Právní minimum pro rodiče, kteří posílají děti na letní tábor


Pokud je tábor pořádán na podnikatelském principu, musí mít organizátor koncesi k provozování cestovní kanceláře. FOTO: Shutterstock

Mnoho dětí tráví prázdniny na letním táboře. Možností je mnoho: stanování, příměstský tábor, tábor u moře nebo „doučovací“ pobyt, který je specifikem pro školní rok poznamenaný distanční výukou. Pro všechny ale platí určitá pravidla. V letním seriálu nazvaném EDUzín s osobností právníci doporučují, jaké otázky by si měli položit rodiče právě v souvislosti s letními tábory.

Kdo je organizátorem letního tábora?

Letní tábor je z hlediska cestovního práva obvykle kombinací služeb ubytování, dopravy a zajištění programu. Proto bude smlouva mezi rodičem a organizátorem tábora prakticky vždy smlouvou o zájezdu podle občanského zákoníku, ať už je nazvána jakkoli. Pokud je tábor pořádán na podnikatelském principu, musí mít organizátor koncesi k provozování cestovní kanceláře. Pro nepodnikatelské pořádání zájezdů tato podmínka stanovena není. I když se někteří organizátoři pohybují na pomezí legálního a nelegálního podnikání, vždy pro ně platí plný rozsah zákonných povinností pořadatele zájezdu. 

Co se na táboře bude dělat?

Aby byly letní tábory co nejzajímavější, vymýšlejí jejich organizátoři co nejpestřejší program. Jenže ke spoustě činností je třeba zvláštního povolení. Rodiče by si měli ověřit, zda jimi zaměstnanci tábora disponují. Nejčastěji bude potřeba kvalifikace k tělovýchovným činnostem všeho druhu nebo kvalifikace k výkonu činnosti horského průvodce nebo horského vůdce. Některé činnosti spojené s vedením dětí na horách nebo na skalách mohou vykonávat jen tito profesionálové. Pokud se tábor koná na horách v zahraničí, lze doporučit, aby profesionál disponoval mezinárodně uznávaným certifikátem UIMLA nebo IFMGA/UIAGM.

Kde se tábor koná?

Čím dál více jsou populární zájezdy k moři. Tábory v cizině však mají nástrahy, které tuzemské tábory nemají. Za prvé, pokud dítě není občanem EU, může mít jiné podmínky vstupu než čeští občané. Za druhé, některé státy požadují souhlasy obou rodičů s vycestováním dítěte. A za třetí, pokud je organizátorem cestovní kancelář, v případě jejího krachu zajistí a zaplatí návrat dítěte domů její pojišťovna, u které je cestovní kancelář povinně pojištěna pro případ úpadku. Pokud je však organizátorem někdo jiný, nemá povinnost být pojištěn pro případ úpadku a je tak možné, že by organizaci návratu dítěte musel zařídit a zaplatit sám rodič.

Jak je zajištěna bezpečnost na letním táboře?

Jelikož letní tábor bude až na výjimky zotavovací akcí ve smyslu § 8 zákona o ochraně veřejného zdraví, dopadne na organizátory velké množství povinností sloužící k zajištění bezpečnosti. Letní tábor musí být předem nahlášen příslušné hygienické stanici, které organizátor musí předložit, jak bude tábor zabezpečen pitnou vodou, jak bude probíhat stravování a podobně. Navíc, každý turnus musí mít vedle klasických vedoucích také svého zdravotníka. I na tyto osoby jsou kladeny další podmínky. Zdravotník musí mít buď způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta, nebo absolvovat kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, nebo být studentem. I běžní vedoucí, které zákon označuje jako dozor, musí organizátorovi předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti, které jim vystavuje všeobecný lékař. Rodiče se mohou zajímat i o to, jak je vybavena lékárnička, jelikož i na to existuje právní předpis. Vedle kvalifikace dozoru je však dobré podívat se i na vybavení a okolí tábora. Například tábor, který se nachází hned vedle silnice první třídy, představuje riziko.

Když se něco stane, kdo to zaplatí?

Alice Frýbová.
Alice Frýbová.
Klára Dvořáková.
Klára Dvořáková.

Ačkoliv si to nikdo nepřeje, i tak je dobré vědět, co se bude dít, pokud se dítě na táboře zraní. Rodičům tak doporučujeme, aby se informovali, zda je organizátor letního tábora pojištěn pro případ odpovědnosti a co toto pojištění kryje. Může se totiž stát, že pojištění kryje třeba jen to, když dítě způsobí škodu, například poškodí vybavení, ale už nekryje nároky dítěte z jemu způsobené újmy na zdraví. Někdy mají i organizátoři sjednané relativně nízké limity plnění. Trvalé následky úrazů dětí šplhají do mnoha milionů korun, což by mělo pojištění reflektovat. Organizátor bez pojištění nemusí mít dostatek vlastních prostředků, aby tyto náklady nesl sám.

Klára Dvořáková, Alice Frýbová, kancelář Holubová advokáti

 

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.