Ornitologická výprava za kroužkováním ptáků i sebepoznáním. Zn. pro přemýšlivé děti

Ornitologové otevřeli dětem nové obzory.

Na týden opustit školu a vydat se za poznáváním, které dovoluje přemýšlet mimo školní „osnovy“. Bádat do hloubky, ptát se i učit se rozumět sobě. Přesně to mohou tzv. přemýšlivé děti, děti s nadáním, mimořádným nadáním nebo vysokou inteligencí hned čtyřikrát do roka prostřednictvím Badatelské Akademie DATEL. Střídavě v Litoměřicích, Ústí nad Labem a nově také na Broumovsku ji pořádá tým BADatla v čele s Danou Hádkovou a dalšími mámami přemýšlivých kluků. Jaká byla poslední předprázdninová akademie, která děti vzala na ornitologické dobrodružství?

Nadané děti by měly mít širší, ale o to pevnější hranice, říká terapeutka Monika Stehlíková

"Nadaný člověk je z principu antisystémový," říká Monika Stehlíková.

Monika Stehlíková se ve své praxi setkává s nadanými dětmi, s nimiž rodiče přicházejí z mnoha důvodů. Nejčastějším zadáním je, aby nadané pochopilo a přijalo svoji odlišnost a zlepšilo se tak jeho sebevědomí. Někdy přichází i kvůli problémům v chování. Přichází na to, že jejich chování mnohdy pramení z pocitů nepochopení a nespravedlnosti z okolí. „Říct dítěti, že jeho chování není přijatelné, můžeme i empaticky,“ říká Monika Stehlíková.

Od patnácti v laborce: naděje české vědy začínají se svými objevy už po základní škole

Projekty, s nimiž teenageři do soutěže jdou, jsou naprosto dospělé.

Za pár dní, přesně 14. července., se uzavírá čas na podání přihlášek do letošního ročníku projektu České hlavičky. Ten už od roku 2007 ukazuje naší veřejnosti i světovým odborníkům, jak velké naděje vědy, robotiky, matematiky, chemie či medicíny u nás máme. Objevy a pokrok totiž ani zdaleka nenáleží jen prošedivělým pánům v pláštích. Všechno začíná už mnohem dříve. U nadaných dospívajících, kterým byste ještě chtěli říkat „děti“, protože jim je třeba šestnáct. Ale kteří už teď tvoří budoucnost …

Někteří učitelé mi říkají, že je práce s nadanými zachránila od vyhoření

Zdeňka Chocholoušková: "Musí dojít ke změně myšlení celé společnosti a změně klimatu ve škole."

Podle zprávy České školní inspekce neumí české školy identifikovat nadané děti, a i pokud ano, tak s nimi často neumí pracovat. Národní pedagogický institut ČR pomáhá v každém kraji pěti školám zavést systém podpory nadání. „Základem je, umět pracovat s heterogenním kolektivem a podporovat jak nadané žáky, tak i ty na druhé straně spektra a všechny mezi tím,“ říká Zdeňka Chocholoušková, garantka podpory nadání.

Co dělá psycholog na táboře pro nadané? Řeší problémy, snaží se jim předcházet a pomáhá dětem se lépe poznat

"Každý den mám zhruba čtyři až pět termínů, které vypíšeme předem a jejich rozpis dáme na nástěnku," říká Vladimír Marček.

Vladimír Marček je psycholog a psychoterapeut. Má svou praxi v Brně a v létě jezdí na několik táborových turnusů. Pro děti vymýšlí aktivity a má pro ně i konzultační hodiny, pokud by některé z nich mělo problém. A také třeba být i takovým dětskými ombudsmanem. „Někomu může totiž stezka odvahy ve stylu budíček ve čtyři v noci, cesta kukuřičným polem, brodění se potokem a pak skok do jezera připadat jako super dobrodružství, ale pro jiného se to může blížit traumatickému zážitku,“ říká Vladimír Marček. 

Jak objevit ve školách nadané děti? Reportáž z testů inteligence v Brně

Při testování se děti musí plně soustředit.

Různobarevné rybičky v bublinách, které musí děti porovnat a spojit. Tak vypadá počítačová hra, kterou mají před sebou na monitorech čtvrťáci z brněnské Základní školy Husova. Neslouží jako zpestření výuky, ale jako nástroj k odhalení nadání. Hra je součástí projektu Invenio, který vznikl na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkumníci vytvořili moderní formu diagnostiky různých druhů inteligence, která nyní pomáhá nadané děti odhalit rychleji než poradna.

Lenka Cermanová: Nadaní nepotřebují enklávy malých Einsteinů a inkluze jim neškodí. Zažíváme to na vlastní kůži

A pak se stal, nebojím se říct, malý zázrak – v pololetí se uvolnilo místo v nedaleké alternativní škole.

Naše sedmiletá dcerka je nadaná. Oficiální potvrzení z poradny máme dva roky, ale vidět to bylo mnohem dřív. Už v jednom roce mluvila ve větách a neustále se na něco vyptávala, něco zjišťovala, chtěla všemu rozumět. Ve čtyřech letech četla knihy, vymýšlela příběhy, psala si deník a podobně. Ve školce nám řekli, že by se nám možná mohl do školy „hodit nějaký papír“. Proto jsme se vydali do pedagogicko-psychologické poradny a odnesli si „diagnózu“ – nadání.

Reportáž ze třídy pro nadané děti: největším bonusem je učitel, který má pochopení

Alena Nováková pracuje s nadanými dětmi už dlouhá léta a má pro ně velké pochopení.

Na brněnské Základní škole Křídlovická je na prvním stupni vždy jedna ze tří tříd – třída B jako Brno – určená pro nadané děti. Učitelka Alena Nováková s kolegyněmi na škole rozvíjí podporu nadání již sedmnáct let a učí to i další pedagogy. „Potřeby intelektu se dnes dají saturovat snadno i mimo školu, jde mi hlavně o pohodu nadaného dítěte,“ říká a den před jarními prázdninami otevírá novinářské návštěvě dveře své třídy.

Často mi z něj cuká víčko, na druhou stranu je to neobyčejný život, říká maminka matematicky nadaného syna

"Myslím, že Alex je obrovským motorem i pro sestru. Ta v něm vidí úplného boha," říká Michaela Kostková.

Alexandr Kostka má v deseti oblastech z dvanácti mimořádné nadání a jeho vášní je matematika.
“Tím, že jsme se o nadání dozvěděli, se nám obrovsky zvýšila tolerance k synovým projevům, které jsme dřív brali jako nesmyslné záseky,” popisuje Michaela Kostková zvláštnosti života s nadaným dítětem, které mohou potkat i rodinu, která to nečekala.