Reportáž ze třídy pro nadané děti: největším bonusem je učitel, který má pochopení

Alena Nováková pracuje s nadanými dětmi už dlouhá léta a má pro ně velké pochopení.

Na brněnské Základní škole Křídlovická je na prvním stupni vždy jedna ze tří tříd – třída B jako Brno – určená pro nadané děti. Učitelka Alena Nováková s kolegyněmi na škole rozvíjí podporu nadání již sedmnáct let a učí to i další pedagogy. „Potřeby intelektu se dnes dají saturovat snadno i mimo školu, jde mi hlavně o pohodu nadaného dítěte,“ říká a den před jarními prázdninami otevírá novinářské návštěvě dveře své třídy.

Často mi z něj cuká víčko, na druhou stranu je to neobyčejný život, říká maminka matematicky nadaného syna

"Myslím, že Alex je obrovským motorem i pro sestru. Ta v něm vidí úplného boha," říká Michaela Kostková.

Alexandr Kostka má v deseti oblastech z dvanácti mimořádné nadání a jeho vášní je matematika.
“Tím, že jsme se o nadání dozvěděli, se nám obrovsky zvýšila tolerance k synovým projevům, které jsme dřív brali jako nesmyslné záseky,” popisuje Michaela Kostková zvláštnosti života s nadaným dítětem, které mohou potkat i rodinu, která to nečekala. 

Hlavolamy, deskovky, tangramy. Matematické kroužky na Moravě odhalují nadané děti

Jaká zvířátka se dají poskládat z malých trojúhelníků?

Procvičit si logické myšlení a vidět matematiku jinak než jen jako příklady v sešitě. To je cílem matematických kroužků, které fungují v jednadvaceti školách po celé jižní Moravě. Učitelům s jejich organizací a metodikami pomáhá organizace JCMM, která v regionu vyhledává a podporuje nadané děti. “Byli jsme překvapeni, kolik nadaných dětí ve škole máme,” říká jedna z učitelek.

Školní knihovny mohou být srdcem školy. Zázemí poskytují všem bez rozdílu

O přestávce do knihovny.

Místo pro setkávání, prostor pro vzdělávání, úkryt před šikanou, zázemí pro odpočinek a v neposlední řadě hlavně police plné knih, tím vším jsou – anebo mohou být – školní knihovny. V České republice jich existuje podle posledních údajů Centra pro školní knihovny z roku 2019 přibližně tři a půl tisíce. 

Česko by potřebovalo specializované pracoviště pro učitele i rodiče nadaných dětí

„Lidé v souvislosti s nadanými dětmi trpí předsudky,“ říká Petra Šlapánková.

Odhalit u dítěte nadání je velmi komplikované. Neexistuje test, který by dokázal identifikovat všechny jeho aspekty, a i nadané dítě může vyjít z testu jako zcela průměrné jen proto, že nezvládá pracovat pod tlakem. Ani pedagogicko-psychologické poradny si vždy neví rady. „Řada zemí v Evropě má specializované pracoviště, na které se mohou pracovníci poraden obrátit a konzultovat. Česko ne,“ říká Petra Šlapánková z Nadace RSJ, která se věnuje podpoře nadaných dětí.

Příroda má všechno geniálně vymyšlené, stačí to jen vidět, říká učitel

"Nechci od studentů veškeré vědění světa, ale aby přemýšleli. Příroda má všechno skvěle vymyšlené," říká Petr Šíma.

Odmalička ho bavila biologie a chemie, nakonec se ale nestal lékařem, nýbrž učitelem. „Nechci po studentech memorování pouček, ale potřebuju, aby přemýšleli,“ říká Petr Šíma z přírodovědného Gymnázia Botičská v Praze. „Příroda má totiž všechno geniálně vymyšlené, stačí to jen vidět.“

Když bereme učebnice jako dogma, je to pedagogická katastrofa, míní školní inspektor

Učebnice jsou v mnoha ohledech extrémně předimenzované a řada učitelů v nich stále jede kapitolu po kapitole a stresuje se, aby učebnice zvládli do konce roku doprobrat, vidí jako chybu chyb Ondřej Andrys.

Nadaní žáci ve třídách často zapadnou a nikdo jejich nadání nerozvíjí. Učitelé mnohdy totiž nemají dostatek času věnovat se adekvátně žákům s různými vzdělávacími potřebami. Existuje řešení? „Není nutné probírat učivo do nejmenšího detailu. Pak by učitelé získali více prostoru i času,“ říká Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora České republiky. Právě Česká školní inspekce vypracovala Tematickou zprávu o podpoře vzdělávání nadaných žáků.