Šárka Plocková: Jsou soukromé školy lepší než státní? Ne nutně pro každého

Vyřeší placená škola náš problém bez toho, že bychom si jiné problémy přidělali?

Jsou lepší soukromé nebo státní základní školy? Tuto otázku mi pokládají rodiče v diskuzích na sociálních sítích i v konzultacích skoro každý den. Když s rodiči mluvím o „soukromých” školách, často dojdeme k závěru, že pro ně není důležité, kdo školu zřizuje (obec, fyzická nebo právnická osoba, církev), ale pod pojem „soukromé školy” vlastně řadí všechny školy, kde se za plnění povinné školní docházky platí školné nebo spolkové příspěvky. Naopak, když mluvíme o školách státních, často rodiče k tomuto pojmu řadí všechny školy, kde se za docházku neplatí nic, tedy například i školy církevní nebo školy, jejichž zřizovatelem je fyzická nebo právnická osoba, ale docházka do školy je i přesto zdarma.