Jaroslav Jirásko: Nové financování škol – blíží se rozvrat! Zajímalo by mě, proč si to předseda školského výboru Václav Klaus ml. myslíTak tu máme nový komentář pana poslance a předsedy školského výboru Václava Klause mladšího. Tentokrát k plánované reformě financování. Nikdo nezasvěcený z něj nemůže pochopit nic, jen to, že se blíží… „rozvrat“. Taky je zveřejněn na novinky.cz a tam bezesporu plní zcela jiný účel než někoho informovat. Rád bych tedy z pozice ředitele, který má chápání problematiky v popisu práce, onen komentář doplnil několika suchými fakty.

O plánované reformě rozpočtu hovoří Václav Klaus takto: „Záměr je stejný: zničit něco přirozeného a jednoduchého a nahradit něčím složitějším, novátorským a něčím, co fungovat nebude“.

Současné financovaní na principu agregovaných normativů se počítá podle několika velmi složitých vzorců. Jeden z nich zde uvedu. Jedná se o  výpočet základního normativu na jednoho žáka: 12 x 1,36 x (1/NP x PP  + 1/NO x PO ) + ONIV, přičemž koeficienty  No, Po  a NP mají své zvláštní výpočty pomoci jiných koeficientů a například  NP  =   Ž x VP / H. Pokud chce ředitel školy podle současných pravidel financování tento normativ vypočítat a naplánovat si rozpočet na další období, je to činnost na jedno dopoledne. V novém financování se počítá vydělením dvou čísel – počtu žáků školy počtem tříd a vyhledáním v tabulce tzv. PHmax, který udává maximální týdenní počet vyučovacích hodin, který je stát ochoten škole zaplatit.

Co je jednodušší, ať každý posoudí sám.

Financování škol se nyní odvíjí od počtu žáků. Čím větší počet žáků, tím více peněz pro školu. Finanční vstup jsou prostředky přímo úměrné počtu žáků a na výstupu se učitelům platí počet odučených hodin. Nový systém financování zaručuje škole na vstupu finance podle odučených hodin, na výstupu také.

To je podle pana poslance nepřirozené?

A opravdu by mě zajímalo, na čem je postaveno jeho tvrzení, že nové financování nebude fungovat.

Jako by té hrůzy, která s reformou přichází, nebylo dost, navíc „žádný učitel nedostane víc peněz. Jde jen o nepřehlednější způsob posílání státních peněz do škol. Systém to sežere sám,“ pokračuje komentář. Co na to říct? Cílem reformy financování není přece zvýšení platů učitelům. Ta řeší, jak finanční prostředky určené ze státního rozpočtu na školství efektivně a pokud možno spravedlivě transportovat na tisíce jednotlivých škol. Jde o jiný přepočet a distribuci stávajících peněz.

„Zasanují se poloprázdné školy. Plným se sebere,“ pokračuje strašení. Toto opravdu odvážné proroctví ale neodpovídá tomu, že si během přípravy nového financování každá škola mohla zavčas Phmax propočítat. U žádné se neobjevil výsledek signalizující „sebrání“ finančních prostředků. Tady by mě zajímaly zdroje, ze kterých pan poslanec čerpal.

Nelze přehlédnout ani podivné tematické rozpolcení komentáře. Nepochopitelný je již titulek: Druhá, a ještě horší, inkluze je před branami škol. Klaus se zde vyjadřuje k reformě financování škol, ale v titulku a v kusu komentáře se najednou extempore pojednává inkluze, která taky není také nic jiného než – rozvrat, jak jinak. Když tedy toto vedlejší téma nebudeme brát jen jako lapač na čtenáře, ale jakože tam nějak patří, i tady chybí jakékoli argumenty. Tematická zpráva České školní inspekce uvádí kromě negativ také mnoho přínosů společného vzdělávání neboli inkluze. Jasně, dá se o tom diskutovat, ale tohle je jen víření kalné vody.

 

Čtenář je hodně strašen, hodně manipulován a vůbec se nedozví, jak by se to tedy správně mělo dělat. To asi není cílem. O co jde, je vzbudit odpor a strach, a pak s ním politicky pracovat. Pozoruhodný postoj předsedy školského výboru k oblasti, která se týká každé rodiny, a proto tolik potřebuje transparentní a kvalifikovanou veřejnou debatu a společné hledání řešení.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
9 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Václav
Václav
6. 6. 2018 23:04

„Tematická zpráva České školní inspekce uvádí kromě negativ také mnoho přínosů společného vzdělávání neboli inkluze.“

Bodejď by ne, když jde o instituci podřízenou autorům inkluze…

„Klaus se zde vyjadřuje k reformě financování škol, ale v titulku a v kusu komentáře se najednou extempore pojednává inkluze“

Zdánlivý rozpor je v článku velice jednoduše vysvětlen. Já ale nemůžu přesvědčovat někoho, kdo ví všechno nejlíp, protože:

„Nikdo nezasvěcený z něj nemůže pochopit nic…“

Pan Klaus možná manipuluje, i když o tom nejsem na základě článku pana Jiráska ani trochu přesvědčen, ale aspoň, na rozdíl od pana ředitele, z lidí kolem sebe – tedy svých čtenářů a lidí, na jejichž články reaguje – nedělá idioty.

Václav
Václav
7. 6. 2018 08:36

Pan Jirásko tvrdí, že pan Klaus manipuluje čtenáři. Co ale dělá on?

1) Přesvědčuje nás, že inkluze je dobrá, protože to tvrdí instituce, která ovšem ze zákona podléhá ministerstvu, které inkluzi vymyslelo, a která má dohlížet na její dodržování, takže se od ní nic jiného ani čekat nedá. A přestože pana Klause opakovaně napadá za nedostatek argumentů, sám se neobtěžuje uvést jediný, který by alespoň trochu vyvážil či ospravedlnil ten několikamiliardový schodek v rozpočtu na inkluze.

2) Ukazuje nám triviální vzorce, o nichž tvrdí, jak jsou strašlivě náročné na výpočet i na čas, a pro posílení dojmu záměrně odvádí mizernou práci s popisem jednotlivých částí vzorce, s jejichž znalostí jde o minutový výpočet, který by půl dne trval leda tak absolventovi Hejného matematiky.

3) Vykládá nesmysly o tom, jak nějaké PHmax peníze školám nesebere, a zcela okatě přitom ignoruje fakt, že díky inkluzi má ministerstvo ve svém rozpočtu několikamiliardovou díru, kterou bude muset nějak zalátat, což jako vždy odnesou školy a především učitelé, reforma nereforma. To je také důvod, proč pan Klaus „pletl“ dohromady inkluze a reformy financování, což pan Jirásko, který rozumí i tomu, co si nepřečte, považuje za pouhý „lapač čtenářů“.

Kdo je tu tedy manipulátor?

Anna-Marie
Anna-Marie
7. 6. 2018 11:45

Komentář pana Klause jsem četla, ale nevěnovala jsem mu moc pozornosti, protože financování škol je pro mě poměrně vzdálené téma na to, abych si udělala nějaký podloženější názor. Jestli je ale pravda, že by školství počítalo s více než 9000 novými učiteli, které je potřeba za práci pravidelně platit, už jen tímto se to prostě prodražit musí. Což by samo o sobě nevadilo, pokud by bylo kde brát – zatím ale veškeré vlády mívaly školství jako prioritu toliko v předvolební kampani. Kde potom brát ještě na zvyšování platů, vyšší počet asistentů, školních psychologů či speciálních pedagogů…. toť otázka. Že současný systém financování, zejména u středních škol, u základních nevím, přímo křičí po změně, je ovšem také pravda.

Mně spíš trošku mrzí, že nikdo ze zdejší redakce a přispěvatelů nepolemizoval s článkem pana Klause (Tradiční) debakl u maturit. Kdyby se podařilo, že by pan Klaus odpověděl, mohla z toho být podle mého soudu hodně přínosná diskuse obou názorových křídel – mnohem zajímavější, než když si každý jen na svém písečku omílá to svoje. A že by maturity nějakou trošku odbornější diskusi na jakékoli úrovni potřebovaly jako sůl…

Jitka Polanská
Jitka Polanská
8. 6. 2018 09:14
Reply to  Anna-Marie

Díky za podněty! Vzdělávání celkově velmi prospívá veřejná diskuze s argumenty.

Vladimír Blažej
Vladimír Blažej
7. 6. 2018 15:38

Určitě souhlasím s autorem, že PH max není nic složitého a přinášejícího strach z neznámého. Jeho slabina však spočívá zhruba v této rovině – škola s průměrným počtem příkladově 30 žáků ve třídě, tedy s velkým zájmem o studium v ní, je prostřednictvím PH maxu financována téměř stejně jako škola s průměrným počtem žáků ve třídě 24. Při počtu 25 tříd například ve střední škole se jedná o rozdíl cca 150 žáků. V tomto směru je normativní metoda spravedlivější, protože tento rozdíl akcentuje. Rozumím i argumentu, že málo naplněná škola se všemi negativy z toho vyplývajícími může díky PH maxu „přežít“. V tomto směru chápu argumenty pana Václava Klause mladšího. Absolvoval jsem i stáž v Srbsku, kde tuto metodu používají, kolegové z gymnázií zde žasli nad nízkým počtem žáků ve třídě a místní samospráva nám tlumočila jistou míru obdivu k normativnímu systému. Ten přestal v ČR fungovat tehdy, když klesal dělenec (počet žáků) a dělitel zůstal stejný nebo dokonce stoupal (počet škol). Myslím, že tady hledejme jádro problému. Pokud PH max bude přidělovat prostředky do škol v rámci stejného objemu, asi dokážeme predikovat, jak se situace bude vyvíjet.

Jaroslav Jirásko
Jaroslav Jirásko
7. 6. 2018 19:21

Ahoj Vláďo, jestli dobře chápu princip PHmaxu, tak škola v případě, který uvádíš, dostane stejně financí na třídu s 25 i se 30 žáky. Je jasné, že pro učitele je počet žáků jedno z kritérií náročnosti jeho práce a měl by to dostat zaplacené. Ale podle mého je daleko logičtější platit učitele podle počtu odučených hodin a náročnost v jednotlivých třídách doplácet nadtarifně. O tom, že je zoufale potřeba nadftarifní složky zvýšit, se my dva spolu bavíme už hodně let. Teď to od ledna MŠMT slibuje….

Lea
Lea
9. 6. 2018 10:28

…….“Vlk taky sliboval“…

Lea
Lea
8. 6. 2018 20:47

Jisté je jedno,systém přidělování financí“ na žáka“,vede hlavně k tomu,co tu už mnozí kritizovali. Hlavně střední školy tedy nejen přijímají,ale taky se snaží udržet,každého.K čemu to vede jsme viděli snad u letošních maturit.Fakt to chceme?

Karla
Karla
9. 6. 2018 10:07

Mám za rohem malou venkovskou ZŠ s 9 třídami. Počet žáků je kolem stovky. Na všechny předměty spojují třídy, takže třeba šesťák, který se učí o pravěku je v hodině s deváťáky a ty berou druhou světovou válku. Učitelka pobíhá od jedněch k druhým, rozdává pracovní list\, kopie textů a učí vlastně dvě hodiny najednou. A stejně je to s odtatními předměty- M, F, Čj, Aj, Nj, Z, Př, Ch… prostě všechno. Jednou za týden je ta třída sama a pořád něco dohání. Učitelka má za týden odučeno třeba 30 hodin, které se nacpou do úvazku 22 hodin a placená je za těch 22 hodin podle tabulky, ani koruna navíc, žádný příplatek, ohodnocení. Někdo říká, že je to krásné, mít ve třídě 5 žáků to je 6 x míň než třicet. Ale přece se jim nemůžou věnovat 6 x míň než 45 minut! Jakože by nepravidelná sloves učili jen 6 minut, když je dětí tak málo! Na další učitelku a rozdělení tříd nejsou peníze. Vadí to všem. Já jsem pro ten systém financování, který umožní mít v jedné hodině jen jednu třídu. Který systém to je? Ten současný asi ne, když to tak dělají už asi 10 let.Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.