Co znamená úspěšný žák? Odpovídají finalisté učitelské soutěže


Co je pro učitele měřítkem úspěchu? FOTO: GTP

Úspěšný žák má důvěru v sebe sama, baví ho učení, je schopen nést zodpovědnost, umí se poučit z chyb, dokáže reflektovat své učení a je spokojený. Rozhodně to ale nemusí být premiant třídy. Úspěchu se dá jít naproti, a to nejen prolistováním jedné z chytrých knih o seberozvoji, ale především přečtením odpovědí finalistů soutěže o nejinspirativnějšího učitele Global Teacher Prize

Jan Coufal, ZŠ Litomyšl

Úspěšný žák je každý, který si uvědomí a pochopí důležitost nikdy nekončícího procesu vzdělávání a sám od sebe chce dál rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Je důležité nezůstat stát na místě a třeba i malými, postupnými krůčky se posouvat k vytyčenému cíli. A pak už je úplně jedno, jestli je ten cíl stát se jaderným fyzikem, nebo se „pouze“ naučit skákat přes švihadlo. Úspěch zažije malá Anička, která poprvé skočila vajíčko, i Albert s Nobelovou cenou za fyziku. Nečekejme, že to všechno „přijde“ samo, je potřeba jít tomu naproti. Dvojnásobně toto pravidlo platí i pro samotné učitele, kteří by se ve svém rozvoji neměli nikdy zastavit. Naštěstí takových „stojících patníků“ ve školství ubývá.

Petr Curko, ZŠ Blatenská Horažďovice

Za úspěšného považuji žáka, který se v rámci výchovy a vzdělávání posouvá pro něho mílovými kroky, i když to z perspektivy někoho jiného může vypadat téměř jako přešlapování na jednom místě. Úspěšný žák záměrně nepřehlíží nové podněty, má snahu se prosadit minimálně v činnostech, které ho baví, a alespoň rámcově tuší, že práce na sobě samém se mu jednou začne příjemně úročit. Takový jedinec nemusí ani zdaleka být premiantem třídy, ale může se jednat o člověka, který se s větším či menším úspěchem snaží líznout si pro život lepší karty, než se kterými začal hrát.

Barbora Heřmanová, ZŠ Mozaika Rychnov nad Kněžnou

Za úspěšného žáka považuji takového, který uplatňuje své znalosti a dovednosti v praxi. Raduje se ze svých úspěchů, ale dokáže si poradit i v případě nesnází, ví, kde vyhledá pomoc nebo odpověď. Plánuje a vyhodnocuje si učební kroky, a tím směřuje k odpovědnosti za své učení.

g

Barbora Kosinová, ZŠ a MŠ Hovorčovice

Úspěšný je pro mě ten žák, který se sám chce učit něčemu novému. Pátrá po smyslu fungování, chce se ve světě orientovat. Ze svého učení se těší. Má zdravý vztah k sobě i k druhým, umí naslouchat a spolupracovat. V ideálním případě má možnost své vzdělávání řídit a být za něj zodpovědný.

g

Pavlína Loňková, ZŠ Labyrinth Brno

První myšlenky mi směřují k vizi projektu Pomáháme školám k úspěchu, ve kterém už několik let získávám inspiraci na své učitelské cestě. Pravděpodobně ji znáte – jeho vizí je škola, kde se každý žák učí naplno a s radostí a své učení si řídí. Jako úspěšného žáka si navíc představím toho, komu se daří v čase zlepšovat své výkony, kdo sám nebo s dopomocí dokáže své učení reflektovat, radovat se z úspěchů a poučit se z chyb. Nejen těch vlastních. 

Hana Mádrová, Gymnázium Olomouc-Hejčín

Úspěšný žák je dle mého názoru spokojený žák, který si vytvořil zdravé vztahové vazby ve skupině a daří se mu v činnostech, na nichž sám nebo s ostatními pracuje. Úspěšný žák má důvěru ve svůj proces učení a v to, že ho připraví a dovede tam, kde by si přál najít své uplatnění. Je to žák, který prožívá spokojenost s vědomím, že se mu daří, protože může prozkoumávat a objevovat ty oblasti nebo své talenty, v nichž se zrcadlí jeho jedinečnost. Má chuť se pouštět do nových věcí či rozvíjet svou samostatnost. Úspěšný žák vnímá pocit jistého bezpečí, který vychází z důvěry v sebe sama.

Olga Novotná, ZŠ Brno – Vejrostova

Úspěšný žák je takový žák, který dokáže převzít zodpovědnost za svoje učení, dokáže si svoje učení plánovat, stanovit si svůj cíl, jít si za ním a pracovat na jeho splnění. Kriticky myslí a efektivně se rozhoduje. Chápe, že učení je nikdy nekončící proces, který nás stále obohacuje. Činit šťastným ho může plnění cílů a úkolů, ale třeba i překonávání překážek.

Zdeňka Procházková, ZŠ a MŠ Dolní Dubňany

Při vyslovení těchto slov se člověku asi vybaví žák, který spolehlivě zvládá učitelem zadané úkoly, a v důsledku toho má dobrý prospěch. Myslím, že to není úplně jednoznačné. I žák, který není příliš intelektuálně zdatný, může být manuálně zručný, kreativní, může se mu dařit v oblasti sportu nebo hudby. Je proto důležité stavět na silných stránkách žáka, ale posilovat i ty slabší. Kromě vědomostí u něho vytvářet i dovednosti, návyky a postoje. V životě nejsou důležité samé jedničky. Ty samy o sobě nejsou branou ke štěstí. Důležité pro žáky je také umět navazovat sociální vztahy, prosadit se v kolektivu, mít určitý okruh přátel. V konečném důsledku je úspěšný žák ten, který si dokáže najít své místo v životě a je spokojený.

Marcela Přibylová, ZŠ a MŠ Znojmo – Pražská

Úspěšný žák je pro mě takový žák, který má dobrý pocit sám ze sebe a je se sebou spokojený – to považuji za základ úspěchu každého člověka. Nemusí to být nutně žák s nejlepšími studijními výsledky, dokáže ale samostatně pracovat, udržuje společenská pravidla, sám chce rozvíjet své schopnosti a dovednosti v rámci svých osobních limitů, je zodpovědný, dokáže řídit sám sebe a má zájem a snahu něčeho dosáhnout.

Jana Sadilová, PJZŠ Horáčkova Praha

Slovo úspěšný žák ve své třídě nepoužívám. Zde jsme si všichni rovni, každý je přece výjimečný v něčem jiném. Někomu jde jazyk, jinému kreslení, zpěv, matematika, sport. Já jsem ráda, když každý žák zažije svůj úspěch v něčem jiném, když udělá ve svém vzdělání pokrok, získá nové znalosti nebo dovednosti.

Petr Zahrádka, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Úspěšný žák je ten, který naplní své krátkodobé cíle, nebo překoná své dlouhodobé cíle – to je obecné konstatování. Pro mě je úspěšný ten žák, který si správně vybere svůj obor a zaměření a vydrží v něm po celý život bez ohledu na to, jakou pozici vykonává. Protože má-li zájem o zvolený obor, tak se úspěch časem dostaví.

Poznámka redakce: Redakce EDUzínu přeje všem mnoho úspěchů ve finále soutěže Global Teacher Prize.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.