, co podle těch, kdo je prosadil, měly. Je to typický příklad opatření, které prakticky ničemu nepomůže a mnohému uškodí.  Politici a část pedagogické veřejnosti usilovala o jejich zavedení proto, aby se zvýšila úroveň studentů, kteří volí maturitní studium. Lidé z průmyslu si od toho zase slibovali více žáků na učňovských a technických oborech. Ostatně přijímačky prolobovali v parlamentu právě zástupci průmyslu přes tehdejšího ministra školství Chládka. V parlamentu to prošlo bez větších problémů, protože existovalo cosi jako společenská objednávka takové zkoušky mít.

Proč tedy neplní předpokládány účel?
Žáci se přijímaček opravdu bojí, takže se na ně připravují a poleví až v dubnu. Alespoň ti, co usilují o maturitní studium. Mnozí deváťáci se dřív „flákali“ už od listopadu, kdy měli jisté, že se někam dostanou. Jakousi disciplínu to tedy přineslo. Distribuce žáků mezi různými typy škol se ale prakticky nezměnila. Jednotné zkoušky měly včas odfiltrovat ty, kteří by později stejně neodmaturovali, jenže to nefunguje hned ze dvou důvodů. Za prvé neexistuje žádná centrálně stanovená spodní hranice výsledku testů. Čímž neříkám, že by existovat měla. Ředitelé tak mohou přijímat i žáky s velmi nízkým skóre z testů a v druhém kole už jen podle svých požadavků. To je jeden z důvodů, proč k žádným významným přesunům mezi různými typy středoškolského studia (učilišti, průmyslovkami, gymnázii) ve skutečnosti nedošlo. Druhá věc je, že je velmi obtížné v patnácti rozeznat, kdo nakonec odmaturuje, a kdo ne. Natož to rozlišit pomocí testu.  Období mezi patnáctým a devatenáctým rokem je klíčové pro rozvoj osobnosti i intelektuálních schopností a hodně záleží na škole, kam až konkrétního studenta umí dovést.

Kvalita studentů středních škol s maturitou se tedy nezvýšila?
Nikoli. Zkoušky samotné ji zlepšit nemohou, to může jen výuka na základní škole, jejíž úroveň mimochodem navíc zhoršují.  Dobrým příkladem jsou testy z češtiny. Tím, že se zaměřují hodně na znalosti lingvistických a literárněvědných pojmů, na určování druhů slov, vedlejších vět, na znalost výjimek, ubírají v závěru základní školy učitelům čas na to opravdu podstatné – naučit děti dobře číst neboli číst s porozuměním a umět se písemně i ústně správně vyjadřovat. Učitelé místo toho musí drtit v osmé a deváté třídě přípravu na testy a na tohle nemají čas. Samozřejmě tím vždy víc trpí žáci v průměru a podprůměru třídy, kteří na zvládnutí takových dovedností potřebují víc času. V matematice je to trochu komplikovanější, ale je to podobný problém.

V 8.a 9. třídě by žáci už číst a psát měli umět, nebo ne?
Číst s porozuměním a dobře psát neumí většina dospělé populace, i když si to nemyslí. Je to vidět třeba na diskuzích k článkům. Lidé často vyvozují závěry, které nemají v textu oporu, chápou ho jinak, i když je poměrně jednoznačný. Na druhém stupni základní školy se tyhle dovednosti teprve utvářejí a pak je třeba je upevňovat na středních školách. Právě ve věku kolem třinácti let, kdy děti dospívají, si vytvářejí ke čtení a psaní vztah. Místo toho, abychom to rozvíjeli, je zahrneme rozbory a odbornou terminologií.

Ale znalosti větne skladby a terminologie jsou pro zvládnutí jazyka přece také důležité.
Smyslem vzdělávání není ovládat pojmy a definice, ale funkční gramotnost, tedy dobře číst a psát a počítat. Komu k tomu v češtině pomáhá dovednost udělat rozbor věty a nakreslit si „pavouka“, ať tu dovednost používá. Ale nedával bych ji do zkoušek. Je to jako bychom truhláře zkoušeli ze složení lepidla a truhlářské terminologie, ale kvůli tomu je nestihli naučit vyrobit židli. I pokud s jazykem pracujeme profesionálně, potřebujeme výrazně méně teorie, než kolik jí zkoušíme na konci základní školy.  U nás je zvykem učit už od prvního stupně jakési miniatury vědních oborů. V českém jazce jakousi miniligvistiku a literární minivědu. Děti se učí pojmy jako anafora, epifora, epizeuxis. Ale tento pseudoakademický způsob výuky se na základní školu nehodí. Znalost přístavku, základní skladební dvojice nebo druhu vedlejší věty jsou pouze pomocné nástroje. A je otázka debaty, které z nich jsou ještě podstatné, a které už nadbytečné.

Jak by měly být přijímačky koncipované, pokud vůbec nějak?
Způsoby, jak přecházejí žáci ze základních na střední školy, se v evropských zemích hodně liší. Někde se přijímá na základě prospěchu a doporučení školy, někde se používají testy, ale nejsou jednotné a žáci je mohou složit ve vybraném termínu. V německém modelu přijímají studenty bez zkoušek, každý jde tam, kam chce, a pak má možnost v prvním ročníku přestoupit, když se přecenil nebo naopak podcenil. Pokud to někomu přijde jako příliš velká revoluce, tak zcela realistickým krokem by bylo nedělat přijímací testy povinné. Ať je používají jen ty školy, které chtějí.

Jak by přijímání na střední školy mělo vypadat podle vás, ideálně?
Snažil bych se prosazovat přijímání na základě portfolií – neboli nějakých relevantních výsledků žáka za několik posledních let. Výstupy školních projektů, výtvarné práce, texty, které žák napsal, možná ocenění z různých soutěží, ale i záznamy o tom, co žák dělá mimo školu. Třeba chodí do skauta nebo sportovního oddílu, chová hady, chodí po horách… Portfolia už dnes  mnoho škol běžně používá. Není to žádná světoborná novinka. Národní ústav pro vzdělávání ve svém návrhu revize Rámcového vzdělávacího programu, což je základní dokument, kterým se řídí výuka na školách, zahrnuje právě portfolia do nového pojetí hodnocení žáků.

V čem by byla výhoda?
Jednak se vyhnete náhodnému selhání u zkoušky kvůli nemoci či malé odolnosti vůči stresu. Neodstřihnete od studia děti s dysporuchami, protože tady mají šanci ukázat, v čem jsou dobré. A že jsou často velmi dobré! Bývají to děti s výrazným jednostranným talentem, třeba jsou skvělé v matematice, ale zároveň mají velký problém napsat větu bez chyb. Je škoda přijít o jejich nadání, dobrá střední škola umí jejich hendikep do značné míry vyrovnat.

Jak to bylo před zavedením jednotných zkoušek?
V devadesátých letech si dělaly školy přijímací testy samy a je nutné říct, že jejich úroveň byla obvykle otřesná. Proto bych neměl nic proti tomu, aby ty školy, které o testy stojí, užívaly testy od Cermatu. Zvláště, pokud v nich ubude důrazu na pojmy a budou se víc orientovat na čtenářství a schopnost psát. Od nultých let mnohé střední školy přijímaly bez zkoušek. Tam, kde byl převis zájmu, si kupovaly přijímací testy od komerčních společností. Ty potenciálně mohly trpět podobnými nedostatky jako ty státní, ale nebyly všechny stejné a povinné.

Tomáš Feřtek je publicista, dramaturg a příležitostný scenárista. Jako novinář se dlouhodobě zabýval vzděláváním a posléze spolu s kolegy založil informační centrum o vzdělávání EDUin. Napsal knihu  Co je nového ve vzdělávání.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
16 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Makovarka
Makovarka
2. 5. 2018 11:44

Nejen že jsem z češtiny maturovala a na gymnáziu absolvovala volitelný předmět praktika z jazyka českého, ale stále se o naši mateřštinu zajímám. Přesto jsem se s výrazem epireuxis ještě nesetkala a ani jsem ho nenašla v Poetickém slovníku (Brukner, Filip), a co znamená anafora a epifora, jsem si musela připomenout. Opravdu nechápu, jak jejich znalost souvisí s předpokladem, že dotyčný žák je schopen absolvovat střední školu.

Gita
Gita
2. 5. 2018 14:44
Reply to  Makovarka

Tyto pojmy měly i děti skládající zkoušky na osmiletá gymnazia. Taky jsem zírala.

Anna
Anna
3. 5. 2018 17:46
Reply to  Makovarka

Nikdo po dětech znalost takových pojmů nechtěl, pojmy byly vysvětleny, byl to ukol na ctenářskou gramotnost.

Vladimír
Vladimír
2. 5. 2018 12:39

Portfolia? Už vidím na webu ty nabídky, že jejich náplň za prachy kdokoli komukoli vypracuje.

Lea
Lea
2. 5. 2018 19:57
Reply to  Vladimír

Nic na tom není, dělaly jsme to už pro děti v mš,rodičům se to moc líbilo.

Marcela
Marcela
2. 5. 2018 15:14

Ta anafora byla v testu vysvětlena říkala to dcera, která dělala přijímačky na SŠ. Dala se prý dobře poznat.Záleží na typu dítěte,v češtině 25 minut seděla vše hotovo,v matice chyběl čas na přepsání do didaktického testu.Naše paní učitelky začali tak někdy v březnu dětem dávat testy, takže nezbylo nic jiného než zaplatit kurz a doučování.

Marcela
Marcela
2. 5. 2018 19:49
Reply to  Marcela

Dodržujte, prosím, pravidla diskuse uvedená nad komentáři.

Marcela
Marcela
2. 5. 2018 20:50
Reply to  Marcela

Můžete můj komentář smazat

Marza
Marza
2. 5. 2018 20:13

Syn psal testy průběžně ve škole, na pár věcí, které potřeboval, jsme se podívali doma. Na internetu jsme našli staré testy. Žádné kurzy ani doučování jsme neplatili. Dostal se na obě střední školy, které si vybral.

Karla
Karla
3. 5. 2018 16:28

V přijímačkách byla otázka na anaforu. Myslím, že jinak naladěný autor by ji ocenil: po dětech se nechtěla žádná definice, tedy znalost zmiňované „literární minivědy“, pojem byl vysvětlený a žák měl anaforu v básni najít. Musel k tomu ovšem vědět, co je to verš, co je to sloka, dále počítat do pěti a chápat, co znamená „bezprostředně po sobě jdoucích“. To se mi nezdá v deváté třídě vůbec náročné.

Anna
Anna
3. 5. 2018 18:05

Pana Feřteka považuji za odborníka na danou problematiku. Proto mě překvapuje jeho tvrzení: „Děti se učí pojmy jako anafora, epifora,..“ , které navíc autorka nijak nekoriguje. Je možné, že oba mluví o testech, které nevideli? Testy samozřejmě po dětech nic takového nechtěji.

Tomáš Feřtek
Tomáš Feřtek
4. 5. 2018 09:13
Reply to  Anna

Nevím, jestli správně rozumím té výtce. Žáci se opravdu tyhle pojmy učí už na základní škole a kromě jiného pod vlivem nových přijímacích testů. Byť v testu zatím je uvedena definice, tedy by to bylo možné považovat za čtenářskou úlohu pracující s odborným a uměleckým textem, učitelé se bojí, že příště tam definice nebude (i to už se stalo), takže berou za svou povinnost básnické figury a tropy děti naučit. Mimochodem nutnost takových znalostí hájí v posledním Respektu i Josef Soukal, češtinář, který se na úlohách testu podílí. Tedy myslím, že mluvím se znalostí testů a v tom, co říkám nic nezkresluji.
Nebo jsem pochopil špatně, co považujete za nepřesné a zavádějící?

Anna
Anna
9. 5. 2018 18:11

Pane Feřteku, moc děkuji, že jste si udělal čas na odpověď. To, že jste zmiňoval požadavky na nadměrnou znalost literárního názvosloví a vedle zmiňoval, že děti se učí pojmy jako „anafora, epifora“ ve mně vyvolalo dojem (zvláště po té, co obě slova byla letos ve zkouškách zmíněna), že se domníváte, že jednotné zkoušky něco takového po žácích požadují. Omlouvám se, nic takového jste netvrdil. Ale je zjevné, že mnozí čtenáři si myslí něco podobného (např. p.Makovarka).
Přiznám se, že obava „učitelé se bojí, že příště tam definice nebude “ mi připadá nepochopitelná (nešlo o pojmy, ale o čtenářskou gramotnost, čili úplně jinou dovednost a jiný typ otázky) a myslím, že takto se lze omluvit cokoli, co se ve výuce děje. Tím případem „i to už se stalo“ se myslí slavný maturitní „epizeuxis“?
Píšete, že jednotné zkoušky výuku českého jazyka zhoršují: „Tím, že se zaměřují hodně na znalosti lingvistických a literárněvědných pojmů, na určování druhů slov, vedlejších vět, na znalost výjimek,“ Je pravda,že znám více testy k víceletým gymnáziím a čtyřleté jsem prošla zběžně, ale vidím, že otázek na chápaní textu a práci s textem je nejméně třetina (nemohu si pomoci, velké zaměření na literárněvědné pojmy či výjimky nevidím) Kdyby se třetina výuky opravdu věnovala této problematice, myslím, že by mnohde došlo naopak ke zvýšení úrovně výuky češtiny. Nesouhlasím se systémem jednotných přijímacích zkoušek, nicméně současné testy CERMATu mi porovnání s mnohými předchozími variantami nepřipadají tak nepodařené, jak by mohl mít člověk z médii pocit.

Káča
Káča
3. 5. 2018 20:45

Přijímací zkoušky na střední školu jsem dělala v roce 1983. Z Čj byl diktát a slovní rozbor, jednoduché. Dnes potřebujeme cermat. Do čtvrtého ročníku jsme došli bez jedině spolužačky a věděli jsme, že nám maturitu nikdo zadarmo nedá. Tento rok úspěšnė složil přijímací zkoušky syn kolegyně. Nespocita rovnici, ale právě nabyl dojmu, že je studijní typ. Jinak měl na vysvědčení i dostatečně. To jsme to dopracovali.

Janek Wagner
Janek Wagner
4. 5. 2018 07:11

Musím reagovat na odpověď na otázku: „Jak to bylo před zavedením jednotných zkoušek?
V devadesátých letech si dělaly školy přijímací testy samy a je nutné říct, že jejich úroveň byla obvykle otřesná.“
Střední školy často využívaly testy SCIO, někde placené zřizovatelem, tedy krajem. Opominutí tohoto faktu je naprosto nepochopitelné ze strany tazatelky i odpovídajícího.

Tomáš Feřtek
Tomáš Feřtek
4. 5. 2018 09:18
Reply to  Janek Wagner

V devadesátých letech se ještě SCIO testy nepoužívaly. Sám jsem psal tehdy pro Reflex několik „reportáží“ o přijímačkách, které si dělaly školy. Jejich úroveň – nejednoznačnost otázek, amatérská úroveň úloh – byla rozhodně o několik řádů horší, než pak byla u Scia i Cermatu. Vyrobit korektní test je obtížné a nemyslím si, že by to i dnes školy zvládly.Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.